Geçici İşgal

0
6081

Geçici İşgal Nedir?

Bir bayındırlık hizmetinin görülmesi sırasında, bu hizmetlerin görülmesi için gereksinim duyulan şantiye alanının inşası için ya da yapım çalışmasında kullanılacak taş, kum, kireç ve benzeri maddeleri çıkarmak için özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza idare tarafından geçici olarak el atılmasıdır.

Geçici işgalin konusu arsa ve araziler olup, konut veya eklentiler geçici işgale konu olamaz.

İşlemi, il idare kurulu tesis eder. İl idare kurulunun alacağı bir geçici işgal kararnamesinde yıllık bir tazminat bedeli belirlenir ve idare bunu malike öder. Geçici işgal kararnamesine karşı idari yargıda iptal davası açılabilir ve malik bedeli az bulursa adli yargıya başvurabilir. İdare takdir olunan tazminatı %20 fazlasıyla depo ederek işgal eylemini gerçekleştirir.


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet