Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku-2 Final Soruları

0
4378

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku-2 Final Soruları


Olay:
Yurtdışında yaşayan A ve B eşit paylarla Ümraniye’de bulunan ve üzerinde konut olarak kullanılan bir yapının bulunduğu taşınmazın malikidirler. Bu taşınmazı paydaşların rızayısla kullanan ve taşınmaza bekçilik yapan C, A ve B adına gerçeğinden ayırt edilemeyecek ve sahte vekaletnameler düzenleyerek söz konusu taşınmazı 02.02.2002 tarihinde fiilien teslim alır. Yurtdışından dönen B, 15.03.2012 tarihinde taşınmazın D’ye devredildiğini öğrenir. Aynı gün D aleyhine yolsuz tescilin düzeltilmesi davası açar.

1) Sizce D taşınmazın mülkiyetini kazanmış mıdır? Gerekçeleri ile açıklayınız.
2) D adına yapılan tescilin yolsuz olduğunu varsayınız. Paydaş B’nin açmış olduğu davanın nasıl sonuçlanacağını öğreti ve Yargıtay tarafından ileri sürülen görüşleri de açıklayarak cevaplandırınız.

Olay 2: A, B lehine birinci dereceden 30.000 TL değerinde üst sınır ipoteği, C lehine ikinci dereceden 30.000 TL değerinde anapara ipoteği ve D lehine üçüncü dereceden 30.000 TL değerinde üst sınır ipoteği kurmuştur. Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibin sonucunda taşınmazın satışından 80.000 TL değerinde bedel elde edilmiştir. B’nin yan alacak masraflının 4.000 TL, C’nin ise 6.000 Tl olduğu belirlenmiştir.

3) Teminat altına alınmak istenen alacağın kapsamına hangi alacakların girdiğini saydıktan sonra D’nin alacağı için taşınmaz satışından ne kadar bir miktar kalacağını gerekçesi ile açıklayınız

Olay 3: A maliki olduğu taşınmaz üzerinde, ocak ayında O ile üçüncü derecede 30.000 TL, şubat ayında Ş ile ikinci derecede 40.000 Tl değerinde, mart ayında da m lehine birinci derecede 50.000 TL değerinde ipotekler kurmuştur. Üçüncü derecede ipotek hakkı sahibi olan o’nun eğer kendisine daha üst derecede bir teminat sağlanırsa borcun vadesini uzatacağına dair teklifte bulunması üzerine Nisan ayında A ile O aralarında anlaşarak ipotekli taşınmazda daha üst derecelerden birinin boşalması halinde O’nın boşalan derecede ipotek hakkı sahibi olacağını kararlaştırmışlardır. A, mayıs ayında taşınmazı Y’ye satarak devretmiş, yani malik Y’de aynı nitelikte bir anlaşmayı ikinci derecede ipotek hakkı sahibi Ş ile yapmıştır. Haziran ayında birinci derecede M lehine kurulan ipoteğin terkin edilmesinden sonra Y aralarındaki anlaşmaya uygun olarak birinci derecede Ş lehine ipotek hakkı kurmuştur. Kendisinin daha önceki tarihli bir sözleşme gereğince boşana birinci dereceye ilerlemeye hakkı bulunduğunu öne süren o’nun bu iddiasına karşılık Y, önceki malik tarafından yapılan anlaşmanın kendisini bağlamadığını öne sürmüştür. O, Ş’ye de kendisine daha önce boş dereceye ilerleme hakkının tanınmış olması sebebiyle birinci derecede lehine kurulan ipotek için hakkının taşınmazın an itibariyle maliki olan kişi tarafından kurulduğunu ileri sürerek reddetmiştir.

4) O’nun önceki malik A ile yaptığı anlaşma Y ve Ş açısından etki doğuracak mıdır? Çeşitli ihtimallere göre değerlendiriniz.

 


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim