Vize-Final Soruları

Marmara Üniversitesi-Ceza Muhakemesi Hukuku-1 Vize Soruları

Marmara Üniversitesi Kerim Çakır-Ceza Muhakemesi Hukuku-1 Vize Soruları

Metin Soruları
1- Ceza muhakemesinde yasallık ilkesi ve kıyas hakkında bilgi veriniz. (30 puan)
2- Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. (20 puan)
a) Makul şüphe b) Maddi güç kullanımı c) İstinabe

Olay (40 puan)

A, B’nin kendisini sürekli telefonla rahatsız ettiği ve cinsel içerikli tekliflerde bulunduğunu bildirmek üzere kendi bulunduğu mahaldeki kolluğa gider. Kolluk memuruna olayı anlatır ve B’nın yakalanmasını ister. Ancak kendisini rahatsız eden kişinin B olduğu hususunda tereddütleri olduğunu belirterek, B’nin ifadesi alınırken kendisine B’nin sesinin dinletilmesini ister. Kolluk memuru bir deftere B’nin telefonunu ve adresini not alır ve daha sonra B’yi karakola davet eder. B, davete uyarak gelir. B’nin kolluk tarafından ifadesi alınırken yan odaya alınan A’ya şüpheli B’nin sesi dinletilir. B’nin cep numarası da ifade tutanağına geçirilir. Kolluk A’dan kendi GSM operatöründen detaylı bir fatura istemesini ve delil olarak dosyaya sunmasını ister. Kolluk, A’nın, B’nin telefonundan birçok kez ve geceleri arandığını ve akustük teşhisle şüpheli B’nin teşhis edildiğini tespit eden bir fezleke ile dosyayı Cumhuriyet savcılığına gönderir. Cumhuriyet savcısı da bu fezlekeyi iddianame şekline dönüştürür. (NOT: Cevaplarınızın varsa yasal dayanağını göstermeye ve cevaplarınızı gerekçelendirmeye özen gösteriniz)

Sorular:
1-a) A’nın B’nin yakalanması talabinin hukuki niteliğini belirtiniz.
b) Kolluğa yapılan bildirimin usulune uygun bir şekilde ilgili makama yapılıp yapılmadığını değerlendiriniz.
c) Bu nitelemenin neden önemli olduğunu belirtiniz ve tahvil kavramını açıklayınız.

2-) Kolluğun suçu öğrendikten sonra izlediği usulü değerlendiriniz.
3- Soruşturma evresinin ilkelerini sayınız ve olayda bir araştırma yöntemi olarak başvurulan akustik teşhis işlemini bu ilkeler bakımından değerlendiriniz.

Test Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesi sistemlerinden olan tahkik sisteminin özelliklerinden değildir?
a) Yazılılık
b) Hakimin re’sen araştırma yetkisi bulunması
c) Açıklık
d) Sanığın ceza muhakemesinin objesi olması
e) Gizlilik

2- Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakesi hukukunun yardımcı kaynakları arasında yer almaz?
a) Gelenek kuralları
b) Uluslararası sözleşmeler
c) Ahlak kuralları
d) Mahkeme içtihatları
e) Öğreti

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu

Bu kapanacak 7 saniye