Vize-Final Soruları

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku Vize Soruları

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku Vize Soruları

Olay

İstanbul C. Başsavcılığı şehrin bir bölgesinde A ve adamlarının, esnaf üzerine baskı uygulayarak zorla para aldıkları şeklindeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatır. Yapılan araştırma faaliyeti sonunda ihbarların içeriğinin doğru olabileceği yönünde bilgilere ulaşır. Cumhuriyet Savcısı ilgili merciye başvurarak eldeki delilleri sunar ve A, B ve C’nin kontrol altına alınarak kolluk merkezine getirilmeleri yönünde talepte bulunur. Talep merci tarafından kabul edilir ancak A ile ilişkisi bulunan kolluk görevlisi D, durumu A’ya haber vererek kaçmasını söyler. A bulunamazken B ve C kontrol altına alınarak kolluk merkezine getirilir.

Cumhuriyet Savcısı kolluk amirine, şüphelilerin 24 saat kolluk merkezinde tutulmaları talimatını telefonla verir. Aynı zaman diliminde kolluk görevlisi D hakkında da soruşturma başlatılır ancak D’nin müdafi işlenen suçun 4483 sayılı kanun kapsamında olduğunu belirterek, C. Savcılığının doğrudan soruşturma açamayacağını ifade eden bir dilekçe sunar. Fakat bu dilekçe C. Savcılığı tarafından dikkate alınmaz. 24 saatlik sürenin dolmasının ardından Cumhuriyet Savcısı bu defa yazılı bir talimatla B ve C’nin 24 saat daha tutulmaları, sürenin bitmesine yakın ifadelerin alınması talimatını verir. B’nin eşi yapılan işlemin şüpheli sayısı da dikkate alındığında kanuna aykırı olduğu gerekçesi ile yasal çarelere başvurur. Ancak başvuru reddedilir. Soruşturmada görev yapan kolluk görevlisi E, piknik yapmak için gittiği Polenezköy’de daha önce kaçan A’yı görür, C. Ssavcısına ve amirlerine başvurmaksızın, kontrol altına alarak özel aracı ile kolluk merkezine getirir.

Müdafi talep etmemeleri üzerine A, B ve C’nin ifadeleri müdafi olmaksınız alınır. A ve B suçlamaları kabul etmezken C, A’nın yönetiminde silah da kullanarak esnaftan haraç topladıklarını aynı işi A’nın kardeşi G’nin de Ankara’da yaptığını ancak kardeşler arasında bir ilişki olmadığını ifade eder. İfadeler sonrası C. Savcısı tüm şüphelileri tutuklamaları talebi ile yetkili merciye sevk eder ve talep kabul edilir. İfadeyi Ankara C. Başsavcılığına bildiren Cumhuriyet Savcısı, G hakkında da Ankara’da bir soruşturma olduğunu öğrenir. Her iki soruşturmanın bir arada yürütülmesi gerektiği düşüncesiyle yetkisizlik kararı ile dosyayı Ankara C. Başsavcılığına gönderir. Ancak Ankara C. Başsavcılığı bu dosyayı paylaşmayarak dosyayı iade eder. Soruşturmasını tamamlayan İstanbul C. Savcısı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, yağma ve ruhsatsız silah bulundurmak ve D bakımından soruşturmanın gizlilliğini ihlal ve görevi kötüye kullanma suçlarından düzenlediği iddianameyi TMK. M 10’a göre kurulu mahkemeye sunar. C. Savcısı iddianameyi sunarken şüphelilerden C’nin de tutukluluk haline son vererek salıverilmesine karar verir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın kapsamlı olması nedeniyle duruşmalara katılmak üzere iki cumhuriyet savcısı görevlendirir. İddianamenin kabulünün ardından mahkeme duruşmaya başlar ve sanıkların sorgusunu tamamladıktan sonra D bakımından görevsiz olduğu gerekçesi ile ayırma kararı vererek dosyayı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderir. Duruşmanın sonunda sanıkların tahliye taleplerine ilişkin görüşü sorulan iki C. Savcısı görüş ayrılığına düşer.

Sorular

1- Kolluk görevlisi D hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin müdafinin ifade ettiği suçun 4483 sayılı kanun kapsamında olduğu iddiası ne anlama gelmektedir ve bu iddia yerinde midir?

2- E’nin A’yı kontrol altına alarak kolluk merkezine getirmesi işlemi hukuka uygun mudur? Cumhuriyet Savcısının B ve C’nin kolluk merkezinde tutulmaları şeklinde talimatlarının hukuki niteliğini tespit ediniz, işlemler hukuka uygun mudur? Irdeleyiniz. B’nin eşinin başvurduğu yolun hukuki niteliğini tespit ederek, kısaca açıklayınız.

3- Şüphelilerin tutuklanmasına ilişkin karar hangi merci tarafından verilmiştir. C. Savcısının C’yi salıvermesi hukuka uygun mudur? C. Başsavcısı salıvermenin yanı sıra yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verseydi cevabınız ne şekilde olurdu?

4- A, B ve C’nin ifadelerinin alınması işlemi hukuka uygun mudur? Bu ifadeler daha sonra delil olarak kullanılabilir mi? Neden? Şüpheliler müdafiden yararlanmak isteselerdi aynı müdafin hukuki yardımından yararlanabilirler miydi? Neden?

5- İstanbul C. Başsavcısının her iki soruşturmanın birlikte sürdürülmesi şeklinde düşüncesi ve yetkisizlik kararı nitelendirmesi hukuka uygun mudur? İki savcılık teşkilatı arasında çıkan uyuşmazlık ne şekilde çözümlenir? Açıklayınız.

6- Mahkemenin D hakkındaki dosyayı ayırarak görevsizlik kararı ile İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine göndermesi hukuka uygun mudur? İsnat edilen suçların TMK m. 10 kapsamında görevli mahkemede görülmesi mümkün müdür?

7- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının duruşmalara katılmak üzere iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirmesi mümkün müdür? Dava Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor olsaydı cevabınız ne şekilde olurdu? Savcılar arasında çıkan görüş ayrılığı karşısında nasıl hareket edilmesi gerekir?

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu