Erciyes Üniversitesi Makro İktisat Final Soruları

0
3843

Erciyes Üniversitesi Makro İktisat Final Soruları

5 SORUDAN SADECE 4’ÜNÜ CEVAPLANDIRINIZ

 

 C = 75 + 0.75(Yd), Y= 500, TRo= 100, To = 200, I = 200 – 0.80(i), Go= 50

L = 0.70(Y) – 0.80(i), M = 1000, P = 2

değerlerini göz önüne alarak, 1. ve 2. soruları cevaplayınız.

 

 1a) i = 10 iken, mal piyasasında dengeyi sağlayan hasıla düzeyini hesaplayınız ve bu durumu bir grafik üzerinde gösteriniz.

b) i = 10 iken, para piyasasında nasıl bir dengesizlik vardır ? Bu durumu bir grafik üzerinde gösteriniz.

 

 2a) IS-LM denge hasıla düzeyini ve denge faiz haddini hesaplayınız.

b) IS-LM analizinde genel denge kurulduktan sonra Merkez bankasının para arzını 100 birim artırdığını varsayalım. Ortaya çıkan sonuçları grafik üzerinde analiz ediniz. İlgili eğrideki kaymanın ve Y’deki değişmenin miktarlarını sayısal değerlerle belirtiniz.

3– Tam istihdam seviyesindeki reel GDP’nin gerçekleşen reel GDP’den 600 birim fazla olduğunu varsayalım. Ayrıca ekonomide marjinal tüketim eğiliminin 0.75 olduğunu ve vergilerin gelir düzeyinden bağımsız olduğunu varsayalım.

a) Bu GDP açığını bir grafik yardımı ile gösteriniz. Bu açık ekonomide hangi diğer açığı beraberinde getirmektedir? Aynı grafik üzerinde kısaca açıklayınız.

 

b) Bu mevcut GDP açığını kapatabilmek için, kamu harcamalarının/ transfer harcamalarının/ vergi gelirlerinin ayrı ayrı kaç birim ve hangi yönde değiştirilmesi gerektiğini hesaplayınız.

4- a) Yatırımın faize duyarsız olması durumunda, genişletici para politikasının sonuçlarını IS-LM grafiği üzerinde açıklayınız.

b) Para talebinin faize duyarsız olması durumunda, genişletici maliye politikasının sonuçlarını IS-LM grafiği üzerinde açıklayınız.

5– Önce genişletici para politikası ve arkasından daraltıcı maliye politikasının toplam talep üzerindeki etkilerini aynı grafik üzerinde açıklayarak gösteriniz.

2005

AŞAĞIDAKİ 5 SORUDAN SADECE 4 SORUYU CEVAPLANDIRINIZ.

              

1-  a) Tüketim, b) tasarruf  ve  c) planlanan yatırım fonksiyonlarını     ilgili denklemler yardımı ile açıklayınız.

 

2  a)  Gelir-Harcama Modeline (Basit Keynezyen Model) göre, toplam planlanan harcama reel gelirden (üretimden) büyük olursa (AE > Y) , mal piyasasında denge nasıl sağlanır? Bir grafikte açıklayınız.

 

3- a) Vergi gelirlerinin otonom olması durumunda, harcama çarpanı  ve vergi çarpanı              katsayılarını ilgili denklemlerden türetiniz.

    b) Vergi gelirlerinin gelir düzeyine bağlı olması durumunda vergi çarpanı denklemi ne olacaktır?  

      

4-  IS ve LM eğrilerini grafikler yardımı ile açıklayarak elde ediniz

 

5– a) Yatırımın faize duyarsız olması durumunda, genişletici para politikasının sonuçlarını IS-LM grafiği üzerinde  açıklayınız.

 b) Para talebinin faize duyarsız olması durumunda, genişletici maliye politikasının sonuçlarını IS-LM grafiği üzerinde  açıklayınız.


 

AŞAĞIDAKİ 5 SORUDAN SADECE 4 SORUYU CEVAPLANDIRINIZ.

2005

1-  a) Tüketim, b) Hükümet Alımları  ve  c) planlanan yatırım fonksiyonlarını ilgili denklemler yardımı ile

açıklayınız.

 

2– Keynesyen ekonomide mal piyasasında dengenin nasıl oluştuğunu bir grafik yardımıyla açıklayınız.

 

3- a) Vergi gelirlerinin otonom olması durumunda, harcama çarpanı  ve vergi çarpanı              katsayılarını ilgili denklemlerden türetiniz.

    b) Vergi gelirlerinin gelir düzeyine bağlı olması durumunda vergi çarpanı denklemi ne olacaktır?  

      

4-  IS ve LM eğrilerini grafikler yardımı ile açıklayarak elde ediniz

 

5– GSYİH’dan HKG’ye (Harcanabilir Kişisel Gelir) kadarki GSYİH büyüklüklerini elde ediniz.


 

2005

AŞAĞIDAKİ 5 SORUDAN SADECE 4 SORUYU CEVAPLANDIRINIZ.

1-  a) Tüketim, b) tasarruf  ve  c) planlanan yatırım fonksiyonlarını     ilgili denklemler yardımı ile açıklayınız.

 

2  a)  Gelir-Harcama Modeline (Basit Keynezyen Model) göre, toplam planlanan harcama reel gelirden (üretimden) büyük olursa (AE > Y) , mal piyasasında denge nasıl sağlanır? Bir grafikte açıklayınız.

 

3- a) Vergi gelirlerinin otonom olması durumunda, harcama çarpanı  ve vergi çarpanı              katsayılarını ilgili denklemlerden türetiniz.

    b) Vergi gelirlerinin gelir düzeyine bağlı olması durumunda vergi çarpanı denklemi ne olacaktır?  

      

4-  IS ve LM eğrilerini grafikler yardımı ile açıklayarak elde ediniz

 

5– a) Yatırımın faize duyarsız olması durumunda, genişletici para politikasının sonuçlarını IS-LM grafiği üzerinde  açıklayınız.

 b) Para talebinin faize duyarsız olması durumunda, genişletici maliye politikasının sonuçlarını IS-LM grafiği üzerinde  açıklayınız.

 


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim