Vize-Final Soruları

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Miras Hukuku Final Soruları

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Miras Hukuku Final Soruları

OLAY:

Kalbinden rahatsız olduğunu öğrenen M 2.1.2013 tarihinde sahibi olduğu şirketin genel müdürü ile notere giderek miras sözleşmesi düzenler. Buna göre M, şirketinde genel müdür olan G’ye hizmetlerinin karşılığı olarak şirketin 1/16 hissesinin verilmesini, oğlu O’nun Amerika’da ekonomi okuduğu için yetkin olduğundan ölümünden sonra malvarlığını idare etmesini, 500.000 TL değerindeki bağ evinin dayısı D’ye kalmasını, kızı K2’den olan torunu T’ye üniversite eğitimi alması halinde eğitim masrafları için terekeden 300.000 TL verilmesini arzu etmektedir. M, daha önce hazırladığı vasiyetnameyi yakarak okunmaz hale getiren diğer kızı K1’in mirasından mahrum olması arzusunu da yine aynı ölüme bağlı tasarrufta ifade etmiştir.

Babasının hastalığını öğrenen K1 derhal kendisini ziyaret eder. M bu duruma çok sevinir ve aynı günün akşamında bir mektup kaleme alır. Mektubun içeriği şu şekildedir: “Sevgili kızım K1, bugün yıllar sonra beni ilk defa 75. Doğumgünümde ziyaret ettiğin için çok mutluyum. Aramızdaki sorunların ortaya çıkmasında benim de kusurlu olduğumu anladım. Sana en büyük çocuğum olman sebebiyle daima kardeşlerinden daha sert davrandım. Bu hatalarımın telafisi olarak çocukluğunun geçtiği ve senin için ayrı bir önemi olan bağ evinin ölümümden sonra sana kalmasını uygun gördüm. Sevgilerimle, Baban İmza”

M, 6 Kasım 2013 tarihinde vefat eder. M’nin ölümünde eşi E, oğlu O, kızları K1, K2, ve K3, K2’nin kızı T, annesi A, şirketin genel müdürü G ve dayısı D hayattadırlar. K3, M’nin ticari faaliyetlerini desteklemediğini ileri sürerek mirastan pay almamak için gerekli hukuki işlemleri yapmıştır. M, E’ye doğum günü olan 11.12.2012 tarihinde Levent’te birlikte ikamet ettikleri 1.000.000 TL değerindeki villayı ve şirketinin 1/8 hissesini bağışlamıştır. Şirketin değeri M’nin ölüm tarihinde 8.000.000 TL’dir. Kızı K3’e ise ölmeden altı ay evvel düğün hediyesi olarak 300.000 TL değerinde daire hediye etmiştir. M, 1.2.2011 tarihinde kendisine ait olan ve fakat annesi A’nın oturduğu Tarabya’da bulunan 600.000 TL değerindeki dairenin mülkiyetinin ölümünden sonra A’ya geçmesini sağlamak üzere bağış sözleşmesi yapmıştır. M’nin ayrıca bankada 300.000 TL parası ve yine bankaya 2.680.000 TL değerinde borcu bulunmaktadır. Cenaze masrafları için 20.000 TL harcanmıştır.

Paraya ihtiyacı olduğu için mirasın bir an önce paylaşılması arzusunda olan K1, bütün mirasçıları bir araya getirerek bu hususun görüşülmesini sağlar. Ancak bazı mirasçılar terekenin değer kaybedeceği endişesiyle itiraz ederler. Bu hususta anlaşma sağlayamayan K1, avukatına danışmaya karar verir.

SORULAR

1- M’nin kızı K1’e yazmış olduğu mektubu hukuki açıdan, sonuçlarını da açıklayarak nitelendiriniz. D’nin söz konusu hukuki sonuçlar karşısında başvurabileceği hukuki bir imkan var mıdır? Açıklayınız.

2-
a) K3 babası M’nin mirasçısı olmamak için hangi hukuki yola başvurmuştur? Şartlarıyla birlikte açıklayınız. K3 mirasçı olmama yönündeki hukuki sonuca M’nin ölümünden evvel hangi hukuki yola başvurarak ulaşabilirdi? Kısaca açıklayınız.
b) Şayet K3 M’nin ölümünden sonra sahte bir vekaletname düzenleyerek Tarabya’da bulunan daireyi Ü’ye satmış olsa idi, kim veya kimler hangi hukuki gerekçe ile ne tür taleplerde bulunabilirdi? Açıklayınız.

3- M’nin ölümünde ona kimlerin mirasçı olduğunu, miras paylarını ve saklı payları tespit ediniz.

4- M’nin tasarruf nisabını bularak, tenkise ve/veya denkleştirmeye tabi ölüme bağlı veya sağlararası kazandırmalar olup olmadığını; var ise ne miktarda tenkis edileceğini ve/veya denkleştirmeye tabi tutulacağını hesaplayınız.

5- K1’in arzu ettiği sonucun oluşmasını sağlayacak hukuki yollar nelerdir? Mirasçıların itirazlarını da dikkate alarak ihtimalleri değerlendiriniz.

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu