Uluslararası İktisat Çalışma Soruları

30 Kasım 2015 Pazartesi, 18:57

1- Mutlak üstünlükler kuramı ve faktör donatımı kuramına göre dış ticaretin yararları nelerdir? Karşılaştırınız.

2- Teklif eğrileri yardımıyla ülkenin dış ticaret kazancını gösteriniz ve açıklayınız.

3- Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler kuramına göre hangi ülke dış ticaretten daha karlı çıkar?

4. Merkantilistler ile A. Smith’in dış ticarete yaklaşımlarını karşılaştırarak anlatınız.

5. Ölçeğe göre artan getiri durumunda dış ticaret kazançları dış ticaret kuramlarında niçin ele alınmaz? Şekil çizerek açıklayınız.

6. Hangi durumda, dış ticareti faktör donatımı kuramına dayanarak açıklayınız. Şekil çizerek anlatınız.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.