Çoğunlukçu Demokrasi Nedir?

0
6479

Çoğunlukçu Demokrasi Nedir?

Çoğunlukçu demokrasi, çoğunluk prensibine dayanır. Çoğunluk prensibi iki önermeyle özetlenebilir: “Devlet halkın çoğunluğunun iradesine göre yönetilmelidir” ve “çoğunluğun kararı, her şeyin üstündedir.” Bu anlayışa göre, çoğunluğun yönetme hakkı mutlaktır; bu hak düşüncelerle sınırlandırılmamalıdır. Çoğunlukçu demokrasi anlayışı, çoğunluğun kararını sınırlandırıcı etkiye sahip azınlık hakları, kuvvetler ayrılığı, çift meclis sistemi ve kanunların yargısal denetimi gibi kavram ve kurumlarla sınırlandırılmamalıdır.

1924 anayasasında sayısal çoğunluğun iradesini sınırlayacak ve azınlık haklarını savunacak bir mekanizma yoktur. Ayrıca bu sistemde iktidar ve muhalefet arasındaki ilişkileri düzenleyecek herhangi bir mekanizma da söz konusu değildir. 1924’te bu sistemin kabul edilmesinin temel sebebi cumhuriyetin ilk yıllarında gerek hukuk sisteminin gerekse siyasal hayatın Fransız kamu hukukundan etkilenmiş olmasıydı. O dönemde rejim için tek tehlikenin saltanat olduğu düşünülmüş ve milletin temsilcilerinin rejim için sorun olabileceği öngörülmemiştir. Ayrıca bu sistem gerçekleştirilmesi planlanan inkılaplar için daha elverişli bir platform sunmuştur.


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet