Borcu Sona Erdiren Sebepler

0
11962

Borcu Sona Erdiren Sebepler

İfa: İfa edilen borç sona erer. Borç ifa edildiğinde buna bağlı olan yan borçlar da sona erer.

İbra: İbra alacaklı ile borçlunun yaptığı sözleşmeyle borçluyu borçtan kurtarmaktır. Yani alacaktan vazgeçme, borçtan kurtarma sözleşmesidir.

Yenileme: Yeni bir borç meydana getirerek eski borcun sona erdirilmesi yenileme olarak adlandırılır.

Yenilemeden söz edebilmek için
* Geçerli bir borcun varlığı gerekir.
* Yeni ve geçerli bir borç oluşmalıdır.
* Tarafların yenileme niyeti olmalıdır.

Alacaklı ve Borçlu sıfatının birleşmesi: Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesiyle borç sona erer.

Kusursuz ifa imkansızlığı: Borcun ifasının sonradan, borçlunun kusuru olmaksızın imkansız hale gelmesi halinde borç sona erer.

Aşırı ifa güçlüğü: Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme hakkına sahiptir.

Takas: İki kimsenin karşılıklı, benzer ve muaccel borçlarını tek taraflı irade açıklamasıyla sona erdirmeleridir.


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet