Alacaklının Temerrüdü

0
8429

Alacaklının Temerrüdü

Yapma veya verme edimi gereği gibi kendisine önerilen alacaklı, haklı bir sebep olmaksızın onu kabulden veya borçlunun borcunu ifa edebilmesi için kendisi tarafından yapılması gereken hazırlık fiillerini yapmaktan kaçınırsa, temerrüde düşmüş olur. O halde alacaklının temerrüde düşmesi için aşağıdaki şartların varlığı aranır;

* Borcun muaccel olması: Henüz ifa anı gelmemiş borcun ifa teklifi alacaklı tarafından kabul edilmek zorunda değildir. Bu halde alacaklının direnimi için öncelikle borcun ifa anı gelmiş olmalıdır.

* Usulüne uygun ifa teklifi: Alacaklının direnimi için borçlunun usulüne uygun teklifinde bulunması gerekir. Buna göre borçlu usulüne uygun ifa teklifinde bulunmamışsa, alacaklı değil borçlu temerrüde düşmüş sayılır. Ancak ifa yalnızca sözle değil tüm unsurlarıyla önerilmelidir.

Önemli: Alacaklı, müteselsil borçlulardan birine karşı temerrüde düşerse, diğerlerine karşı da temerrüde düşmüş olur.

Alacaklının temerrüdünün hüküm ve sonuçları

* Alacaklının temerrüdü borcu sona erdirmez.
* Alacaklının temerrüdü halinde borçlu tevdi (bırakma) veya sözleşmenin feshi yoluyla borcundan kurtulabilir.
* Tevdi ifa yerinde olmalıdır. Tevdi edilecek yeri ifa yerindeki hakim belirler. Para borçlarında tevdi yeri genellikle banka olmalıdır. Ancak bunu borçlu kendisi belirleyemez.


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet