SGK

İş Kazası Sonrası İşçi ve İşverenlerin Bilmesi Gerekenler

İş kazası sonrası işçi ve işverenlerin yapması gerekenler

İş kazaları, çalışanların güvenliğini etkileyen ve genellikle işyerinde meydana gelen kazaları ifade eder. Ancak iş kazaları sadece iş yerinde değil, işin gereği olarak yapılan görevler sırasında meydana gelen kazalar da iş kazası olarak kabul edilmektedir. İş kazaları sonucunda işçiler, tazminat talep etme hakkına sahiptir ve bu tazminatı alabilmek için iş kazası sonrası SGK’ya başvurulması gerekmektedir. Bu blog yazısında, iş kazaları hakkında detaylı bilgi verilecek ve işçi ve işverenin sorumlulukları üzerinde durulacaktır. Ayrıca, iş kazası sonrası işyerine uygulanabilecek cezalar da ele alınacaktır. Bu yazı ile iş kazaları konusunda bilgi sahibi olabilir ve haklarınızı öğrenebilirsiniz.

İş kazası nedir?

İş kazası, çalışanın iş yerinde meydana gelen ve çalışma süreciyle ilgili olan herhangi bir olaydır. Bu olay sonucunda çalışanın bedensel veya ruhsal sağlığı zarar görebilir, hatta ölümle sonuçlanabilir. İş kazaları genellikle beklenmedik ve istenmeyen durumlar olarak ortaya çıkar ve çalışanların sağlığına büyük ölçüde etki eder.

İş yerinde meydana gelen bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için bazı belirli şartların sağlanması gerekmektedir. İlk olarak, kazanın iş yeriyle doğrudan bağlantılı olması ve çalışanın işiyle ilgili bir görevi yerine getirirken meydana gelmesi gerekmektedir. Örneğin, bir işçinin merdivenden düşerek yaralanması veya bir makinenin patlaması sonucu çalışanın zarar görmesi iş kazası olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca, iş yeri dışında meydana gelen bazı kazalar da iş kazası olarak kabul edilebilir. Örneğin, çalışanın görevi gereği seyahat ederken bir trafik kazası geçirmesi halinde, bu durum iş kazası olarak değerlendirilebilir. Ancak, iş yerine gitmek veya işten dönmek için yapılan seyahatler genellikle iş kazası sayılmaz. Bu gibi durumlarda, çalışanın kendi sorumluluğu altında gerçekleşen kazalar olarak kabul edilir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre iş kazasının tanımı şu şekildedir;

 • 4A sigortalısının işyerinde bulunduğu sırada
 • 4A sigortalısının işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle iş yeri dışında
 • 4A sigortalısının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
 • 4A sigortalısının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş-gelişi sırasında
 • 4A’lı kadın sigortalının çocuğunu emzirmek için iş mevzuatı gereğince işyerinden ayrıldığı sırada
 • Sigortalı 4B’liyse işyerinde bulunduğu sırada
 • Sigortalı 4B’liyse yürütmekte olduğu iş nedeniyle işle ilgili sebeplerden dolayı işyeri dışında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğratan olay İŞ KAZASI sayılır.

İş yeri dışındaki kazalar iş kazası sayılır mı?

Birçok insan için iş yerinde meydana gelen kazalar, iş kazası olarak kabul edilmektedir. Ancak iş kazası tanımı sadece iş yerinde değil, işin yapıldığı herhangi bir yerde meydana gelen kazaları da kapsamaktadır. Bu nedenle, iş yeri dışında gerçekleşen kazalar da iş kazası olarak kabul edilmektedir.

Bir kişi, işle ilgili bir görevi yerine getirirken yolda, toplantıda veya çalışma saatleri içinde başka bir yerde bir kazaya uğrarsa, bu durum bir iş kazası olarak kabul edilir. Örneğin, bir çalışan, bir müşterinin ofisine doğru seyahat ederken bir trafik kazasına karışırsa, bu durum iş yeri dışında gerçekleşen bir kaza olarak değerlendirilebilir.

