İdare Hukukunun Özellikleri

0
7237

İdare Hukukunun özellikleri nelerdir?

1- İdare hukuku genç bir hukuk dalıdır.
2- İdare hukuku tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır.
3- İdare hukuku içtihatlara dayanır.
4- İdare hukuku dinamik bir hukuk dalıdır.
5- İdare hukuku bağımsız bir hukuk dalıdır.
6- İdare hukuku statüsel niteliktedir.
7- İdare hukuku işlemleri tek taraflıdır.
8- İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklar idari yargı mercilerince çözülür.