Hukuk

Alacağın Devri (Temliki)

Alacağın devri nedir?

Alacaklının, borçludan olan alacağını bir üçüncü kişiye devretmek amacıyla üçüncü kişiyle yaptığı en az yazılı anlaşmaya alacağın devri adı verilir. Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir. Alacağın devrinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. Alacağın devri sözü verme, şekle bağlı değildir.

Alacağı devreden kişinin devre ehliyetinin olması gerekir. Bu açıdan ayırt etme gücü olmayanın yapmış olduğu devir sözleşmeleri geçersizdir. Yine sınırlı ehliyetsizlerin karşılıksız devir anlaşmaları da geçersizdir.

Alacağın devrinin geçerliliği borçlunun bilgisine veya rızasına bağlı değildir. Buna göre alacaklı ile devralan arasında sözleşme yapılması yeterlidir. Eğer alacağı devralan devirden haberdar değilse ve borcu alacaklıya ifa etmişse borcundan kurtulur, devralana ödeme yapması gerekmez. Yine alacak birkaç kez devredilmişse son devralan yerine önceki devralanlardan birine iyi niyetle ifade bulunarak borcundan kurtulur. Ancak borçlu devirden bilgi sahibi ise ancak buna rağmen devralan yerine alacaklıya ifada bulunursa devralana da ifada bulunmak zorunda kalır. Ancak bu halde alacaklıya yaptığı ifayı sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre talep edebilir.

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu

This will close in 6 seconds