İş kazası olabilecek durumlar: İş kazası olmayan durumlar:
 • Servis kazaları
 • İş gezilerinde meydana gelen kazalar
 • İşveren tarafından gönderilen bir görev sırasında meydana gelen kazalar
 • Çalışanın iş dışında meydana gelen kazaları
 • Tatil sırasında gerçekleşen kazalar
 • Özel bir etkinlik veya hobisi sırasında meydana gelen kazalar

İş Kazası Sayılan Haller

 • Ücretli izinli bulunduğu sırada çalıştığı işyerindeki arkadaşlarını ziyaret için işyerine geldiği sırada kaza geçirmesi
 • İşyerinin avlusunda yürürken düşmesi sonucu ayağını kırması
 • İşyerinin yemekhanesinde yemek yerken boğazına yemek kaçması sonucu boğularak ölmesi
 • Dinlenme saatlerinde top oynarken ayağının kırılması
 • Bahçedeki meyve ağacından düşerek kolunun kırılması
 • İşyerindeki banyoda duş alırken elektrik akımına kapılarak ölmesi
 • 4A’lı sigortalının çocuğunu emzirmek için ayrılan zamanda işyerinden ayrılıp evine gidip gelirken uğradığı trafik kazası veya yol güzergahında silahlı saldırıya uğraması, evinde tüp patlaması, banyoda düşüp ayağını kırması

İş Kazasının Unsurları Nelerdir?

 1. Sigortalı sayılma,
 2. Kazaya uğrama,
 3. Arızaya uğrama,
 4. Sebep-sonuç ilişkisi

İş kazasından kimler faydalanabilir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda iş kazası geçiren sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneği alabilmesine imkan tanınmıştır. Peki bu haktan kimler faydalanabilir?

 • Cezaevleri bünyesinde çalışan hükümlü ve tutuklular,
 • Aday çırak, çırak ve mesleki eğitim gören öğrenciler,
 • Staja tabi tutulan öğrenciler ve kısmi zamanlı çalışan öğrenciler,
 • İş-Kur kursiyerleri,
 • 4/A’lılar (Eski kanunda SSK’lı olarak adlandırılanlar)
 • 4/B’liler (Eski kanunda Bağ-Kur’lu olarak adlandırılanlar)

Not: 4/C’li olarak sayılan memurlar iş kazası sonrası geçici işgöremezlik, sürekli işgöremezlik ödeneği gibi haklardan faydalanamaz.

iş kazasını süresinde bildirmemenin cezası başlıklı içeriğimiz ilginizi çekebilir.

İş kazası sonrası tazminat alabilir miyim?

İş kazası sonrası tazminat alabilir miyim? İş kazaları çalışanlar için önemli bir sorun olabilir. Bir iş kazası, bir çalışanın iş yerinde gerçekleşen herhangi bir kaza veya yaralanmayı ifade eder. Pek çok insan iş kazalarının sonucunda yaşadıkları fiziksel ve psikolojik travma nedeniyle tazminat talep etmek isteyebilir. Ancak, her iş kazasında tazminat almak mümkün değildir.

İş kazalarında tazminat alabilmeniz için bazı şartlar mevcuttur. Öncelikle, iş kazasının iş yerinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İş yeri dışındaki kazalar genellikle iş kazası olarak kabul edilmez. Bununla birlikte, bazı istisnalar bulunmaktadır. Örneğin, işvereniniz tarafından görevlendirildiğiniz bir görev sırasında meydana gelen bir kaza iş kazası olarak kabul edilebilir. Bunun dışında, iş kazası sonucu yaşadığınız zararın doktor raporlarıyla kanıtlanması gerekmektedir.

Tazminat alma süreci karmaşık olabilir. Öncelikle, iş kazası sonucu zarar gördüyseniz derhal işvereninizi bilgilendirmeniz önemlidir. Ardından, işvereniniz ile iletişime geçerek iş kazası tutanağı tutmanız gerekmektedir. Bu tutanak, iş kazasının nasıl gerçekleştiğini ve yaşadığınız zararları ayrıntılı bir şekilde belgelemektedir. İşvereniniz bu tutanağı inceleyecek ve gerektiğinde sigorta şirketi veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile iletişime geçecektir.

 • Bazı durumlarda, işvereniniz tazminat talebinizi kabul edebilir ve size maddi veya manevi tazminat ödeyebilir. Ancak, bazen işvereniniz tazminat talebinizi reddedebilir veya yeterli tazminat ödemeyebilir. Bu durumda, bir avukattan profesyonel yardım almanız ve hukuki yollara başvurmanız gerekebilir. İş kazası sonrası tazminat almak için yasal haklarınızı bilmek ve bu hakları kullanmak önemlidir.
Tazminat Türleri Açıklama
Maddi Tazminat İş kazası sonucu maddi kayıplarınızın karşılanmasıdır. Örneğin, tıbbi masraflar, rehabilitasyon masrafları, kayıp maaş gibi
Manevi Tazminat İş kazası sonucu yaşadığınız acı ve ızdırap nedeniyle ödenen tazminattır. Örneğin, travma sonucu psikolojik rahatsızlık yaşamanız
Gelecek Kaybı Tazminatı İş kazası sonucunda gelecekteki gelir kaybınızı karşılamak için ödenen tazminattır
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İş kazası sonucunda bakıma muhtaç hale gelmeniz durumunda size ve bakıcınıza ödenen tazminattır

İş kazası sonrası SGK parası nasıl alınır?

İş kazası sonrası SGK parası nasıl alınır? İş kazaları, işçilerin çalışma hayatında maruz kaldığı kazalar olarak tanımlanır. Bu kazalar iş yerinde meydana gelebildiği gibi, iş yerinden uzakta da gerçekleşebilir. İş kazalarının sonuçları genellikle ciddi yaralanmalar, hastalıklar veya ölümler olabilir. İş kazası sonucunda işçilerin haklarını korumak amacıyla, işçilere SGK tarafından bir dizi tazminat ve yardım imkanı sunulmaktadır.

SGK, iş kazası sonrası işçilere maddi destek sağlamak için çeşitli ödemeler yapar. Bu ödemeler, işçinin ve ailesinin yaşamını sürdürebilmesine yardımcı olmayı amaçlar. İş kazası sonucunda SGK tarafından yapılan ödemeleri alabilmek için işçinin belirli şartları yerine getirmesi gerekir. İlk olarak, iş kazası sonucunda işçinin çalışma yeteneğinin azaldığı veya tamamen kaybolduğu tespit edilmelidir. Bu tespit, işçinin iş yerinde görev yaptığı hekim veya sağlık kurulu tarafından yapılır.

İşçi, iş kazası sonucunda çalışma yeteneğini kaybettiğini kanıtladıktan sonra, SGK’ya başvurmalıdır. Başvuru sırasında işçi, iş kazasının olduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya ilçelerde bulunan Sosyal Güvenlik Merkezine iş kazası bildirimini yapmalıdır. İşçi, iş kazası sonucunda SGK tarafından sağlanan geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik ödeneği ve maluliyet ödeneği gibi yardımlardan yararlanma hakkına sahiptir. Bu ödemeler işçinin kazandığı ücret ve çalışma süresine göre hesaplanır.

İş kazasında işçinin sorumlulukları nelerdir?

İş kazaları, iş yerlerinde çalışanların yaşadığı istenmeyen ve beklenmeyen olaylardır. Bu tür kazalar sonucunda çalışanlar hem fiziksel hem de psikolojik olarak zarar görebilirler. İş kazası sonrası işçilerin yaşadığı bu tür durumlar, sorumlulukları da beraberinde getirir.

İş kazasında işçinin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. İlk olarak, işçilerin kendilerini ve diğer çalışanları korumak için iş güvenliği kurallarına uymaları gerekmektedir. Bu, işverenin sağladığı eğitimleri dikkatlice takip etmeyi, kişisel koruyucu ekipmanları doğru kullanmayı içerir.

İşçiler, iş yerinde tespit ettikleri tehlikeleri hemen yetkililere bildirmeli ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. Ayrıca iş kazası sonrasında işverene yaşanan olayı bildirmek ve gerekli raporlama süreçlerini yerine getirmek de işçinin sorumlulukları arasındadır.

Sorumluluklar Açıklama
İş güvenliği kurallarına uymak İşçiler, iş yerindeki güvenlik önlemlerine uymakla yükümlüdür. Kendini ve diğer çalışanları tehlikelerden korumak için kurallara uymalıdır.
Tehlikeleri bildirmek İşçiler, tespit ettikleri tehlikeleri hemen yetkililere bildirmeli ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamalıdır.
Raporlama yapmak İş kazası sonrasında işverene yaşanan olayı bildirmek ve gerekli raporlama süreçlerini yerine getirmek işçinin sorumlulukları arasındadır.

İş kazasında işverenin sorumlulukları nelerdir?

İş kazaları, çalışma hayatının kaçınılmaz bir gerçeğidir. Bu kazalar, işçilerin yaşamlarını tehdit edebilir ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle işverenlerin iş kazalarını önlemek için belirli sorumlulukları vardır.

Birincil sorumluluk, işverenin işyerini güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına dönüştürmesidir. İşverenler, işçilerin çalışma koşullarını sürekli gözlemlemeli, tehlikeli durumları düzeltmeli ve gerekli koruyucu ekipmanları sağlamalıdır. Bunun yanı sıra işverenler, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler düzenlemeli ve bilgilendirici materyaller sunmalıdır.

İkinci olarak, işverenler işçilere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun bir çalışma ortamı sunmakla yükümlüdür. Bu mevzuat, işçilerin haklarını korumak, iş kazalarını önlemek ve iş sağlığı konusunda standartları belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. İşverenler, bu mevzuata uyum sağlamak ve çalışanların sağlık ve güvenlik haklarını korumakla sorumludurlar.

 • İşverenlerin sorumlulukları şunları içermektedir:
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak.
 • Çalışma ortamında tehlikeleri tespit etmek ve bu tehlikeleri gidermek.
 • İş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri almak.
 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermek.

Bu sorumluluklar, işverenlerin iş kazalarını önlemek ve çalışanların sağlığını korumak için yerine getirmesi gereken temel görevlerdir. İşverenlerin bu sorumlulukları yerine getirmemesi durumunda yasal yaptırımlar ve tazminat talepleriyle karşılaşabilirler. Bu nedenle, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konularında titizlikle hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır.

İşverenin Sorumlulukları Açıklama
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak İşverenler, çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına eksiksiz bir şekilde uyarak iş kazalarını önlemekle sorumludur.
Çalışma ortamında tehlikeleri tespit etmek ve gidermek İşverenler, risk değerlendirmesi yaparak çalışma ortamında potansiyel tehlikeleri tespit etmeli ve bu tehlikeleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almalıdır.
İş kazalarını önlemek için önlemler almak İşverenler, çalışma ortamında iş kazalarını en aza indirmek için gerekli güvenlik önlemlerini almalı ve koruyucu ekipmanları sağlamalıdır.
Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek İşverenler, çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirmeli ve eğitimler düzenlemelidir. Böylece çalışanlar, potansiyel tehlikeleri tanıyabilir ve kendilerini koruyabilir.

İş kazası sonrası işyerine ne kadar ceza gelir?

Bir iş kazası durumunda, işverenin işyerine ne kadar ceza geleceği sıkça merak edilen bir konudur. Bu ceza, işverenin ihmali veya eksikliği sonucu meydana gelen bir iş kazası olduğu durumlarda uygulanabilir. İşyerine gelecek cezanın miktarı, iş kazasının derecesine, işverenin tavrına ve daha önce benzer bir olayın olup olmadığına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bu cezalar genellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tespit edilir ve işverenin SGK’ya ödemesi gereken primlerden kesilir. Cezanın miktarı, iş kazasının niteliğine ve sonuçlarına göre belirlenir. Örneğin, kazanın ciddiyetine ve kazada yaralanan veya hayatını kaybeden işçi sayısına bağlı olarak cezanın miktarı artabilir.

Bununla birlikte, cezanın yalnızca bir parasal değeri yoktur. İşverenin işyerine gelen ceza, itibar kaybı ve müşteri kaybı gibi dolaylı etkilere de neden olabilir. Özellikle bir iş kazasının ardından işverenin tavrı ve alacağı önlemler, hem çalışanların hem de kamuoyunun takdirini kazanmak açısından önemlidir.

İçindekiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu