Marmara Üniversitesi İstatistik-1 Vize Soruları

05 Eylül 2013 Perşembe, 11:24

Marmara Üniversitesi İstatistik-1 Vize Soruları


0-4
4-8
8-12
12-16
16-20

Bu serinin;
-Aritmetik ortalama?
-Kareli ortalama?
-Harmonik ortalama?
-Pearson katsayılarına göre asimetrisi ve şiddeti?
-Histogramının ve frekans poligonunun çizilmesi?
-Mod,medyan ve standart sapması?

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.