Hukuk

Haksız Fiilin Unsurları

Haksız Fiilin Unsurları nelerdir?

1- Hukuka aykırı fiil,
2- Kusur,
3- Zarar,
4- İlliyet bağı

Hukuka aykırı fiil: Bir kimsenin özel hukuktan doğan ve herkese karşı ileri sürülebilen haklarına karşı yönelmiş saldırılar haksız fiil niteliğindedir. Buna karşılık, nisbi haklara ilişkin ihlaller ise haksız fiil hükümleri açısından değerlendirilmez. Çünkü nisbi (şahsi) haklar ancak taraflar arasında hüküm sürer ve üçüncü kişilerin bunlara saldırması söz konusu değildir. Hukuka aykırı fiilden doğan zararın haksız fiil hükümlerince karşılanması için kusur şartı yeterlidir. Ancak ahlaka aykırı fiilin haksız fiil hükümlerince verdiği zararı karşılaması için fiilin kasten yerine getirilmesi zorunludur.

Zarar: Tazminat talebinin temelinde uğranılan zarar vardır. Kişinin zararı maddi zarar ve manevi zarar şeklinde ortaya çıkabilir.

Kusur: Kişinin haksız fiil ile başkasına zarar vermesi halinde doğacak zarardan sorumlu olması için kusurlu olması şartı aranır. (Kusursuz sorumluluk halleri istisnadır) Zararın doğması kusur karinesine dayanıyorsa zarar görenin zararını ispatı yeterlidir. Ayrıca karşı tarafın kusurunu ispatına ihtiyaç yoktur.

İlliyet bağı: Nedensellik bağı olarak da bilinir. Bir fiilin haksız fiil sayılması için aranan son şart kusurlu davranışla zarar arasında sebep-sonuç ilişkisi olmasıdır. İlliyet bağından söz edebilmek için hukuka aykırılık bağının da olması gerekir.

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu