Vize-Final Soruları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukuk-2 Vize Soruları 2014

İstanbul Ticaret Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukuk-2 Vize Soruları 2014

OLAY

A, yedi yıl önce Türkiye’ye gelmiştir. Türkiye’ye geldiği ilk yıl, 01.04.2007 tarihinde Türkiye’de oturma izni almış, sonrasında da kesintisiz olarak ikamet süresini uzattırmıştır. A, Türkçe de bilmektedir.

A, Türk vatandaşlığına başvurmak istemektedir, fakat 7 yıl içinde ilk yıl 4 ay, ikinci yıl 4 ay ve sonra yıllar birer ay Türkiye’den ayrılmış ve kendi ülkesine gitmiştir.

Soru 1) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu çerçevesinde, sizce A’nın “Genel Olarak Türk vatandaşlığına alınma” koşulları oluşmuş mudur? Bu konuda karar vermeye yetkili makamı da belirterek açıklayınız.

Soru 2) A’nın “Genel Olarak Tük Vatandaşlığına alınma” başvurusu reddedilirse, bu konuda başvurulacak yargı yolunu açıklayınız. Yetkili mahkeme, nasıl bir inceleme yapar? Yetkili mahkeme A’nın lehine karar verirse, bu kararın A’nın Türk vatandaşlığı kazanmasında etkisi nasıl olacaktır?

Soru 3) A’nın “Genel Olarak Türk vatandaşlığına alınma” başvurusu kabul edilirse, başvurunun kabul edilmesi ve A’nın Türk vatandaşlığını kazanmasından sonra A’nın 2012 yılında 3 ay ailesini ziyaret amacıyla Yunanistan’a gittiği, ancak bunu bilerek bildirmediği anlaşılırsa, A’nın Türk vatandaşlığını kaybetme riski var mıdır? Yetkili makam hangi yolla A’nın Türk vatandaşlığını kaybettirebilir? Bu kararın hükümleri geriye etkili midir ve kimler hakkında hüküm doğurur?

Soru 4) Eğer A, daha önce çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybetmiş olsa idi, yeniden Türk vatandaşlığına alınma koşullarında değişiklik olur muydu?

Soru 5) Eğer A, 403 sayılı Türk vatandaşlık kanunu yürürlükte olduğu dönemde, bu kanunun 25. Maddesinin a fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kaybetmiş olsa idi, 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunu uyarınca artık bu kaybettirme sebebi kanunda yer almadığından yeniden Türk vatandaşlığı kazanabilir mi? Bu konuda 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununda herhangi bir düzenleme var mıdır? Varsa açıklayınız.

Not: 403 sayılı TVK m.25 – “Aşağıdaki kişilerin Türk vatandaşlığını kaybettiklerine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir:

(a) izin almaksınız kendi istekleri ile yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar…”

Ebru ŞENSÖZ MALKOÇ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu