Haberler

Dünyanın En Ünlü 5 Matematikçisi

Matematik ucu bucağı olmayan bir okyanus gibidir. Matematiğin bugünkü konumuna ulaşmasını sağlayan pek çok matematikçi bulunmaktadır. Dünya üzerinde pek çok matematikçi bulunmasına karşın bazı matematikçiler matematik henüz ortada olmadığı zamanlarda matematiğin temellerini atmışlardır. Dünyanın en ünlü 5 matematikçisi aşağıdaki listemizde bulunmakta.

  1. Thales (İ.Ö. 640-548)

İsa’dan önceki yedi büyük bilginden olan Milaslı Thales bugünkü matematik ve geometri formüllerinin temelini atan bir matematikçidir. Felsefenin ve bilimin öncüsü olarak tanınmaktadır. Geometride ters açıların eşitliği, Thales bağıntıları ve bir daire içine üçgen çizimini ispatlamıştır.

Hatta üçgenle ilgili bulduğu bağıntılar Mısır’daki piramitlerin yüksekliğini ölçmede kullanılmıştır. Mısır Matematik Okulu’ndan aldığı bilgileri memleketindeki yunanlara da öğretmiştir. Hakkında pek bilgi bulunmayan Thales’in Millet Okulu açtığı ve burada matematik, geometri dersleri verildiği tahmin edilmektedir.

  1. Pisagor (İ.Ö. 596-500)

“Evrenin hâkimi sayıdır. Sayılar evreni yönetir.” Sözleriyle bilinen Samoslu Pisagor bir Yunan filozofu ve matematikçisidir. Ülkesinden politik sebeplerden ötürü kaçmış ve İtalya’ya gelerek burada okul açarak matematik dersleri vermeye başlamıştır. Eski zamanların bilime karşı tutumundan dolayı İtalya halkı Pisagor okulda ders verdiği sırada okulu ateşe vermiştir.

Böylece Pisagor ve öğrencileri yangında hayatlarını kaybetmişleridir. Dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamının hipotenüsün yani dik kenarların uçlarını birleştiren doğru uzunluğunun karesinin toplamına eşitliğini bulan kişi olup bu teoreme kendi adını vermiş ve sonuçta “Pisagor Teoremi” hayat bulmuştur. Ayrıca Pisagor matematiğin postulat ve aksiyomlar olmadan matematik olamayacağını savunmuştur.

  1. Arşimet (İ.Ö. 287-212)

Astronom Fidiyas’ın oğlu olan Arşimet, Kral II. Hieron’un akrabasıdır. Bu yüzden hayatı boyunca para sıkıntısı çekmediği için çalışıp para kazanmak yerine ilimle uğraşmıştır. Çekingen ve sakin bir tavra sahip olan Arşimet yemek yediği sırada bile ilim çalışmaları yapmıştır. Daire alanı, çember uzunluğu, kürenin yüzey alanı ve küre hacmini hesaplayan ilk kişidir. Şu an integral hesaplarıyla bulunabilen eğri alanlarını da bulmuş olup daire, heliksin ardışık iki yarıçapı, küre, parabol parçası, ve iki halkası arasında kalan alan, küresel parçalar, dikdörtgen, üçgen ve daha birçok geometrik şeklin asal eksen etrafından döndürülünce belirli hacimlere sahip cisimlerin varlığını ispatlamıştır.

  1. Öklid (İ.Ö. 300-…)

Adı en çok geometri formül ve teoremlerinde geçen dünyanın en iyi matematikçilerinden biri olan Öklid, geometri teoremlerini bir kitaba yazmıştır. “Ögeler” adını verdiği bu kitapta Öklid geometri konusunda beş aksiyom ortaya koyar. Bu beş aksiyom sırasıyla aşağıdaki gibidir:

  • İki noktadan yalnız bir doğru geçer.
  • Bir doğru parçası iki yönden sonsuza doğru uzatabilir.
  • Merkezi ve üzerinden geçen noktası verilirse bu iki noktanın birleşimi bir doğru parçası olup yarıçap adını alır. Yarıçaptan hareketle çember çizilebilir.
  • Bir doğruya dışardan alınan bir noktadan yalnız bir paralel çizilebilir.
  • Bütün dik açılar birbirine eşittir.
  1. Harezmi (780-850)

Horasanlı Fars Harezmi diğer adıyla Ebû Cafer Muhammed bin Mûsa El Harezmi, Müslüman bir matematikçi olup cebir ve trigonometrinin babasıdır. Özbekistan’ın Karizmi kentinde dünyaya gelmiştir. Bağdat’ta Abbasi Halifesi Memun’un da yardımıyla kendini matematik alanında geliştirmiştir. Burada bir kütüphane idaresinde göreve başlar.

Kütüphanede çalışmak onun matematik alanında daha çok araştırma yapmasına zemin hazırlamıştır. Descartes gelene kadar tüm dünyada Harezmi’nin bulduğu cebir kullanılmaktaydı. Harezmi yazdığı kitaplarla çevresinde oldukça ünlemiş ve batı dünyası, ondan aldığı matematik bilgileriyle kendini geliştirmiştir.

Hint rakam ve hesaplama sistemini geliştirmiştir. İkinci dereceden denklemlerin sistematik çözüm yollarını araştırmış ve geliştirmiştir. Özellikle El-Cebir kitabıyla meşhur olmuş ve bu kitap Avrupa’da ders kitabı niteliğinde okutulmuştur.


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu