Haberler

Ege Üniversitesi Kayıt Rehberi

Ege Üniversitesi Kayıt Rehberi

Üniversiteye kayıt işlemleri iki şekilde gerçekleştirilecektir.

  1. E-Devlet üzerinden elektronik kayıt

Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemize yeni yerleşen öğrenciler http://turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt (E-Kayıt) yaptırabileceklerdir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Üniversiteye gelerek kayıtlarını tamamlayacaklardır.

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 28 Temmuz- 5 Ağustos  tarihleri arasında http://turkiye.gov.tr web adresinde “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden temin edebileceklerdir.
E-Devlet kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge olmayıp ders kaydını tamamlayan öğrenciler öğrenci belgelerini http://turkiye.gov.tr web adresinden veya kayıtlı olunan Üniversitenin öğrenci işleri bürolarından temin edebileceklerdir.

Elektronik kayda özel yetenek sınavı ile yerleşen adaylar, KKTC kontenjanı ile yerleşen adaylar ile heyet raporu istenen programlara yerleşen adaylar dahil edilmemiştir.
E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlanan öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyenlerin düzenlenecek ve aşağıda tarihleri belirtilen yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir.

*** Ege Üniversitesi örnek muafiyet sınav soruları ***

  1. Üniversitede kayıt

Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak 03 – 07 Ağustos tarihlerinde Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Binasına bizzat veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile adayın nüfus cüzdanı kontrol edilerek kayıtlarını yaptıracaklardır. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı ile Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’ne özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu programların başvuru koşulları ve yetenek sınavı tarihleri, kayıt tarihleri ve yeri anılan okulların web sayfalarında ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın http://oidb.ege.edu.tr/ internet adresinde ilan edilir.

Kesin kayıt yaptırmadan önce adayların ön kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Ön Kayıt İşlemleri

  1. İnternet tarayıcısı kullanılarak http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0209/default.aspx adresine girilecektir.
  2. TC. Kimlik numarası ve doğum tarihi girilecektir.
  3. TC. kimlik numarası ve doğum tarihi doğru bir şekilde girildiğinde, ekrana sözleşme 
metni gelecektir.
  4. Sözleşme metni okunarak, “Kabul Ediyorum” butonuna basıldığında, adayın 
resminin bulunduğu giriş sayfası gelecek ve internetten ön kayıtlanma işlemleri 
başlamış olacaktır.
  5. Tüm adımlar her sayfada belirtilen kurallar ve uyarılar doğrultusunda eksiksiz bir 
şekilde doldurulmalıdır.
  6. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ön kayıt sisteminde fotoğrafın altında belirtilen 
öğrenci numarası ile Halk Bankası şubelerine yatırılacaktır.

Kayıtla İlgili Sorularınız İçin İrtibat Numaraları;

0232 311 30 00
0232 311 31 00
0232 342 57 50

Son adıma gelindiğinde, adaya sistem tarafından verilen kayıt yeri, tarihi/saati not edilmeli ve aday bu tarih/saatte kendisinden istenen belgelerle birlikte kayıt yerinde bulunmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Ön kayıt sistemi kayıt süresince açık olacaktır. Ancak adayların kayıtlanacağı Fakülte/Yüksekokula ayrılan kayıt gününe kadar ön kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

Üniversitemize Kesin Kayıt Yaptırmak Üzere Gelecek Olan Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir, ancak noterden vekaletname getirildiği takdirde bir başkası da adayın yerine kayıt yaptırabilir.

Yukarıda belirtildiği şekilde kayıt işlemlerinden önce internet sayfamız üzerinden yapılması gereken ön kayıt işlemleri yapılmamış veya bilgilerin eksik bırakılmış olması durumunda, adaydan bu işlemleri tamamlanması istenecektir. Dolayısıyla kesin kayıt günü bu işlemleri yapabilmek için zaman kaybedilecek ve işlemlerin tamamlanması zaman alacaktır. Bu nedenle mutlaka ön kaydın kesin kayıt gününden önce tamamlanmasına dikkat edilmelidir.

Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik belgesi talep edilebilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel taşıyıp taşımadığı bilgisini öğrenmeniz sizin için yararlı olacaktır.

Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

Eksik kayıt belgesiyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.

İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kayıtlanmayan adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.

Programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyenlerin düzenlenecek ve aşağıda tarihleri belirtilen yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir.

Ege Üniversitesine kayıtta getirilmesi gereken belgeler

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin 2015-2016 eğitim öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlama gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır. Kaydını yenileyen öğrenciler Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri bürosundan öğrenci belgesi alabileceklerdir.

  • Aşağıda belirtilen bölümler için Sağlık Raporu:

-Tıp Fakültesine kayıtlanacak adayların, ÖSYM Kılavuzu Bk.87. maddesi gereği, tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekmektedir.

-Diş hekimliği Fakültesine kayıtlanacak adayların, ÖSYM Kılavuzu Bk.87. maddesi gereği, tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekmektedir.

-Ege Meslek Yüksekokulu’nun Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’na kayıtlanacak adayların, Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi Hastaneleri’nden alacakları; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık vb. gibi biyolojik bozukluğu olmamak; histeri, marazi çarpıntı vb. psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak koşullarına uygun Sağlık Kurulu Raporualmaları gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir okuldan disiplin cezası ile uzaklaştırılmış olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olduğunu aldığı Sağlık Kurulu Raporunda belgelendirmeleri gerekmektedir.(ÖSYM Kılavuzu Bk. 116 maddesi gereği)

  • DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile yerleşenler için Önlisans Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı(başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz)

– Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına kayıtlanacak adayların, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeyen rapor almaları; program gereği 2.sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları;erkek öğrencilerde 1,65 m’den; kız öğrencilerde 1,60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşıyla birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.( ÖSYM Kılavuzu Bk. 233 maddesi gereği)

DİKKAT: İlk ve Acil Yardım Programına kayıtlanacak adayların kayıt merkezine gelmeden önce Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna gidip boy ve kilo ölçümü yaptırmaları ve uygunluk belgesi almaları gerekmektedir.

– Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Su Altı Teknolojisi Programı’na kayıtlanacak tüm adayların, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin Deniz ve Sualtı Hekimliği Hiperbarik Tıp Anabilim Dalında ya da Özel Tıp Merkezlerinden tüplü ve tüpsüz dalışa yeterlilik raporları almaları gerekir. (ÖSYM Kılavuzu Bk. 757 maddesi gereği)

– Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’na kayıtlanacak tüm adayların; TC vatandaşı olmak; boyu erkek öğrencilerde 1,65 m’den, kız öğrencilerde 1,56 m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak ve kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi bulunan sağlık raporu almak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak, yapılacak mülâkat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak gerekir. (ÖSYM Kılavuzu Bk. 54 maddesi gereği)

DİKKAT: Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu tarafından yapılacak mülakat ve beden eğitimi sınavları yer ve tarihi anılan okul tarafından ilan edilecektir.)

ÖNEMLİ NOT: Üniversite kayıtlarında lise mezuniyeti sorgulaması MEB servisi üzerinden, askerlik durumu sorgulaması ASAL üzerinden, eş zamanlı öğrenime ilişkin sorgulama YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Bu sorgulamalar sonucunda herhangi bir sorun çıkması durumunda öğrencilerden durumlarına ilişkin belge talep edilecektir.

Oryantasyon Eğitimi

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize kayıtlanan yeni öğrencilerimize; Üniversitemizi tanıtmak ve Üniversitemize uyum süreçlerini hızlandırmak amacıyla Ekim ayı

içerisinde “Egeli Olmak Uyum Seminerleri” Üniversitemiz Prof.Dr.Yusuf Vardar MÖTBE konferans salonunda oryantasyon eğitimi verilecektir.

Eğitim Öğretime İlişkin Bilgiler

Üniversitemizde eğitim ve öğretime ilişkin yönetmelik ve yönergelere Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr sayfasından,

Üniversitemizde yabancı hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin bilgiye www.ydiller.ege.edu.tr sayfasından,

Burs, öğrenci toplulukları, sağlık ve spor hizmetleri vb. bilgiye www.http://sksdb.ege.edu.tr sayfasından,

Öğrenci köyüne ilişkin bilgiye http://ogrencikoyu.ege.edu.tr sayfasından erişilebilmektedir.

2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT TAKVİMİ

03 AĞUSTOS PAZARTESİ

EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

SU
ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

İLETİŞİM
FAKÜLTESİ

ÇEŞME
TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

04 AĞUSTOS SALI

DİŞHEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ

FEN
FAKÜLTESİ

EĞİTİM
FAKÜLTESİ

ÖDEMİŞ
MESLEK YÜKSEKOKULU

BAYINDIR MESLEK
YÜKSEKOKULU

05 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

TIP
FAKÜLTESİ

ECZACILIK
FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK
FAKÜLTESİ

İZMİR
ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ATATÜRK
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TİRE KUTSAN
MESLEK YÜKSEKOKULU

ZİRAAT
FAKÜLTESİ

06 AĞUSTOS PERŞEMBE

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

İKTİSADİ
VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BERGAMA MESLEK
YÜKSEKOKULU

ALİAĞA
MESLEK YÜKSEKOKULU

07 AĞUSTOS CUMA

EGE MESLEK YÜKSEKOKULU

EMEL
AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU

URLA
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

 Önemli Not: Kesin kayıt işlemlerinden önce http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0209/default.aspx internet adresi üzerinden yapılması gereken bilgi giriş işlemlerini tamamladıktan sonra sistem size randevu tarihi ve saati verecektir. Kesin kayıt işlemlerinizin yapılabilmesi için sizden istenilen evraklarla birlikte belirtilen tarih ve saatte Üniversitemiz Merkez Kütüphane Binamızda bulunmanız yeterli olacaktır.

 

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu