Vize-Final Soruları

İdare Hukuku Çalışma Soruları (özgün)

Aşağıdakilerden idarelerden  hangileri arasında hiyerarşi ilişkisi yoktur ?
A) Maliye Bakanlığı – Gelir İdaresi Başkanlığı
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Türkiye İş Kurumu (*)
C) Başbakanlık – Türkiye İstatistik Kurumu
D) Başbakanlık – Dış Ticaret Müsteşarlığı

Aşağıdaki idari birimlerden hangisi merkezi idare içerisinde yer alır ?
A) Rekabet Kurumu
B) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
C)  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
D)  Devlet Denetleme Kurulu (*)
E)  Kamu İhale Kurulu

Yerel yönetimler alanında Cumhuriyet döneminin başlangıcından beri aynı yasa ile yönetilen birim aşağıdakilerden hangisidir  ?

A) Köyler (*)
B) Belediyeler
C) İl Özel İdareleri
D)Büyükşehir Belediyeleri
E) Belediye birlikleri

İl Özel İdaresi Kanunu’na göre il özel idaresinin kendi yetki ve görev alanına giren hizmetleri ciddi bir biçimde aksattığı aşağıdaki makamlardan hangisi tarafından tespit edilir ?
A) Vali
B)  İçişleri Bakanlığı
C) Başbakanlık
D) Danıştay 1.Dairesi
E) Yetkili sulh hukuk hakimi (*)

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, belediye nüfus alt sınırı kaçtır ?
A) 3000
B)  4000
C)  5000 (*)
D) 7500
E) 10.000

Belediyeler tarafından çeşitli hizmetler için verilecek olan imtiyazlar en fazla kaç yıllığına verilebilir ?
A) 15
B) 39
C) 49 (*)
D)50
E) 100

1- Yetki
2- Konu
3- Amaç
İdari işlemlerin yukarıda belirtilen unsurlarından hangilerinde takdir yetkisi kullanılamaz ?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 1 ve 3 (*)

Aşağıdaki kamu hizmetinin görülme usullerinden hangisi ile bir kamu hizmetinin özel kişiye gördürülmesi mümkün değildir ?
A) İmtiyaz
B) İltizam
C) Ruhsat
D)Emanet (*)
E)Müşterek Emanet

Bir kamu hizmetinin, o hizmeti üstlenen kamu tüzel kişisi tarafından bizzat yürütülmesi usulüne ne ad verilir ?
A) İltizam Usulü
B) Müşterek emanet Usulü
C) İmtiyaz Usulü
D) Ruhsat Usulü
E) Emanet Usulü (*)

Terör olayları nedeniyle idarenin kusursuz sorumluluğu neye dayanır ?
A)  Hizmet Kusuru
B)  Risk
C)  Sosyal Risk (*)
D) Görev Kusuru

Aşağıdakilerden hangisinde idari vesayet ilişkisi vardır ?
A) İçişler Bakanlığı – Köy (*)
B) Başbakanlık- RTÜK
C) Türkiye Barolar Birliği – Ankara Barosu

B Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olan A aynı fakültede öğretim üyesi olan C’ye uyarma cezası vermiştir. C, A’nın bu cezayı vermesinin gerçek nedeninin aralarındaki kişisel husumet olduğunu ileri sürmektedir.

Bu durumda C’nin iddiasına göre, verilen uyarma cezasındaki hukuka aykırılık aşağıdakilerden hangisidir ?

A)  Yetki saptırması (*)
B)  Yetki tecavüzü
C)  Yetki gaspı
D) Yetki ihlali
E) Fonksiyon gaspı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu