Haberler

Polis Akademisi’ne 2 bin 500 Üniversite Öğrencisi Alınacak


1.     Polis Akademisi’ne 2 bin 500 Üniversite Öğrencisi Alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi olan www.pa.edu.tr sitesinde yapılan açıklamaya göre Ankara, İstanbul ve İzmir’de öğrenim gören 2.500 üniversite öğrencisini Polis Akademisi’ne alacak.

Yapılan açıklamaya göre;

Ankara’da devlet üniversitesinde tespit edilen 54 bölümde okuyan 1.000 üniversite öğrencisi,

İstanbul’da devlet üniversitesinde tespit edilen 54 bölümde okuyan 1.000 üniversite öğrencisi,

İzmir’de devlet üniversitesinde tespit edilen 54 bölümde okuyan 500 üniversite öğrencisi alınacak.

Başvurular 25 Eylül-10 Ekim, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı ise 15 Ekim-25 Ekim tarihleri arasında yapılaca. Detaylı bilgi ise Polis Akademisi’nin internet sitesinden öğrenilecek.


ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR


1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 1. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için Ankara, İzmir ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumakta olan;
  1. Dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için: üçüncü ve dördüncü sınıf,
  2. Beş yıllık fakülteler için: dördüncü ve beşinci sınıf,
  3. Altı yıllık fakülteler için: beşinci ve altıncı sınıf,

öğrencilerinden olmak.

 1. İlgili devlet üniversitelerinin ekstern (devam durumu olmayan yükseköğretim) programlarında olmamak, (Örgün, 1’ inci ve 2’ inci öğretimde olmak) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan FYO ya alınacak adaylarda aranılan sağlık koşullarını taşımak,
 2. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinden önceki yaşa göre işlem yapılmak kaydıyla Eğitime başlayacağı yılın l Ekim (dahil) tarihi itibariyle; (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.), üçüncü sınıfa devam edecekler için 26, dördüncü sınıfa devam edecekler için 27, beşinci sınıfa devam edecekler için 28, altıncı sınıfa devam edecekle için 29 yaşından gün almamış olmak,
 3. Bayanlarda en az 162 cm, erkeklerde en az 167 cm boyunda olmak ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen beden kitle endeksi değerlerine uygun olmak,
 4. Sevk edileceği devlet hastanesinden “Polis Akademisi Öğrencisi Olur” kaydını içeren sağlık kurulu raporunu almak,
 5. Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı, affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması ile neticelenmemiş olmak, Türk Ceza Kanununun 53’ üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 6. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 7. Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 8. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak,
 9. Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu ve psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak,
 10. Genelev, birleşme evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan her hangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu suçlardan herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
 11. Öğrenim gördüğü üniversitesinde uyarma cezası haricinde disiplin cezası almamış olmak,
 12. Devlet üniversitelerinin dört yıllık fakülteleri için üçüncü veya dördüncü sınıfında, beş yıllık fakülteleri için dördüncü veya beşinci sınıfında, altı yıllık fakülteleri için beşinci veya altıncı sınıfında okuyor almak, belirtilen sınıflarda okuyan öğrencilerden alttan borçlu en fazla iki dersi bulunmak.
 13. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim – öğretim kurumlarından disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.

Polis Akademisi için başvurulabilecek bölümler


SS.NO

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR İLLERİNDE BULUNANAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ FAKÜLTELERİ

1

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

2

Denizcilik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

3

Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

4

Dini İlimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

5

Diş Hekimliği Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

6

Eczacılık Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

7

Edebiyat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

8

Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki
 bölümler

9

Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

10

Elektrik Elektronik Fakültesi’nin bölümleri

11

Endüstiriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

12

Fen Edebiyat Fakültesi’nin bünyesindeki
 bölümler

13

Fen Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

14

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nin
 bünyesindeki bölümler

15

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

16

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin
 bünyesindeki bölümler

17

Hemşirelik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

18

Hukuk Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

19

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

20

İktisat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

21

İlahiyat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

22

İletişim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

23

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

24

İnşaat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

25

İslami İlimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

26

İşletme Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

27

Kimya ve Metalurji Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

28

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin
 bünyesindeki bölümler

29

Maden Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

30

Makine Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

31

Mesleki Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

32

Mimarlık Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

33

Mühendislik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

34

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin
 bünyesindeki bölümler

35

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

36

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin
bünyesindeki bölümler

37

Orman Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

38

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki
 bölümler

39

Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

40

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bünyesindeki
 bölümler

41

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

42

Spor Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki
bölümler

43

Su ürünleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

44

Teknik Eğtim Fakültesi’nin bünyesindeki
 bölümler

45

Teknoloji Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

46

Tekstil ve Teknolojileri Tasarım
 Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

47

Tıp Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

48

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

49

Turizm Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

50

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

51

Veterinerlik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

52

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

53

Yabancı Diller Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

54

Ziraat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümlerİlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu