Celal Bayar Üniversitesi Mustafa Yasan Ticari İşletme Hukuku 2009 Final Soruları

0
3716

Celal Bayar Üniversitesi Mustafa Yasan Ticari İşletme Hukuku 2009 Final Soruları

OLAY : Beğendiği Opel marka otomobili alabilmek için Y bankasına başvuran öğretim görevlisi (A)dan şahsi teminat olarak kefil istemiştir.Bunun üzerine öğretmen (B) de (A) ya kefil olmuştur.

3.soruya kadar buna göre cevaplandırılacaktır.

1.Banka ile öğretim görevlisi (A) ve yine banka ile öğretmen (B) arasındaki iş açısından

Cevap ; her iki işte ticari iş karinesi 2 gereği ticari iştir.Burada THKH veya 657.Kanun anlamında istisna söz konusu değildir.

2.Banka ile öğretmen (B) arasında imzalanan kefalet sözleşmesi açısından hangisi yanlıştır?

A) Adi yazılı şekle tabidir ama resmi olması da gerekmez.

B) Kefalet sözleşmesi kefil ile alacaklı arasında olur.

C) Taraflar arasında ticaret anlaşması olduğunu varsaydığımızda ……. karinesi (okuyamıyorum kusura bakmayın),TKHK’da yer alan istisna uyarınca işlenmeyecektir.

D) (a) ve (b) şıkları doğrudur.

E) Hiçbiri

Cevap ; Hiçbiri

 

3.Olayda her iki işinde ticari iş olduğunu varsaydığımızda,

Cevap ; taraflar arasında ticari iş olsa da gecikme durumunda kanunen yıllık faiz uygulanır.

OLAY : Tacir (T),ticari işletmesini ihtiyacı için bankada kredi çekmek istemiştir.Banka (A) ticari işletmenin vekaletnamesi karşılığından ona bu krediyi vermeyi kabul etmiştir.

 

4. Taraflar arasındaki işletme evrakı sözleşmesinin,

Cevap ; ticaret siciline süresinde tescil edilmezse hak kaybı söz konusu olmaz.

 

OLAY : Tacir (T), işletmesine ait bir ticari aracı, (A) ya 10.000tl ye satması içi teslim etmiştir.(A) da bu aracı kendi adına ama (T) hesabına üçüncü bir kişiye trafik tescilden 20.000tl ye satmıştır.

 

(5.-7.sorular buna göre cevaplandırılacaktır)

5. (T) ile (A) arasındaki ilişkini hukuki niteliği nedir?

Cevap ; Komisyoncu

 

6. (A)’nın (T)’ nin dediğinden 10.000 TL fazla fiyatla aracı üçüncü bir kişiye temsilen satmasın durumunda;

Cevap ; (A)’nın fazla olan meblağı devretmediği anlaşılması durumunda ücret hakkı düşer.

7. Aracın trafik tescilden satılması hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

Cevap ; sözleşmeyi butlanla batıl kılar,çünkü şekle aykırılık söz konusudur.

 

OLAY : FIAT’ın merkez işletmesi İstanbul’da bulunmaktadır.Firma otomobillerini Ankara piyasasında da pazarlamak amacıyla orada olan (A) işletmesiyle anlaşır. Telefonla gerçekleşen anlaşma uyarınca (A), araçları Ankara’daki üçüncü kişilere FIAT adına ve hesabına satacaktır ve aynı anlaşma uyarınca firmanın bölgede tekel hakkı söz konusu olmayacaktır.

(8.-10.sorular buna göre cevaplandırılacaktır.)

 

8.FIAT ile işletmeci (A) arasındaki sözleşme hakkında hangisi doğrudur?

Cevap ; (A) satıcı acente olamaz.Taraflar arasındaki anlaşma olsa olsa aracı acentecilik olarak yorumlanır.

9. Olayda (A)’nın tekel hakkının kaldırılması konusunda sözleşmede yer alan kayda göre,

Cevap ; bu kayda rağmen bölgede tek söz sahibi ve dağıtım faaliyeti (A) firmasına aittir.

10.Bir an için olsun FIAT’ın (A)‘ ya göndermiş olduğu araçların yolda hasara uğradığını farz ettiğimiz zaman,

A) Malın hasarlı olduğunu A FIAT’a bildirmek durumundadır. Bu ihbarında her iki taraf tacir olduğu için noterden iadeli taahhütlü mektup ya da telgraf ile yapılması gerekir.

B) Açık hasar söz konusu ise A malları teslim alırken teslim tutanağına malların hasarlı olduğuna dair ihtirazı kayıt koyabilir veya durumun derhal mahkemece tespitini isteyebilir.

C) Açık hasar yoksa A’nın malları teslim almasından itibaren 8 gün içinde muayene yükümlülüğü söz konusudur.

D)gizli hasar durumunda A malları teslim almasından itibaren 8 gün içerisinde durumu mahkemece tespit ettirmelidir.

E)Hepsi doğru

Cevap: Hepsi doğru

 

11.Aşağıdakilerin hangisinde bir zorunluluktan bahsedilebilir?

Cevap: Ticari işletmesi olmadığı halde varmış gibi B ile hukuki muamelede bulunan A’nın tutacağı ihtiyari defterleri kullanmadan sicil memurlarına beyan vermesi.

12.Basın yolu işlenen haksız rekabet davalarında ikinci sırada kime dava açılabilir?

Cevap: Yazı işleri müdürü

13.Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin maddi unsurlarından değildir?

Cevap: Ticari işletme adı

14.Aşağıdakilerden hangisi tacirlerin tutmak zorunda olduğu defterlerden biri değildir?

Cevap: Cari hesap defteri

15.1 Ocak 2003 tarihinde işletmesi adına haksız rekabet fiili işlenmiş olduğunu 01.11.2005 tarihinde öğrenen (A) 11.01.2006 tarihinde haksız rekabet tespit davası açmıştır.

Cevap: Dava 01.01.2006 tarihinde zamanaşımına uğramıştır.

16.Aşağıdakilerden hangisi tacire bağlı olamayan tacir yardımcılarından birisidir?

Cevap: Aracı acente

17.Aşağıdakilerden hangisi mutlak ticari dava olarak nitelendirilemez?

Cevap: Markalar kanununda düzenlenen hususlar ile ilgili davalar.

18.Bir kolektif şirket ortağı ile ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap: Tacirdir

19.Aşağıdakilerden hangisi ticari işin sonuçlarından biri değildir?

Cevap: Ticaret mahkemesinde görülmesi

20.Aşağıdaki işlemlerden hangisi kural olarak ticari mümessilin yetkisi kapsamına girmez?

Cevap: İşletmeye ait taşınmazlar üzerinde ipotek kurmak.


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim