Kamu Maliyesi Çalışma Soruları

0
3419

Kamu Maliyesi çalışmak için bilgi soruları aşağıdadır.

 1. – Totaliter müdahaleci sistemlerde kaynaklar toplum adına hangisi tarafından kullanılmaktadır? (DEVLET)
 2. – Aşağıdakilerden hangisi bütçe sistemlerinin en ilkel biçimi olarak kabul edilmektedir? (GELENEKSEL BÜTÇE)
 3. – Ülkemizde vergi gelirlerini toplama görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? (GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE)
 4. – Bölünebilir nitelikteki mal veya hizmetlerin fiyatlandırılmasında aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? (PİYASA KURALLARI)
 5. – Aşağıdakilerden hangisi klasik görüşün vergileme ilkelerinden biri değildir? (Bireyler sağladıkları faydayla orantılı olarak vergi ödemelidir.)
 6. – Bir vergi yükümlüsü ya da sorumlusunun vergiyi ödemek zorunda olduğu aşamaya gelmesi nedir? (Verginin tahakkuku)
 7. – Modern toplumlarda önemi azalan vergi türünün adı nedir? (Dış ticaret vergisi)
 8. -Aşağıdakilerden hangisi vergiden kaçınma olarak nitelenemez? (Gelirleri gizlemek.)
 9. – Aşağıdakilerden hangisi enflasyona yol açmak suretiyle yatırımları dolaylı olarak teşvik edebilir? (Devlet harcamalarının para basarak karşılanması)
 10. – Türk Kurumlar Vergisi aşağıdaki tarife türlerinden hangisine girmektedir? (Sabit oranlı tarife)
 11. – Aşağıdakilerden hangisi kamu borçları arasında yer almaz? (Vakıfların borçları)
 12. – Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin pazar yapısına ilişkin özelliklerden biri değildir? (Piyasalarda rekabet söz konusudur)
 13. – Aşağıdaki vergi ile borçlanma arasındaki farklardan hangisi günümüzde geçerliliğini büyük ölçüde kaybetmiştir? (Devlet ancak olağanüstü giderlerin karşılanması için borçlanmaktadır.)
 14. – Bütçe kanunu ile her yıl alınan yetkiye dayanarak ve aynı kanunda belirtilen sınırı “aşmamak” kaydıyla çıkarılan ve bankalara iskonto ettirilen kısa vadeli borç senetlerine ne denir? (Hazine bonoları)
 15. – Belirli bir kamu hizmetinin merkezin dışında bağımsız bir örgüte bırakılmasına? (Hizmet yerinden yönetimi.)
 16. – Çağdaş maliye politikası aşağıdaki analizlerden hangisine dayanmaktadır? (Milli gelirin tayini analizi)
 17. – Keynesyen yaklaşma göre toplam talebi belirledikleri için bir ekonomide istikrarsızlığı işsizliği ve enflasyonu önlemekte faydalı olan araçlardan biri? (*Kamu harcamaları)
 18. – Kamu harcaması için hangisi doğrudur? (*Devletin net değerindeki bir azalıştır)
 19. – Bütçe TBMM’ye hangisi tarafından sunulur? (Bakanlar kurulu)
 20. – Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith’in klasik vergileme ilkelerinden biri değildir? (*Tarafsızlık)
 21. – Vergi yükünün kişiler arasında kamusal mal ve hizmetlerden elde ettikleri fayda ile bağlantıı olarak paylaştırılmasını içeren vergileme ilkesi?(*Faydalanma)
 22. – Aynı ödeme gücüne sahip kişilerin aynı vergi yükümlülüğüne tabi olmaları? (*Yatay adalet)
 23. – Verginin üzerinden alındığı şey? (Vergini konusu)
 24. – Vergileme süreci boyunca yapılan işlemlere uygulanan yöntemlere ne ad verilir? (Vergileme tekniği)
 25. – Mükellefin hissettiği ancak etkisi ölçülemeyen vergi baskısı? (Subjektif vergi yükü)
 26. – Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere ayrılan pay yüzde kaçtır? (6-altı)
 27. – Kamu yönetiminde eldeki kaynaklarla en çok hizmet çıktısının amaçlandığı bütçe sistemi? (Performans Bütçe)
 28. – Aşağıdakilerden hangisinde vergi,resim,harç vb yükümlülükler değiştirilir veya kaldırılır? (Kanun)
 29. – Belli dönem içinde olağan kamu gelirleri ile kamu giderleri arasındaki farka ne denir? (Kamu açıkları)

Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet