İfanın İmkansızlığı

0
4042

İfanın İmkansızlığı

Borcun ifası imkansız olursa borç ifa edilemez. Ancak imkansızlık halinin sözleşme esnasında var olup olmaması veya kişinin kusuruyla veya kusuru olmaksızın imkansız olması farklılık yaratmaktadır. Sözleşme yapılmadan önce ifanın objektif olarak imkansız olması halinde sözleşme geçersizdir. Bu halde borç hiç doğmayacağından sona ermez. Bu imkansızlığı önceden bilmesine rağmen sözleşme yapan kişi karşı tarafın menfi zararını ödemekle yükümlüdür.

Sözleşme yapılmadan önce subjektif imkansızlık söz konusu ise sözleşme geçerlidir ve borçlu borcunu yerine getiremezse alacaklıya tazminat ödemekle yükümlüdür. Sözleşme kurulduktan sonra imkansızlık hali ortaya çıkarsa borçlunun kusurunun olması veya olmaması durumu önemli ölçüde farklılaşacaktır. Buna göre borcun ifasının sözleşme kurulduktan sonra imkansızlaşması ve borçlunun kusuru olmaması halinde sözleşme geçerli olur ancak borç sona erer. Bu halde borcu sona eren kişi, varsa aldıklarını sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade eder. Eğer aldığı yoksa sözleşmeden doğan alacaklarını talep edemez.

Sözleşme kurulduktan sonra ifanın borçlunun kusuruyla imkansızlaşması halinde sözleşme geçerlidir ve borç da sona ermez ancak borcun yerine tazminat alır. Bu halde borç sona erer ifadesi yanlış olacaktır.


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet