Hukuk

İdari Sözleşmeler

Mali İltizam Sözleşmeleri: Bir kamu hizmetinin götürü usulüyle, orantılı bir kazanç ya da ücret karşılığında mültezim adı verilen kimseye gördürülmesidir.

Kamu istikraz sözleşmesi: Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin hazine senedi, tahvil ve bono gibi senetler vasıtasıyla halktan borç para alınmasını sağlayan akdi ilişkilerdir. Devlet adına borçlanma yetkisi Hazine Müsteşarlığına aittir.

Yeraltı ve Yerüstü servetlerin işletilmesine ilişkin sözleşmeler: Kaplıca, ılıca, yeraltı ve yerüstü servetlerinden kamu hizmeti gibi işletineler için idari sözleşme usulü uygulanmaktadır.

Orman işletmeleri: 1982 anayasasının kabulüyle birlikte orman işletmeleri sadece devlet eliyle gerçekleştirilmektedir.

İdari hizmet sözleşmeleri: İdarenin işçi niteliği taşımayan memurları ve sözleşmeli personeliyle akdetmiş olduğu hizmet sözleşmeleridir. Bu sözleşmeler idari sözleşmelerdir. Bilindiği gibi kamu işçileri iş kanunu hükümlerine tabidirler.

Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri: Bir kamu hizmetinin, kar, zarar ve masrafları özel kişiye ait olmak üzer, özel kişi tarafından kurulmasını ve belli bir süre işletilmesini veya kurulmuş bir kamu hizmetinin belli süre özel sektör eliyle işletilmesini öngören sözleşmelerdir. Sözleşme süresi en fazla 49 yıldır. Devlet adına imtiyaz verme yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir.

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu