Sınavlar

Jean Piaget’in Eğitime sürecine kazandırdıkları

Jean Piaget’in Eğitime sürecine kazandırdıkları

İsviçreli bir psikolog olan Jean Piaget, eğitim dünyasını heyecanlandıran gelişim ve öğrenme kuramlarını ortaya atmıştır. Birçok eski kuramın öğrenme ve gelişimin doğuştan olduğunu savunmasına karşın Piaget geliştirdiği yapılandırmacılık anlayışında tamamen buna karşı çıkmıştır. Öğrenmenin doğuştan gelmediğini öğrenenin tamamen zihinsel süreçlerden geçerek öğrenme eylemi gerçekleştirdiğini savunmuştur. Ayrıca farklı yaştaki insanların öğrenme biçimlerinin de farklı olduğunu savunmuştur. Yapılandırmacılık kuramının zamanla tüm ülkelerde değerinin anlaşılması üzerine birçok ülke eğitim sisteminde değişikliğe gidilmiştir.

Ülkemizde de 2007 yılından sonra yapılandırmacılık kuramının etkisiyle eğitim programı değişmiş, öğretmen yetiştirme politikalarında değişikliğe gidilmiştir. Daha önceleri programın yapısı öğreneni ezbere zorlayan tamamen pasif duruma sokan anlayışın yerine sorgulayan araştıran araştırdıklarını belirli zihinsel süreçlerden geçiren bir öğrenen profili çizmiştir. Program değerlendirme aşamasında yeni yaklaşımın istenilen sonuçları verdiği anlaşılmış ve yapılandırmacılık anlayışı kalıcı olarak eğitim sistemine yerleşmiştir. Öğrenme faaliyetinin öğrenenin kontrolünde olması ile beraber okullar artık ezber yapılan yerler değil araştırmaların bilimsel deneylerin yapıldığı yerlere dönüşmüştür.

Birçok ülkenin eğitim sisteminde değişikliğe gitmesine sebep olan öğrenme kuramının savunucusu Piaget ayrıca öğrenme faaliyetinin gerçekleşmesi için uygun ortamın sağlanması gerektiğini savunmuştur. Bilgiyi hazır olarak değil de yapılandırarak rehberlik ederek zengin zihinsel süreçlerden geçirterek öğrenene sunmak öğrenme eyleminin başarılı ve kalıcı bir şekilde tamamlanacağını savunmuştur. Piaget’in öğretmene bakışında çok farklıdır ona göre öğretmen sınıfta bilgiyi aktaran değil rehberlik eden çeşitli sorulara yönlendirerek bilginin öğrenci tarafından yapılandırmasını sağlayan kişidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu