Kamulaştırma Nedir Nasıl Yapılır

0
3729

Kamulaştırma: Devlet ya da diğer kamu tüzel kişilerin, kamu yararı adına, kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için ihtiyaç duydukları taşınmaz malların tamamını ya da ihtiyaç duyulan kısmını, takdir olunan bedeli peşin vermek suretiyle elinden almasıdır.

Kamulaştırmada süreç: Kamulaştırma, özel mülkiyetin sona ermesine yol açtığından, öteki idari işlemlere oranla çok daha farklı ve ayrıntılı şekil ve usul kurallarına tabi tutulmuştur.

1- Yeterli ödeneğin hazırlanması,
2- Kamu yararı kararının alınması,
3- Kamulaştırılacak taşınmazın tespiti,
4- Kamulaştırma kararının alınması,
5- Satın alma usulünün denenmesi,
6- Mahkeme yoluyla bedel tespiti ve tescil kararının talep edilmesi,
7- Asliye hukuk mahkemesi, en geç 30 gün sonrası için belirleyeceği duruşma gününü tüm belgelerle beraber malike tebliğ eder.
8- Mahkeme duruşma başlayınca öncelikle tarafları anlaşmaya davet eder.
9- Anlaşma sağlanamazsa hakim bilirkişi ve keşifle beraber kamulaştırma bedelini tespit eder.
10- Mahkeme, anlaşma veya bedel tespitinden sonra idareye, bedelin veya ilk taksitin yatırıldığına dair dekontun ibrazı için 15 gün süre verir. Dekontun ibrazından sonra mahkeme idare adına mülkiyetin tesciline karar verir.


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet