Parlamenter Sistem Nedir

0
17546

Parlamenter Sistem Nedir?

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin yumuşak biçimde uygulandığı, yasama ve yürütme kuvvetleri arasında bir etkileşimin bulunduğu ve yürütmenin yasama organının içinden çıktığı hükümet sistemidir. Yürütme yasamaya karşı sorumludur. Ülkemiz açısından ilk emarelerini 1876 anayasasında 1909 değişikliğiyle gördüğümüz sistem, 1961 ve 1982 anayasaları tarafından bütün kurumlarıyla kabul edilmiştir.

Parlamenter Sistemin Özellikleri

1- Yasama organı genelde bir meclis biçiminde oluşturulur ancak bu meclisin tek ya da iki heyetten oluşması parlamenter sistem için önem taşımaz.
2- Yürütme organı iki başlıdır. (düalist)
3- Hükümet, devlet başkanının mutlaka meclis içinden atayacağı bir başbakanın meclis içinden veya dışından seçeceği bakanlardan oluşan listesinin devlet başkanı tarafından onaylanması ile kurulmuş olur.
4- Hükümet yürütme yetkisi çerçevesinde yapılan bütün işlemlerden meclise karşı siyasi olarak sorumludur.
5- Meclis, bakanlar kurulunu denetleme ve görevine son verme yetkisine sahiptir.
6- Yürütme organının da belli şartlar altında yasama organının görevine son vermesi mümkündür.

Parlamenter sistemin güçlü yanları

1- Parlamenter sistemde tıkanıklıkların çözüm yolu vardır.
2- Parlamenter sistem esnektir.
3- Parlamenter sistem kutuplaşmaya yol açmaz.
4- Parlamenter sistemlerde devlet başkanının ılımlaştırıcı ve uzlaştırıcı bir etkisi vardır.

Parlamenter sistemin zayıf yanları

1- Parlamenter sistem istikrarsız hükümetlere yol açar.
2- Parlamenter sistem zayıf hükümetlere yol açar.
3- Parlamenter sistem düşük nitelikli bir demokrasiye yol açar.


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet