Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü Vergi Hukuku-1 Final Soruları 2010 (Birol Kovancılar)

0
3360

Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü Vergi Hukuku-1 Final Soruları 2010 (Birol Kovancılar)

1)Aşagıdaki kaynaklardan hangisi normal koşullar altında asli kaynak sayılamaz?
A) tüzük B) İçtihatı bir.kararları C)KHK D)Anayasa mah. kar. E)Anayasa

2)Aşagıdakilerden hangisi ilgili kurumların vergi kanunlarını açıklamak için basvurduğu yoldur?
A)tüzük B)Yönetmelik C)Özelge D)Genel tebligler E)İçtihadı Birleştirme kararları

3)Küçükler (henüz dünyaya gelmemiş cenın dahil 18 yaşını doldurmamış kişi )için sözkonusu olan kanuni temsilcilikle ilgili hangısı yanlıştır?
A)Ödenmeyen vergi cezalarından temsilci sorumludur
B)Ödenmeyen vergi mükelleften alınamazsa tensilciden alınır
C)Ödenmeyen vergiler kanuni temsilcinin mal varlığından karsılanır
D)Ödenmeyen vergilerin cezaları için temsilci asıl mukelleften rücu edebilir
E)Hiçbiri

4)Defterlerin yangın sonucu yokolması sonucunda hangisi uygulanır?
A)İdarece tarh B)İkmalen tarh C)Resen tarh D)Beyan üzerine tarh E Düzeltme yolu ile
5)Muhatabın tebligatı almak istememesi üzerine teblig nasıl yapılır?
A)postayla B) memur vasıtasıyla C)ilanla D)evrak önüne bırakılmak suretiyle E)muhtarlığa gönderilerek

6)Mükellefin defterlerinin ,belgelerinin kurallara uygun tutulup tutulmadıkları ve gerçek durmu yansıtıp yansıtmadıklarının araştırılması nedir?
A)Yoklama B)İnceleme C)arama D ) ihbar E) bilgi toplama

7)Stopaj yoluyla vergi kesenın vergiyi bildirmemesi hangi suça konu olur?
A)vergi ziyaı B)1. derecede usulsüzlük C)2.der.Usul. D)Özel Usul. E)Hiçbiri

8)Hangisi vergi mahkemeleri tarafından yargılanan vergi suçları değildir?

A)Kaçakcılık B) Usulsüzlük C) Mükellefin özel işlerini yapma D)Vergi mahremeiyetini ihlal E) hiçbiri

9)Tek fiil ile aynı vergi sucu işlenmesi durumunda hangisi gerçekleşir?
A)vergi ziyaı ile usulsüzlük suçlarının cezalarının 2 katı
B)vergi ziyaı ile usulsüzlük suçlarının ağır olanı
C) vergi ziyaı ile usulsüzlük suçlarının hafif olanı
D)İki suçun cezalarının toplamının yarısı
E)………………..

10)Bir başkasına borç verdiği için faiz geliri elde ettiği gerekçesiyle hakkında resen vergi tarhına gidilen ve cezalandırılan mükellef ile ilgili uyuşmazlık aşaması hangisidir?
A)tahakkuk aşaması B)tahsil aşaması c)dava aşaması d)…….e)……

11)Beyan üzerine tarh edilen vergilere karşı açılan dava hangisidir?
cevabı ihtirazi kayıtla beyan ve hata düzeltme olacakkkkkk

12)Vergi yargılamasındaki kanıtlama teknikleriyle ilgili hangisi yanlıştır?
A)defter ve belgelerle kanıtlanabilir B)delil serbestisi vardır C)keşif yapılabilir D)yemin ve şahit mümkün değildir E)bilirkişiye başvurulabilir….

13)Bölge idare mahk. ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)kararlar oy çokluğu ile alınır B)vergi mahkemesinin tek hakimle verdiği kararlara karşı açılır C)vergi mahkemesinin kararlarının tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvurulur D)burada verilen kararların danıştaya götürülmesi mümkündür E)hiçinbiri…

14) Vergi mahkemsinin kararlarından geğildir gibi soruydu…

cevap vergi kesinleşir
Klasik Sorular
1)Cezai işlemlere karşı mükellefin başvuru yollarını şekli çizerek açıklayınız
2)Zorla tahsil şekillerini açıklayınız

B gurbu klasik soruları
1) Terkin…..
2)Vergi yargısının aşamalarını şekil çizerek açıklayınız

 


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim