Üniversitelerde Sorulan İlginç Sınav Soruları

1
6301

İLGİNÇ ÜNİVERSİTE SORULARI

 

Efendim “ilginç sınav soruları” başlığını tek başına doldurabilecek bir hocadır Kadir Cangızbay. Gazi Üniversitesi İİBF’nin efsaneleşmiş hocasıdır. İşte Kadir hocanın sosyoloji soruları;

 

1) ”Damlaya damlaya göl olur.” atasözündeki göl nasıl bir göldür?
a) Karadenizde bir hes-tir 
b) Barajlar kralının bitiremediği bir baraj olabilir 
c) Ankara’da 70 gün alt geçididir 
ç) Hepsi
d) Hiçbiri

2) 4×4 cipiyle giderken yanından geçen bisikletliyi ıslatmak nasıl bir olgudur?
a) Zoolojik bir olgudur.
b) İnsanlığa İngiliz kalmaktır.
c) Sosyoloji bunu incelemez.
ç) Hepsi

3) “İneğe dokunmadan, sineğe de dokunamazsınız.” sözünden ne-yi anlamlandırabiliriz.
a. İneği inekoloji, sineği sinekoloji ele alır
b. Sinekoloji değil sinek bilimi; inekoloji değil inek bilimi
c. Biyoloji-zooloji ayrı bir bilim dalıdır
ç. Sineği ve ineği de kapsayan tek bir bilim mevcuttur
d. O inek hindu ineği ise ona dokunulamaz

4) Mikroba niçin mikrop demekteyiz?
a. Kendinden menkûl mikrop olduğu için
b. Pasteur Fransız olduğu için
c. Fransızca bir bilim dili olduğu için 
ç. Fransa’nın kültür emperyalizminden dolayı
d. Faşist entelektüel kaygılardan dolayı

5) “Türk çocuğu Mississippi nehrinin uzunluğunu , Arizona’nın nerede olduğu bilip ne yapacak?” diyerek coğrafya kültürüne Türk kilometre taşı ekleyen asker-siyasetçi kimdir?
a. Cemal Gürsel
b. Cevdet Sunay
c. Tekin Arıburun
ç. Fahri Korutürk
d. Kenan Evren

6) Sosyolojinin babası kimdir?
a. Agust Comte
b. Saint-Simon
c. Emile Durkheim
ç. Kadir Cangızbay
d. Fehmi Kaya

7) Ben sana* sen diyor muyum*” ünlü Türk vecizesindeki hatayı bulunuz.
a. Sözcükleri birbiriyle karıştırma
b. Sözcükleri yanlış anlamda kullanma
c. Sözcüğün yapısındaki yanlışlık
d. Yerinde kullanılmayan sözcük
e. Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

8) Nietzche “Tanrıyı parantez içine almadan bilim yapılamaz.” sözü ile neyi kastetmektedir?
a) Din ile devlet işlerinin ayrılması gerektiğini
b) Din adamından bilim adamı olamayacağını
c) Bilim yapmanın amentüsünü
d) Sınır tanımaz bir tanrı-tanımaz olduğunu

9) “Darbe neye nedir?”
a) Bir ordunun kendi vatanını kurtarmasına
b) Bir ordunun kendi ülkesini işgal etmesine
c) Her ikisi de doğru
d) Her ikisi de yanlış

10) “Altında arabası, cebinde taksi yahut otobüs-metro parası olduğu halde eşine, işine yahut dostuna bisikletle giden bir insan nasıl bir insandır ?
a) Ruhen ve bedenen sağlıklıdır
b) Yurduna vatanına özen gösteriyordur
c) Marjinaldir
d) Hepsi doğru
_____________________________________________________________

Efendim Gezi Parkı olaylarına ODTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Salih Özçubukçu’dan farklı bir destek geldi. Özçubukçu öğrencilerine Gezi Parkı olaylarında sık sık gündeme gelen “biber gazı” ile ilgili soru sordu.

Sevgili chem 107 section 4 öğrencileri
işte final sorunuz:

sıvı antiasitin (magnezyum ve kalsiyum) biber gazına iyileştirici etkisinin ardındaki kimya nedir?
a)ph’ı düşürerek biber gazının etkisini azaltır
b)ph’ı yükselterek biber gazının etkisini azaltır
c) kalsiyum ve magnezyum iyonları biber gazının etkisini azaltır
d)sadece mideye yardım eder
e)her yer taksim her yer direniş!

(burada sadece tek bir doğru cevap yok)
___________________________________________________________________
Gezi Parkı sorularına devam ediyoruz. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enis Sınıksaran da öğrencilerine İstatistik dersi finalinde biber gazının etki süresiyle ilgili ilginç bir soru sordu.

1. Bir metropolde 15 gündür süren hükümet karşıtı gösterilere geniş bir katılım söz konusudur. Polis zaman zaman direnişçilere tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahale etmektedir. Belirli bir bölgede konuşlanan direnişçiler bir Cumartesi sabahı polisin akşam müdahale etme olasılığını 0,25 olarak hesaplamışlardır. Ardından kentin valisi de söz konusu akşam müdahale edilmeyeceğini beyan etmiştir. Ancak Valinin geçmiş 30 beyanından sadece 2 tanesi doğru çıkmışsa, Bayes teoremini kullanarak direnişçilerin başlangıçta verdiği 0,25 olasılığını 0,82 olarak güncellemeleri gerektiğini gösteriniz.

2. Bir topluluğa rastgele sıkıldığında bir plastik merminin göze isabet etme olasılığı on binde birdir. Yüz bin merminin sıkıldığı bir müdahalede en az üç kişinin gözüne kurşun isabet etmesi olasılığını hesaplayınız.

3. Bir müdahalede kullanılan biber gazının etki süresi ortalaması 30, standart sapması 2 saniye olan bir dağılıma uymaktadır. Buna göre biber gazlarının yüzde kaçının etki süresi 

a) 32 saniyeden fazladır?
b)26 saniyeden azdır?
c) 29 ile 32 saniye arasındadır?

___________________________________________________________________

Üniversite hocalarının sık sık yaşadığı sorunlardan biri de sınav esnasında gözetmenlerin defalarca tekrar etmesine rağmen öğrencinin okul numarasını yahut ismini yazmayı unutmasıdır. Bir üniversite hocasının bu soruna bulduğu ilginç çözüm yine sorduğu soru olmuştur.

soru 41

Acaba ismimi,numaramı yazdım mı?

a) Ne bileyim ben
b) Dur bi bakayım
c) Yazdım hocam ne zannettiniz beni.
d) Unuttum hocam iyi ki hatırlattınız.

___________________________________________________________________

Üniversitede yarım saatte çalışıp geçilecek bazı dersler vardır. İşte onunla ilgili bir soru;

 

– Sınava çalışırken aşağıdaki ruh hallerinden hangisi ile çalıştınız?

a)ben histolojiyi sevemedim

b)derslerine de gelmezdim zaten

c)yerime imza atanlar şimdi yanımda olsaydı ya

d)baba gibi dersler varken histolojiden mi kalacağız canım
___________________________________________________________________

Üniversitelerde hocalar genellikle akademik bir dille cevap yazmamızı isterler. Örneğin “aydın” kelimesi hocaların dünya görüşüne göre anlamlandırılıyor. Kimi hoca “entelektüel” kelimesini tercih ederken , kimi hoca da “münevver” kelimesini tercih ediyor. İşte o sorulardan birine öğrencinin verdiği cevap;

İs
tanbul arkeoloji müzesine nasıl gidilir?

– taksiye binip, abiciğim fatih’e lütfen derseniz, gidebilirsiniz.
___________________________________________________________________

İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşmiş bir olay;

 

Tıp öğrencilerine hoca 2 hafta sonra biyoloji sınavı olcaklarını söyler ve 200 sayfaya yakın not verir. Notların herbirini aynı zamanda kaynak kitaplardan da çalışmaları iki haftada halletmeleri gerekmektedir. Deli gibi çalışır arkadaşlar, yalar yutar notları ve vakit gelir. Herkes sınıfta oturup hocayı beklemektedir. Hoca gelir ve direk bütün sınıfın labaratuara gitmesini söyler, sınıftan aaa .. oo.. ya a aaa sesleri yükselir… O kadar yazılı sınava çalıştık ezberledik yapmayın hocam falan tabi hoca iplemez.

 

Labaratuara indiklerinde ise onları bir sürpriz daha beklemektedir. Sınav sadece bir sorudur. Herkesin önünde bir adet mikroskop, mikroskobun lam ve lameli arasında ise bir böceğin bacağı bulunmaktadır, bu bacağın hangi böceğe ait olduğu tahminini yapanın sınavı bitmiştir, çıkabilir.

 

Öğrenciler kızar, bozarır ama yapacak birşey de yoktur. 5 dakika geçer öğrencinin biri dayanamaz toplar eşyaları kalkar yerinden , labaratuar kapısını sertçe vurup çıkar.

 

Hoca arkasından: “Kim o terbiyesiz” der.
Öğrenci hemen kapının arkasına saklanmıştır oradan yalnız bacağını sınıf kapısından içeri sokar ve sallandırır; “Ne o hocam tanıyamadınız mı?”
___________________________________________________________________

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk dersi final sınavı:

 

Evli bulunan bay a’nın yine evli bulunan bayan b ile evlilik dışı ilişkisinden c isminde bir çocuk dünyaya gelmiştir. Bu ilişkiyi öğrenen b’nin kocası d, derhal karısı aleyhine boşanma davası açmıştır a’nın eşi bayan e ise kocasını terk ederek bir başka ülkeye yerleşmiştir.kızı e’den iki yıl süreyle hiç haber alamayan babası f,e’nin mallarını idare ettirmek üzere kayyım k’yı tayin ettirmiş,k’da ilk iş olarak a aleyhine boşanma davası açmış,daha sonra de e’nin şişlideki evini e adına x derneğine kiralamıştır.

 

Özel hayatının girdiği bu çıkmazdan çok etkilenip ruhi bunalıma giren a, bir süre temyiz kudretini tamamen yitirmiş ve ilgililerin ihbarı üzerine hakim,bilirkişi ile de tespit edilen akıl hastalığı nedeni ile a’yı 01.05.1996 yılında hacir altına almıştır. Hacir kararı 15.05.1996 tarihinde ilan edilmiştir.

 

Bu yalan silsilesinde tadından yenilmez 10 soru…
___________________________________________________________________

Gülhane Askeri Tıp Akademisi – Askeri Tıp Fakültesi Fizyoloji Vizesinden;

 

Aşağıdaki mankenlerden hangisi en soğuktur?

a) Gizem Özdilli

b) Ebru Şallı

c) Asuman Krause

d) Aysu Baceoğlu

e) Çağla Şikel

 

cevap: c

sebep: Krause cisimciği soğuğu algılamaya yarayan reseptörtür.
___________________________________________________________________

Makro İktisat Dersi Sene 2001:

Tek soru ve şöyle:

-Ülkemiz içinde bulunduğu ekonomik krizden nasıl çıkar?
___________________________________________________________________

Bir iletişim fakültesinde efsaneleşmiş final sorusudur. Haftalardır sayfalarca fotokopiye çalışılmış, fakat hoca bu fotokopilerle alakasız tek soruyla çıkagelmiştir;

 

– İletişim ile taze fasulye arasındaki benzerlikleri açıklayınız.
___________________________________________________________________

Venezuelladaki bir kadının depresyona girip içmeye başlayıp intihar ettiğini düşünürsek bunun ev hanımı aynı zamanda 3 çocuk annesi olma ihtimali yüzde kaçtır?
 Tıp fakültesi 3.sınıf halk sağlığı sınavı
___________________________________________________________________

Osmangazi Üniversitesi’nde İİBF’de sorulmuş bir sorudur:

Fakültenin bağlı olduğu mahalle muhtarının adı nedir?

a) İsmail Ethem …

b) İbrahim Ethem …

c) İlhami Ethem …

 


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

1 Yorum

  1. mühendislik fakültesi matematik bütünleme sorusu.
    benim odam fen fakültesinde kaçıncı kattadır?
    a)bodrum
    b)zemin
    c)1.kat…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim