Ödemezlik Def’i

0
9790

Ödemezlik Def’i

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde borçlu kendi borcunu ifa etmemiş olmasına rağmen alacağını talep ediyorsa diğer borçlunun borcunu ifa etmekten kaçınabilmesine ödemezlik def’i denir. Bu bir hak niteliğinde olduğundan hakim re’sen dikkate alamaz.

Ödemezlik Def’inin ileri sürülebilmesi için;
* Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşme olmalıdır.
* İfa isteğinde bulunan taraf kendi ifasını hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş olmalıdır.
* İfa isteğinde bulunan tarafın borcu halen mevcut olmalıdır. Yani borç imkansızlık vb. yollarla sona ermiş olmamalıdır.
* Ödemezlik def’ine konu olan borç aynı sözleşmeden doğmalıdır.
* Ödemezlik def’i ileri sürecek tarafın önce ifa yükümlüsü olması gerekir.

Sözleşme uyarınca birbirini izleyen partilerle ifa edilecek borçlarda veya birbirleriyle kesin bağlantısı olmayan birden çok edimin söz konusu olması halinde ifa edilen kısım oranında karşı edimin de yerine getirilmesi kural olarak istenebilir.


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet