Vize-Final Soruları

İstanbul Üniversitesi İcra-İflas Hukuku Vize Soruları

İstanbul Üniversitesi İcra-İflas Hukuku Vize Soruları

Olay

Sarıyer’deki Spring İş Hanında bir ofis kiralayan Doğuş Turizm İthalat ve İhracat AŞ, üç aydır aidat borcunu ödemediğinden, iş hanı yöneticisi, söz konusu aidatların ödenmesi amacıyla şirkete karşı icra takibi başlatmayı düşünmektedir.

1- Haciz yoluyla takip, hangi yer veya yerlerdeki icra dairelerinde başlatılabilecektir?

2- Doğuş şirketi bir anonym şirket olmayıp da bir adi şirket olsaydı, takibin pasif tarafı olarak kim vea kimler gösterilecekti?

3- Somut olayda icra memuru, haciz yoluyla takip talebinin değil, iflash yoluyla takibin söz konusu olması gerektiğini ileri sürebilir mi? Türk ve İsviçte Hukuku yönünden tartışınız.

4-
a) Doğuş Turizm İthalat ve İhracat AŞ ödeme ermine itirazda bulunmuş fakat itirazı kesin kaldırmış ise, menfi tespit davası açabilir mi? Türk ve İsviçre Hukuku bakımından tartışınız.
b) Menfi tespit açılması halinde, takibi ertelemeye yönelik tedbir kararı verilmesi mümkün müdür?

5- Menfi tespit davası devam ederken borçlu Doğuş Turizm İthalat ve İhracat AŞ borcunu icra dairesine ödemişse, daha önce ödenmiş olan aidatların tekrar ödendiğinden bahisle ödediği bu miktarın ve derdest davanın akıbeti ne olur? Ayrıntılı olarak anlatınız.

Metin soruları:

1- İstanbul’da başlatılmış bir takip neticesinde konulan hacze adi iştirakin şartları nelerdir? Anlatınız. Takip İsviçre’de başlatılmış olsaydı, bu sorunun yanıtı değişir miydi?

2- Kendisine haciz günü bildirilmeyen borçlu şikayet yoluna başvurabilir mi? İsviçre ve Türk hukuku bakımından tartışınız.

3- Aşağıdaki malların haczinin mümkün olup olmadığını belirleyiniz.

a) Çelistin çellosu
b) Belediyenin sulama aracı
c) SGK emeklisinin maaşı
d) Minibüs şoförünün maaşı

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu

This will close in 6 seconds