Hacettepe Üniversitesi Maliye Teorisi-1 Vize Soruları

0
3926

Hacettepe Üniversitesi Maliye Teorisi-1 Vize Soruları 2013

1-) Kanunen belirlenmiş matrah üzerinden verginin tarh edilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
A) Re’sen tarh
B) ?
C) İkmalen tarh
D) İdarece tarh
E) Beyan ile tarh

2-) T.C Anayasası’nın 73. Maddesine göre “Herkes, kamu giderlerini karşılana üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” ifadesinde altı çizili kavramlar aşağıdaki eşleştirmelerden hangisini ifade eder?
A) Kesinlik ilkesi, mali fonksiyon, ödeme gücü
B) Kesinlik, belirlilik ve genellik ilkesi
C) Genellik, mali fonksiyon, egemenlik
D) Egemenlik, mali fonksiyon, kanunilik
E) Genellik, fiscal fonksiyon, kanunilik ilkesi

3-) Aşağıdaki vergilerden hangisi Türk vergi sisteminde dolaylı vergidir?
A) KDV
B) Gelir vergisi
C) Kurumlar vergisi
D) Emlak vergisi
E) Motorlu taşıtlar vergisi

4-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de gelir vergisinin tarife yapısını ifade eder?
A) Sınıf usulü artan oranlı tarige
B) Tersine artan oranlı tarife
C) Dilim usulü artan oranlı tarife
D) Sabit oranlı tarife
E) Tek oranlı vergi

5-) Aşağıdaki kazançlardan hangisi gelir vergisi kapsamında değildir?
A) Ücret
B) Zirai kazanç
C) Ticari kazanç
D) Kurum kazancı
E) Serbest meslek kazancı

6-) Ödenecek vergi miktarı 1.000 TL ve matrah 5.000 TL iken, matrah 6.000 TL olduğunda marjinal oranın %20 olması için ödenecek vergi miktarının ne olması gerekir?
A) 1250 TL
B) 1100 TL
C) 1400 TL
D) 500 TL
E) 2000 TL

7-) AŞAĞIDAKİ VERGİLEME İLKELERİNDEN HANGİSİ VERGİNİN TAHSİLİNE YÖNELİKTİR?
A) Belirlilik
B) Kesinlik
C) İktisadilik
D) Basitlik
E) Uygunluk

8-) KDV’de verginin mükellefi olarak tanımlanan malı teslim eden veya hizmeti ifa eden kişi aşağıdaki mükelleflerden hangisidir?
A) Fiili mükellef
B) Vergi yüklenicisi
C) Kanuni mükellef
D) İradi mükellef
E) Vergi taşıyıcısı

9-) Devletin özel mal üreterek işlemiş olduğu taşınır ve taşınmazlarını satması nedeniyle elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisinde doğru verişmiştir?
A) Mülk geliri
B) Vergi geliri
C) Harç geliri
D) Özelleştirme geliri
E) Teşebbüs geliri

10-) Aşağıdaki kavramlardan hangisi verginin konusu olan, üzerinden vergi alınan şeyi tanımlamaktadır?
A) Muafiyet
B) İndirim
C) Objektif vergi yükümlülüğü
D) Ayırma prensibi
E) En az geçim indirimi

Gelir dilimi  | 0-5.000 | 5.000-10.000| 10.000-20.000 | 20.000+ |
Vergi oranı  |       15    |          20        |          27           |       35    |

Yukarıdaki gelir vergisi tarifine göre;
a) 15.000 TL GELİR ELDE EDEN MÜKELLEFİN ÖDEYECEĞİ TOPLAM VERGİ MİKTARI NE KADARDIR?
b) MÜKELLEFİN ORTALAMA VERGİ ORANININ %16.875 OLABİLMESİ İÇİN TOPLAM GELİRİNİN NE KADAR OLMASI GEREKİR?Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim