Vize-Final Soruları

Mustafa Şahin Medeni Hukuk 2013 Vize soruları

Mustafa Şahin Medeni Hukuk 2013 Vize soruları

1-) TMK hakkında Hükümet tarafından hazırlanarak meclis genel kuruluna sunulan kanun çalışmalarına ne denir?
A) Teklif
B) Taslak
C) Tasarı
D) Öneri
E) Hiçbiri

2-) Borçlar Hukuku hangi hukuk dalının alt başlıkları olarak incelenir?
A) Bağımsız
B) İdare-Ticaret
C) İdare-Usul
D) Usul-Vergi
E) Medeni Hukuk*

3-) Medeni Hukuk alanında kabul edilmiş uluslararası anlaşmalar, Türk Hukuku’na göre hangi norm ile aynı hükme sahip olup hatta ondan daha üstün olarak korunduğu kabul edilmektedir?
A) Yönetmelik
B) Anayasa
C) Tüzük
D) Kanun
E) İdari Düzenleyici İşlemler

4-) Aşağıdaki verilen başlıkların hangisi daha sonra dahi ‘herkesi bağlama’ anlamında, Türk Hukukuna göre “Kanun” niteliği sonuçlarını doğurur?
A) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları
B) Yerel Mahkeme Kararları
C) Yargıtay Daire Kararları
D) Danıştay Daire Kararları
E) Ceza Dairesi Kararları

5-) Medeni Hukuk alanında tüzüklerin tercih edilmeme nedeni nedir?
A) Bakanlar Kurulu Tarafından çıkarılıyor olması
B) Yetki Kanununa ihtiyaç duyuyor olması
C) Yönetmeliklere göre daha az etkiye sahip olması
D) Danıştay denetimine tabi olması
E) Yönetmeliklere göre daha çok etkiye sahip olması

6-) Hangisi özel hukukun bir dalı değildir?
A) İdare Hukuku
B) Ticaret Hukuku
C) Medeni Hukuk
D) Miras Hukuku
E) Devletler Özel Hukuku

7-) Hangisi normlar hiyerarşisinde diğerlerine göre en alttadır?
A) Kanun
B) Uluslararası Anlaşmalar
C) Tüzük
D) Anayasa
E) KHK

8-) Bilirkişi raporlarının hukuka etkisi nedir?
A) Hakim zorunlu uyar
B) Kanun niteliğindedir
C) Yazısız Hukuk kuralıdır
D) Yardımcı kaynaktır
E) Hepsi

9-) Kanun Hükmünde Kararname çıkarılabilmesi için hangisi gereklidir?
A) Uygun bir yönetmelik
B) Bütçe kanunu
C) Danıştay incelemesi
D) Yetki kanunu
E) Maddi ve Manevi unsur

10-) Hangisi “Medeni Hukukun” bir alt dalı değildir?
A) Kişiler Hukuku
B) Medeni Usul Hukuku
C) Aile Hukuku
D) Miras Hukuku
E) Eşya Hukuku

11-) Türk Medeni Hukuk sisteminin en önemli dayanakları hangi hukuk sistem temellerine oturur?
A) Anglo Sakson
B) Kara Avrupası
C) Common Law
D) Mecelle
E) Avrupa Birliği

12-) 4721 sayılı TMK ile eşler arasında kabul edilen “YASAL” mal rejimi hangisidir?
A) Mal ayrılığı
B) Mal birliği
C) Edinilmiş mallara katılma
D) Mal ortaklığı
E) Katılmış malları edinme

13-) Kişisel haklar aşağıdaki kategorilerden hangisine girer?
A) Mutlak haklar
B) Devredilemeyen haklar
C) Kişilik hakları
D) Nisbi haklar
E) Şahsiyet Hakları

14-) Tarafların sözleşme ile aksini kararlaştıramayacakları hukuk kuralları ne tür hukuk kurallarıdır?
A) Tanımlayıcı
B) Yorumlayıcı
C) Bozucu
D) Tamamlayıcı
E) Emredici

15-) Bir kanun, yürürlük tarihini belirlememişse ne zaman yürürlüğe girer?
A) Kabul edildikten sonraki ilk iş günü
B) Resmi Gazetede yayınlandıktan sonraki ilk iş günü
C) Kabul edildiği gün
D) Resmi Gazetede yayınlandığı gün
E) Resmi Gazetede yayınlandıktan 45 gün sonra

16-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hangi tarihten itibaren Türk Hukukunda yürürlüktedir?
A) 1926
B) 1982
C) 2002
D) 2012
E) 2013

17-)
A) Alelade hak
B) Bozucu Yenilik Doğurucu Hak
C) Kurucu Yenilik Doğurucu Hak
D) Değiştirici Yenilik Doğurucu
E) Kişilik Hakkı

18-) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 6570 sayılı gayrimenkullerin kiralanması hakkında kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Hangisi doğrudur?
A) Zımni İlga vardır
B) Açık İlga vardır
C) Hukuk Yaratma vardır
D) Takdir yetkisi vardır
E) Hepsi


 

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu