Vize-Final Soruları

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Final Soruları 2006

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Final Soruları 2006

I-B Sınıfı

 

SINAV TALİMATI: 1. Sınav süresi 100 dakikadır. 2. Başka kağıt verilmeyecektir. 3. İstenilen sorudan başlanabilir. Ancak sorunun kendi içindeki sıraya mutlaka uyulacaktır. 4. Kurşun kalem kullanılmayacaktır. 5. Cevaplar okunaklı ve düzgün yazılmalıdır,okunamayan cevaplar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Cevaplar mutlaka gerekçeli olacaktır. 6. Kanun kullanılmayacaktır.

SORU I
OLAY
30 yaşındaki İzmirli ünlü ve zengin işadamı (A) ile 16 yaşındaki genç ve güzel bir kız olan (B),bir arkadaş toplantısında tanışırlar. Bu tanışma kısa sürede aşka dönüşür,(A) ile (B),ailelerine haber vermeden gizlice kendi aralarında nişanlanırlar.
Bu arada (A),(B)’yi pek çok kıymetli takı ve elbise alarak hediyelere boğar. (B) de,bu hediyelere mukabele etmek ister; bu maksatla ailesinin kendisine verdiği harçlıkla at yarışlarına katılır ve bu yarışlardan kazandığı para ile nişanlısı (A)’ya yarış atı satın alıp hediye eder.
Bu nişanlık dönemi kısa sürer, (A) ve (B) bir gün her nasılsa gizlice ve resmen evlenirler. Evlendikleri sırada (B), henüz 17 yaşını tamamlamamıştır; keza (B)’nin anne ve babasının izni de alınmamıştır.
Bu şekilde evlenen (A) ile (B), evliliklerinin ilk (gerdek) gecesini, hatıra olsun diye, video kasete kaydederler. Kocası (A) işe gittiğinde, evde yalnız kalan (B), oturduğu mahallede film kasetçiliği yapan (K)’dan kaset kiralayıp onları videoda seyrederek vakit geçirir. Bir gün (B), bu suretle kiraladığı kaset yerine, yanlışlıkla gerdek gecesi çektikleri kaseti (K)’ya verir. (K), bu durumu fırsat bilerek, söz konusu kaseti çoğaltıp pornografik film olarak yüksek bedelle satmaya ve kiralamaya başlar. Bir süre sonra gerçek durumu öğrenen (A) ile (B), büyük elem ve üzüntüye kapılırlar. O elem ve üzüntü ile dertlerine deva olacak bir hukukçu ararlar.
(A) İle (B), evliliklerinin üzerinden 10 yıla yakın bir süre geçmesine ve kendilerinin de çok arzu
etmelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Bunun üzerine kadın doğum mütehassısı olan (C) adındaki bir erkek doktora birlikte başvururlar. Yapılan tetkikler sonunda (A)’nın kısır olduğu ortaya çıkar. Bu durumda çiftlerin, ancak başka bir erkekten alınacak spermin kadının rahminde sun’i döllendirilmesi yoluyla çocuk sahibi olabilecekleri kendilerine ifade edilir. (A) ile (B) bir süre düşünüp, kendilerine belirtilen sun’i döllenme yoluyla çocuk sahibi olmaya karar verirler. Bu kararı müteakip doktor (C)’nin nezaretinde 1 yıl süren tedavi sonucu (A) ile (B),(E) bir kız çocuğu sahibi olurlar. (A),(E)’yi doğumunun birinci haftasında kendi nüfusuna kaydettirir. Kızı (E)’nin doğumunu müteakip bir iş seyahatine çıkan (A),geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeder. Bu olayı duyan kadın doğum mütehassısı ve tedaviyi uygulayan doktor (C) (E)’nin kendisinden olduğunu ve çocuğunu tanımak istediğini bildirir. Yapılan tetkikler sonucu (E)’nin (C)’nin genlerine sahip olduğu anlaşılır. Bunun üzerine ulusal bir televizyonda düzenlenen açık oturuma çocuğun annesi (B) ile babası olduğunu iddia eden mütehassıs doktor (C) katılır. (B) çocuğu sun’i döllenme yoluyla (C)’den edindiğini; buna karşılık (C) ise, (B) ile birbirini sevdiklerini ve bu sebeple zaman zaman birlikte olduklarını, dolayısıyla çocuğun bu birlikteliklerinin tabii ve normal ürünü olduğunu iddia eder.
Doktor (C), aynı zamanda (D) adında bir hanım ile evli olup, ondan da 5 yaşında (F)adında bir erkek çocuğa sahip bulunmaktadır.

SORULAR

 

1.          (A) ile (B)’nin yaptıkları nişanlanma geçerli midir? Niçin? (5 puan)

 

2.          (B)’nin yarış atı yapmak için yaptığı alım satım sözleşmesi geçerli midir? (B), satın aldığı bu yarış atını (A)’ya hediye edebilir mi? (10 puan)

 

3.          (A) ile (B)’nin yaptıkları bu evlilik geçerli midir? Bu bakımdan böyle bir evliliğin doğurabileceği hüküm ve sonuçları,varsa tabii olduğu müeyyideleri ve süreli tek tek ele alarak açıklayınız.(10 puan)

 

4.          Kaset olayının ortaya çıkması üzerine (A) ile (B),genç bir hukukçu olarak size başvurmuş olsalardı, onlara kasetçi (K) ve müşterileri aleyhine ne gibi hukuki yollara başvurmalarını tavsiye ederdiniz? Bu yolları sebep ve sonuçları ile birlikte ayrı ayrı anlatınız.(10 puan)

 

5.          (A)’nın ölmesi durumunda mirasçılarının yukarıda vermiş olduğunuz cevaptaki hukuki yollara başvurup vuramayacağını gerekçeli olarak belirtiniz.(5 puan)

 

6.          Sun’i döllenme yoluyla çocuk sahibi olmak Türk Hukuku bakımından muteber ve mümkün müdür? Bu konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alarak cevaplandırınız.(5 puan)

 

7.          (C)’nin ,(E)’yi tanımak istemesinin amacı ne olabilir? Tanıma (C)’yi bu amacına eriştirebilir mi?(5 puan)

 

8.          (C),(E)’yi tanıyabilir mi? Nasıl döllenmenin tabii veya sun’i yoldan olması bu bakımdan bir etki yaratır mı?(10 puan)

 

9.          Bir önceki soruda vardığınız sonuçlara göre (F) ile (E)’nin büyüdükleri zaman birbiriyle evlenip evlenemeyeceklerini tartışınız. (5 puan)

 

10.      (D), kocası (C)’nin sperm vererek bir kısım müşterilerinin sun’i yoldan döllenmesini sağladığını ileri sürerek ondan boşanmayı talep edebilir mi? Neden?(10 puan)

 

SORU II
Ticari işletmek amacıyla vakıf kurulup kurulmayacağını tartışınız.(5puan)
SORU III
Türk Medeni Kanunu’nun 3. maddesinin I. Fıkrasına göre ‘’Kanunun iyi niyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyi niyetin varlığıdır.’’ Türk Medeni Kanunu’nun iyi niyete hukuki sonuç bağladığı hallerden 5 tanesini örnek vererek açıklayınız.(15 puan)
SORU IV
Türk Medeni Kanunu’nun 16. Maddesinde yer alan, ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlıların kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada kanuni temsilcilerinin rızasına gerek olmadığına ilişkin düzenlemenin istisnalarını belirtiniz.(10 puan)

Başarılar Dileriz
Doç. Dr. Veysel BAŞPINAR
Doç. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu