Marmara Üniversitesi İş Hukuku Vize Soruları

0
5082

Marmara Üniversitesi İş Hukuku Vize Soruları

OLAY: 01.01.2004 tarihinden beri işveren İ’nin makarna fabrikasında muhasebeci olarak çalışan A, iş sözleşmesini bildirim süresi vermek suretiyle 01.01.2006 tarihinde son bulmak üzere feshetmiştir. 01.01.2008 tarihinde İ’nin un fabrikasında yeniden çalışmaya başlayan A’nın iş sözleşmesi, işveren İ tarafından 01.01.2011 tarihinde, işyerinin ekonomik krize girmesi sebebiyle feshetmiştir. Un fabrikasında, 1.1.2009 tarihinden beri, haftada 1 gün çalışan işyeri hekimi H, ücretinin ödenmemesini gerekçe göstererek iş sözleşmesini 01.01.2011 tarihinde feshetmiştir.

SORU 1: Olayda A ve H’nin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadıklarını, kazandılarsa kaç yıllık kıdem tazminatı alabileceklerini, yasal düzenlemeyi ve Yargıtayın her iki duruma ilişkin görüşünü de belirterek gerekçesi ile birlikte yazınız.

SORU 2: 4857 sayılı iş kanununa göre çalışma süresini yazınız ve bu sürenin haftanın işgünlerine bölünmesi ile denkleştirme uygulanasına ilişkin yasal esasları anlatınız.

SORU 3: 4857 sayılı iş kanununda belirtilen yıllık izin sürelerini yazınız.

OLAY: İşveren İ’nin 550 işçi ile faaliyet gösterdiği Topkapı’daki işyerinde 5 yıldır çalışan ustabaşı U ile muhasebeci M, toplu iş sözleşmesi yetkisinin kesinleşmesinin ardından S sendikasına üye olmuşlardır. Bunun üzerine İ, M’ni iş sözleşmesini, ürün stoku fazlalığını ve talep azalmasını gerekçe göstererek, ihbar süresi vermek suretiyle sona erdirmiş; U’nun ise, görev yerini değiştirmiş ve U’ya bundan sonra temizlik departmanının başında çalışacağını bildirmiştir.

SORU 4: U ve M’nin işveren İ’den herhangi bir talepte bulunup bulunamayacaklarını, bulunamayacaklarsa gerekçesini, bulunabileceklerse hangi talep ya da taleplerde bulunabileceklerini, talebin miktarını da belirterek açıklayınız.

 


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim