Vize-Final Soruları

Selçuk Üniversitesi İşletme Bilimi-1 Final Soruları

Selçuk Üniversitesi İşletme Bilimi-1 Final Soruları

Aşağıdaki boşlukları doğru olduğunu düşündüğünüz ifadelerle doldurunuz.

1. Bir işletmenin olağan olarak her zaman ulaşabilir veya gerçekleşmesi mümkün olan kapasitesine    ……..     denir.

2- Ekonomik malların iki belirgin temel özelliği vardır bunlar;
a)
b)

3- Alışverişte bir mal veya hizmetin bedelini başka bir mal veya hizmetle ödemeye ….. denir.

4- İşletme sahipleri mal ve hizmetlerin satışlarından elde edilen gelirlerin bir kısmını sahiplerine, bir kısmını ………. Olarak kendilerine borç para verenlere, bir kısmını ……. Olarak toprak sahiplerine verirler ve geriye bir şey kalırsa bunu da ….. olarak kendileri alırlar.

Test soruları

1-) Aşağıdakilerden hangisi ön etüd çeşitlerinden biri değildir?
A) Ekonomik etüd
B) Fizibilite etüdü
C) Finansal etüd
D) Teknik etüd

2-) Birim başına sabit ve değişken maliyetler toplamının minimum olduğu kapasiteye ne ad verilir?
A) Pratik kapasite
B) Optimum üretim kapasitesi
C) Teorik kapasite
D) Kullanış kapasitesi

3-) Bilgi, hammadde, işgören, sermaye gibi birdiler işletmeye kazandırılırlarken işletmenin elinden bazı değerler çıkmışsa bunların tutarına ne ad verilir?
A) Alternatif maliyetler
B) Satılan malın maliyeti
C) Üretim maliyeti
D) Girdi maliyeti

4-) Mal ve hizmetleri belirli bir üretim sürecinden geçip satışa hazır duruma getirinceye kadar oluşan her türlü maliyete ne ad verilir?
A) Pazarlama maliyeti
B) Satılan malın maliyeti
C) Fırsat maliyeti
D) Üretim maliyeti

5-) Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik etüd kapsamında yer almaz?
A) Talep tahmini
B) İşletme kapasitesinin belirlenmesi
C) İşletmenin gelir ve gider tahmnlerinin yapılması
D) Kuruluş yerinin seçimi

6-) Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi işletme kapasitesini belirlemede etkin rol oynar?
a- talep hacmi   b- kullanılacak teknolojinin kapasitesi  c- ihracat yapabilme olanağı    d- kuruluş yeri kapasitesi    e- müteşebbisin sağlayabileceği para

7-) Satışlardan sağlanan gelirden malın maliyeti çıkarılarak bulunan kara ne ad verilmektedir?
A) Net işletme karı
B) Faaliyet karı
C) Brüt satış karı
D) Olağan üstü kar

8-) Fazla çalışma karşılığı işçilere ödenen primler hangi giderin kapsamında yer almaktadır?
A) Dolaysız işçilik giderleri
B) Değişir maliyet giderleri
C) Genel giderler
D) Marjinal maliyet giderleri


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu

This will close in 6 seconds