Vize-Final Soruları

Marmara Üniversitesi İdare Hukuku-2 Vize Soruları

Marmara Üniversitesi İdare Hukuku-2 Vize Soruları 2014

Olay 1: Gebze ilçesi 321 ada 91 parsel sayılı taşınmazda gecekondusu olan S’ye 1986 yılında tapu tahsis belgesi verilmiştir. S’nin ölümünden sonra mirasçıları, tapu tahsis belgesi ile verilen yerin belediye adına olan tapu kaydının iptali ve söz konusu taşınmazın adlarına tesciline, mümkün olmadığı takdirde 80.000 TL arsa ve 20.000 TL üzerindeki bina bedeli olmak üzere 100.000 TL’nin yasal faizi ile birlikte belediyeden alınarak kendilerine verilmesine karar verilmesi, istemiyle idare mahkemesinde dava açmak istemektedirler.

İlgili mevzuat: 2981 sayılı imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılanlara uygulanacak bazı işlemler ve 6785 sayılı imar kanununun bir maddesinin değiştirimlesi hakkında kanun

Madde 10: a) Bu kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresine ait veya vakıflar genel müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar, 12. Madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak sahibine tahsis edilir ve bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine “tapu tahsis belgesi” verilir. Tapu tahsis belgesi, ıslah imar planı veya kadastro planları yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil eder.

Sorular
1- İdari dava türlerini açıklayarak, S’nin mirasçılarının idare mahkemesinde yukuarıdaki istemle dava açıp açamayacaklarını tartışınız.
2- Olaydaki istemi, dava konusu edilebilir işlem bakımından da değerlendirerek görüşünüzü yazınız.

OLAY 2: Kara Kuvvetleri Havacılık Okuluna ait askeri uçak 17.02.2014 tarihinde Ankara dolaylarında eğitim uçuşu yaptığı sırada bir evin üzerine düşmüştür.

Sorular
1- Meydana gelen zararın tazmini istemiyle dava açılmak istenmektedir. Bu dava,
a) ne süre içinde,
b) Hangi mahkemede açılmalıdır?
2- İdarenin sorumluluğunun hangi hukuki esasa dayandırabileceğini tartışınız.

Metin soruları
1- Kamu mallarından yararlanma usulleri hakkında bilgi veriniz.
2- Kamulaştırmada malikin geri alma hakkını anlatınız.


İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu