Vize-Final Soruları

Pamukkale üniversitesi Türk Dış Politikası Final Soruları

Pamukkale üniversitesi Türk Dış Politikası Final Soruları

1- Türkiye-Irak ilişkileri ne zaman kopmuştur?

 

A) 1980’lerde ki petrol boru hattı ilişkisi sonucunda

B) 1990’lı yıllar boyunca devam eden terör olayları sonucunda

C) 1990-1991 Körfez savaşı sonucunda

D) 1920’lerdeki başlangıç yıllarından beri

                                                         cevap: C

2- I- Ekonomik                           

   II- Askeri

   III- Siyasi

   IV- Sosyal

 Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türkiye’nin Irak Savaşı ile ilgili ABD ile kesin sonuca bağlayamadıkları nedenlerdendir?

                            

 A) I-II

 B) II-III

 C) III-IV

 D) I-II-III-IV

                                                          cevap: D

3- ABD’nin Kürt görüşlerine ve taleplerine destek vermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

 

 A) Kürtlerle 10yıldır yakın diyalog halinde olması

 B) Kürtlere geleceğe dönük bazı taahhütler yapmış olması

 C) Kürtleri reddetmesinin ABD’nin Irak operasyonunu tehlikeye sokacak olması

 D) Kürtlerle işbirliği yaparak bölgenin güvenlik sorununu arttırmak istemesi

                                                          cevap: D

 

4- Türkiye’nin Avrupa, Ortadoğu ve İslam dünyasındaki imajını düzeltmesi aşağıdaki olayların hangisinden sonra olmuştur?

 

 A) 1990-1991 Körfez Savaşı

 B) 1 Mart 2003 Tezkeresinin reddedilmesi

 C) Turgut Özal’ın dış politika anlayışı

 D) AB ilişkilerine yönelik dış politika anlayışı

                                                           cevap: B

 

5- Türkiye ve AB hangi savaş veya olaydan sonra yakınlaşmaya başlamıştır?

 

 A) Irak Savaşı

 B) Körfez Savaşı

 C) Kıbrıs Sorunu

 D) Suriye Savaşı

                                                           cevap: A

 

6- Irak’ta giderek kötüleşen güvenlik sorunlarını azaltmak için Türkiye hangi tarihte ABD’nin gönderdiği ikinci tezkereyi kabul etti?

 

 A) 7 Ağustos 2006

 B) 11 Eylül 2005

 C) 7 Ekim 2003

 D) 11 Kasım 2004

                                                            cevap: C

 

7)Aşağıdaki ifadelerden hangisi Türkiye’nin AB’ye üyelik müracatı yapma nedenler ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 

A) Menderes hükümeti dön. Ülkenin girmiş olduğu ekonomik sıkıntılar                                                B)ABD ile giden ilişkilerde sıkıntılar yaşanması                                                                                                                C) İngiltere ve Fransa’nın Türkiye ile olan ekonomik antlaşmalarını askıya alması  D)Yunanistan’ın Kıbrıs sorununda AB’yi yanına çekmemesi için 

 

 

8-uluslar arası krizler dış polıtıka olusumuna kritik sorunlar yaratabılır. Aşagıdakılerden hangısı bu sorunlardan değildir ?

A)yüksek cıkarları tehtıt etme potansıyelıne sahıptır

B)politika ya da karar verme surecıne zaman baskısı yaratır

C)uluslararası duzen sartlarının olamsını engeller

D)dış politika karar alıcıları ıcın süpriz bir durumdur.

Cevap:C

 

9.Aşağıdakilerden hangisi körfez savaşı ile ilgili hangisi doğrudur?

A.Türkiye ile Irak arasında zayıf ve tek yönlü ilişki vardır

B.Türkiye denge yada tarafsızlık politikasını terk ederek müşterek güvenlik sistemi çerçevesinde Irak’la ilişkisini kopardı

C.ABD,Avrupa ve diğer gelişmiş devletler Irak’a karşı bir araya gelirken Sovyetler Birliği buna sıcak bakmamıştır

D.Irak’a karşı savaşa katılan Türkiye liberal bir dönüş yaptı

                                                              (cevap:B )

10.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin körfez savaşındaki hedeflerinden biri değildir?

A.Ortadoğuda  söz sahibi olabilmek

B.Ulusal çıkarları korumak ve geliştirmek

C. Savaşın gidişatında söz sahibi olmak ve gelişmeleri etkileyebilmek

D.Batı dünyasındaki prestijini arttırmak

                                                             (cevap:A)

11.Aşağıdakilerden hangisi çekiç gücün İncirliğe yerleştirilmesi sürecinde rol oynayan hükümettir?

A.Necmeddin Erbakan hükümeti

B.Mesut Yılmaz hükümeti

C.Yıldırım Akbulut hükümeti

D.Süleyman Demirel hükümeti

                                                           (cevap:B)

12.Aşağıdakilerden hangisi çekiç güç ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A.Çekiç gücün Türkiyeye yerleşmesi kararı TBMM onay ve desteğiyle değil,sadece hükümet karararı ile yapılmıştır

B.Çekiç gücün türkiyeye yerleşmesinın tek dayaynağı Türkiye ve ABD arasında oluşan,Fransa ve İtalyanın desteklediği siyasi uzlaşmadır

C.BM antlaşmasına göre çekiç gücün Irak’a yerleştirilmesi uluslar arası hukuka uygun değildir

D.Çekiç güç NATO kapsamına girmezse SEİA kapsamına da girmez

                                                         (cevap:B-italya degıl ingıltere olmalı)

 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi  Avrupa Birliğine üyelik müracatı ilk hangi hükümet zamanında

gerçekleşmiştir?

A.Turgut özal hükümeti

B.İsmet İnönü hükümeti

C.Celal Bayar hükümeti

D.Adnan Menderes hükümeti

                                                   (cevap:D)

14.Aşagıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin kurucu üyelerinden değildir?

A.İngiltere  B.Fransa    C.İtalya    D.Almanya                                  (cevap:A)

 

15.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye-Irak arasında güvenlik karşılıklı bağımlılığı sistemini temeli olan unsurlardan değildir?

A.Türkiye Irak petrol boru hatları sistemi

B.Kürt ayrılıkçı hareketi

C.Su problemi

D.Körfez sorunu

                                              (cevap:D- körfezde güç dengesi politikası var)

 

16.Aşagıdakılerden hangisi Türkiye Irak arasında su sorununun kriz aşamasına gelmesinin nedenleri arasında değildir?

A.Irak’ın İran ile savaşı sonrasında ortaya çıkan sorunları

B.Türkiyenin Dicle ve Fırat sularını tutmaya başlaması

C.İngiltere Fransa ABD nın Irak’ı tecrit etme politikasına sahip olması

D.Suların kullanımında farklı proje ve politikaya sahip olması

                                             (cevap:C-fransa degıl İsrail olmalı)

17.Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin dış politikasında karar alma süresindeki anayasal rol dağılımında yer alan kurumlardan değildir?

A.Milli Güvenlik Kurulu

B.TBMM

C.Bakanlar Kurulu

D.Dışişleri Bakanlığı

                                             (cevap:A)

18.Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin Özal öncülüğünde gelişen aktif politika uygulamasının adımlarından değildir?

A.Diplomatik trafikte yer alması

B.Milli güvenlik kurulu faaliyetleri

C.savaş sonrasında Kuzey Irak operasyonuna destek ve çekiç güç

D.Petrol boru hatlarını kapatmak

                                           (cevap:B-TSK olmalı)

19.Aşağıdakilerden hangisi realist uluslarası ilişkiler yaklaşımının temel kavramlarından değildir?

A.Ulus devletin güvenliği

B.Ulusal güç

C.Ulusal çıkar

D.Ulusüstü güç

                                                (cevap:D)

 

20.Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

            a)Türkiye batılılaşma adına 1999 Helsinki Zirvesiyle yakaladığı ivmeyi AK Parti hükümetinde uygulanmaya başlanan Kopenhag Kriterlerine uyum süreciyle kendini batıya dahada yaklaştırmaktan giderek uzaklaşmıştır.

            b) Türkiye iç yapısını tüm iyileştirme çabalarına karşın siyasi,sosyal,ekonomik sorunlarını bugüne dek ulaştırmıştır.

            c) Türkiye’nin  AB  ile müzakerelerine muhalefet eden resmi ve sivil kesimler “ulusalcılık” adına statükoculuk yaparak süreci bizzat engellemeye çalışmışlardır.

            d)AB ye girme sürecinde sosyal tabakandan Türkiye’nin şahsına münhasır bir devlet olmasını savunan birçok İslamcı ve Sovyet yanlısı grup ortaya çıkmıştır.

CEVAP:A

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu