Hukuk

Federasyon-Konfederasyon Ayrımı

Federasyon: İkiden fazla devletin sınırsız ortak çıkarlarını gerçekleştirmek üzere, ortak bir anayasa çerçevesinde birleşmelerinden meydana gelir. Bu devletler aynı merkezi iktidara tabi olurlar. Birleşme (ABD) ve ayrılma (Belçika) yoluyla oluşurlar.

Federal devlette iki ayrı egemenlik söz konusudur. Federe devletler anayasanın belirlediği ölçülerde yasama, yürütme ve yargı organlarına sahiptirler. Federal devlet ise federe devletin üzerinde bir siyasi otoriteyi bünyesinde barındırmakla birlikte, yasama, yürütme ve yargıyı üst otorite olarak elinde tutar. Federe devletler, federal yapıdaki tüm bu organların oluşumuna gerek devlet olarak gerekse vatandaşları itibariyle destek verirler.

Federal Devlet örnekler: ABD, Rusya, Almanya, Belçika, Kanada

FEDERASYONLAR;
1- Anayasayla kurulur.
2- Federasyona bağlıdır.
3- Federal devletlerin federe devletler üzerinde zorlama gücü mevcuttur.
4- İki ayrı vatandaşlık vardır: Federe ve federal vatandaşlık
5- Gerek federe devlet gerekse devlet tüzel kişiliğe sahiptir.
6- Sadece federal devlet uluslararası kişiliğe sahiptir.

Konfederasyon: İki ya da daha çok devletin ortak ve sınırlı çıkarları için, iç ve dış egemenliklerini koruyarak bir anlaşmayla oluşturdukları devletler topluluğudur.

Konfederasyona bağlı ülkeler ilke olarak bağımsızlıklarını koruduklarından, bu devletlerden her biri yabancı devletlerle diplomatik ilişkilerini sürdürürler. Konfederasyonun federasyon ile arasındaki fark konfederasyonun yetkilerinin ortak çıkarlarla sınırlılığı, alınan kararları uygulayabilecek bir organın yokluğu gibi olumsuz özelliklerine karşıt federasyonda siyasi otoritenin merkezi yönetim ile birimler arasında bölüştürülmüş olmasıdır. Bu yüzden konfederasyonlar federal örgütlenmenin çekirdeğini oluştururlar.

Konfederasyonda, kurum ve kuruluşlar ancak belli ve sınırlı maksatlarla birleşmişlerdir. Konfederasyonu meydana getiren konfedere kurum ve kuruluşların vasıfları, konfederasyon yapısında devam eder. Üyeler diledikleri zaman topluluktan çıkabilirler. Ortak menfaatlerini gerçekleştirmeye yarayacak nispette bir işbirliği doğmaktadır.

KONFEDERASYONLAR;
1- Uluslararası anlaşmayla kurulur.
2- Üye devletler bağımsızdır.
3- Konfedere devletler üzerinde zorlama gücü yoktur.
4- Üye konfedere devletlerin vatandaşlığı vardır.
5- Sadece konfedere devletlerin tüzel kişiliği vardır.
6- Sadece konfedere devletlerin uluslararası kişiliği vardır.

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu