Vize-Final Soruları

Marmara Üniversitesi Genel Kamu Hukuku Vize Soruları

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Vize Soruları

Birinci Öğretim çift numaralı öğrenciler bahar dönemi vize sınav soruları

1. J.J. Rousseau’nun; özgürlük ve eşitliğin kaynağına ilişkin yaklaşımını; sosyal sözleşme kurulmadan önceki durum ve sözleşme kurulduktan sonraki durumu dikkate alarak açıklayınız.

2. Aşağıdaki kavramları, anayasal ilkelerden ve insan hakları teorisinden hareketle ayrıntılı olarak açıklayınız; varsa birbirleri ile bağlantılarını tartışınız ve örneklendiriniz.
a) İnsan hakları, kişi hakları, bireysel haklar, kamu hürriyetleri,
b) doğal haklar, temel haklar, liberal haklar, evrensel haklar

3- “Mülkiyet hakkı”nın kaynağı ve kullanımına ilişkin, T.Hobbes, J.J. Rousseau ve J.Locke’un temel yaklaşımlarını kısaca açıklayınız.

Birinci Öğretim Tek Numaralı Öğrenciler bahar dönemi vize soruları

1- Aydınlanma felsefesinin temel özelliklerini ve ana temalarını, insan hakları teorisi ile ilişkilendirerek açıklayınız.

2- Aşağıdaki kavramları karşılaştırarak açıklayınız.
a) Hak, özgürlük, eşitlik
b) Kişi hak ve özgürlükleri, temel hak ve özgürlükler, kamu özgürlükleri
c) İnsan hakları, insan doğası, doğal hakları, evrensellik, bireycilik

3- İnsan haklarının ulusal ve ulusalüstü belgelerde düzenlenmesini genel olarak açıklayınız.

4- İngiliz klasik insan hakları metinlerini aşağıda belirtine yönlerden açıklayıp yorumlayınız.
Oluşumu, özellikleri (çağın genel eğilimi ile karşılaştırarak), diğer ülke ve deneyimlere etkileri, tarihsel önemi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu