Pamukkale Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Final Soruları 2010

0
3361

Pamukkale Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Final Soruları 2010

A- Aşağıdaki ifadelerin yanına Doğru (D) veya Yanlış (Y) ifadelerinden uygun olanı yerleştiriniz.

1- ( ) Esnek çalışma saatleri temel zaman kavramına dayalı olarak uygulanmaktadır.
2- ( ) Kariyer geliştirme, bir işgörebib sahip olduğu bilgi, beceri ve güdülerin geliştirmesi ile çalışmakta olduğu örgüt içerisindeki ilerleyişi ve yükseltilmesidir.
3- ( ) Yetkinliklere dayalı iş analizi kişinin üstün performansına bağlı olarak daha fazla “ne” ile değil “nasıl” sorusuyla ilgilenmektedir.
4- ( ) Ay ışığı sorunu, bir kişinin asli işi yanında gelir yetersizliği vb. nedenlerle ikinci bir işte çalışmasıdır.
5- ( ) İş dizaynı işin, basit, rutin ve tekrarlı olması sonucunda yaşanan sorunlara bir çare olarak ortaya konulmuş yaklaşımlara dayanmaktadır.
6- ( ) Özerklik, çalışanların yaptıkları işe ilişkin olarak karar alma özgürlüğünü ifade etmektedir.
7- ( ) İş analizi ilk kez bilimsel yönetim hareketi ile gerçekleştirilmiş ve önemle uygulanmış iken, günümüzde bilgi teknolojileri nedeniyle etkinliği zayıflamıştır.
8- ( ) Kritik olay yöntemi negative ve pozitif anlamda davranılşarı kaybederek, kişiler arası performansın ölçülmesini sağlar.
9- ( ) İş rotasyonu ve rol oynama teknikleri önemli iş dışı eğitim uygulamalarıdır.
10- ( ) Eğitim planlanması izlenecek yol ve kurallar olarak tanımlanabilir.

B- Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadeyle doldurunuz.

1- …………….. eğitim yöntemi olarak, insanların kendi tecrübe, his, tepki ve davranışlarını incelenerek fark etmelerini ve bunların başkalarını ne yönde etkilediğini öğrenmelerini sağlar.

2- …………….. yönetimi, …………….. yönetimine göre daha stratejik nitelikte ve uzun vadeli yaklaşım içermektedir.

3- ……………..; herhangi bir işi uygun şekilde yapabilmek için kişide bulunması gerekli özellikleri gösterir.

4- İş analizi, …………….. , …………….. ve . …………….. teknikleri kullanılarak yapılmaktadır.

5- ……………..; organizayonların amaçlara ulaşabilmesi için gerekli nitelik ve sayıdaki personelin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.

6- ……………..; işlerin yatay olarak yeni görevlerle yüklenmesidir.

7- ……………..; önceden belirlenmiş bir programa göre kişinin isle diğer bazıfaaliyetlere ya da görevlere geçiş yapması anlamına gelmektedir.

8- …………….. genel olarak bir işin yapılabilmesi için sahip olması gereken bir el beceri, yetenek ve davranışların kazandırılmasıdır.

9- …………….. işletmelerin, sigorta, vergi, sosyal yardımlar gibi görüşmeleri yapmamak üzere başvurduğu bir personel tedarik yöntemidir.

10- İşgücü arzı, …………….. olursa, vardiyalı çalışma, terfi ve nakil sistemleri çalıştırılarak ihtiyaç karşılanmaya çalışılır.


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim