Selçuk Üniversitesi Siyasi Tarih-2 Vize Soruları 2014

0
3946

Selçuk Üniversitesi Siyasi Tarih-2 Vize Soruları 2014

1) Aşağıdakilerden hangisi, Soğuk Savaş dönemi Batı bloku uluslararası örgütlenmelerinden değildir?

a) SEATO b) Bağdat Paktı c) ADÖ d) COMECON e) ANZUS

2) 1959’da Küba Devrimi’ni gerçekleştiren F. Castro, kimin yönetimi devirerek iktidara gelmiştir?

a) Chavez b) Batista c) Nagy d) Troçki e) Brejnev

3) Soğuk Savaş dönemindeki hangi olay, blokların hızlı bir silahlanma yarışına girmelerine neden oldu?

a) Vietnam Savaşı
b) Domuzlar Körfezi
c) Suveyş Krizi
d) Küba Krizi
e) Kore Savaşı

4) ABD Başkanı H. Truman, G. Kennan’ın hangi ünlü makalesine dayanarak “çevreleme”yi başlatmıştır?

a) Yeni Bakış
b) Uzun Telgraf
c) Demir Perde
d) Yeni Düzen
e) Yeni Dünya

5) İki savaş arası dönemde Fransa’nın korkulu rüyası olan ve Belçika üzerinden bu ülkeyi işgal etme yol ve yöntemlerini içeren planın adı nedir?

a) Schlieffen P.
b) Schuman P.
c) Briand P.
d) Hitler P.
e) Maginott P.

6) Versay Antlaşması’nın yasakladığı, Almanya ile Avusturya’nın birleşmesi anlamına gelen terim nedir?

a) New Deal
b) Lebensraum
c) Anschluss
d) Kominform
e) Holocaust

7) Araplara karşı İngiliz korumasının yetersizliği üzerine 1920’de kurulan Yahudi yer altı örgütü nedir?

a) Aliyah b) Fedailer c) Yishuv d) Herut e) Haganah

8) I. Dünya Savaşı sırasında Lenin’in uluslararası anarşiye devrimci çözümünü içeren bildirisi hangisidir?

a) Enternasyonel B.
b) Barış B.
c) Komuntag B.
d) Marx ve Düzen B.
e) İlkeli Duruş B.

9) Almanya’nın Meksika’yı yanına çekmek istediğini bir telgrafla ABD’ye bildiren ve böylece ABD’nin I. Dünya Savaşı’na İtilaf devletleri yanında girmesinde etkili olan ABD’li diplomat kimdir?

a) A. Zimmermann
b) G. Kennan
c) L. George
d) G. Marshall
e) A. Kellogg

10) Hangisi, 1944 Yüzdeler Anlaşması’nda Stalin ve Churchill’in yarı yarıya paylaştığı ülkelerdendir?

a) Almanya
b) Romanya
c) Yunanistan
d) Bulgaristan
e) Macaristan

11) Diğer etkenler dışında, hangi Alman liderin kötü yönetimi Hitler’in yükselişinde etkili olmuştur?

a) F. Von Papen
b) H. Brüning
c) P. Hindenburg
d) H. Schleicher
e) A. Drexler

12) 1933 Dünya Ekonomi Konferansı’ında geçici kur sabitleme önerisini reddederek ekonomik krizin ortadan kaldırılabilme ihtimalini sıfırlayan ABD başkanı kimdir?

a) F. D. Roosevelt
b) T. Roosevelt
c) W. Wilson
d) J. F. Kennedy
e) H. Truman

13) Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl’e ilham kaynağı olan Odessalı Yahudi doktor kimdir?

a) Hibbat Zion
b) Chaim Weizmann
c) Leo Pinsker
d) L. Rothschild
e) Palmah Irgun

14) 1922’de Japonların donanma gücünün kontrol altına alınmasını sağlayan konferans hangisidir?

a) Moskova K.
b) Paris K.
c) Pasifik K.
d) Atlantik K.
e) Washington K.

15) Aşağıdaki ülkelerden hangisi Varşova Paktı’nın kurucu üyelerinden değildir?

a) Arnavutluk
b) Macaristan
c) Bulgaristan
d) Yugoslavya
e) Doğu Almanya

16) İkinci Dünya Savaşı’nda yaklaşık kaç kişi (sivil-asker) ölmüştür?

a) 20 milyon
b) 30 milyon
c) 40 milyon
d) 50 milyon
e) 60 milyon

17) İki savaş arası dönemde Japonya’nın emperyalizm politikası hangi terimle ifade edilir?

a) Asyacılık
b) Pasifik Birliği
c) Pan-Asyacılık
d) Büyük Japonya
e) Küresel Hüküm

18) Aşağıdakilerden hangisi, 1957 Roma Antlaşması ile AET’yi kuran ülkelerden (altılar) biri değildir?

a) Fransa
b) Federal Almanya
c) İzlanda
d) Hollanda
e) Belçika

19) Soğuk Savaş döneminde, ABD’de, komünizme karşı korunmayı hedefleyen ve toplumun tüm

kesimlerini fişlemek suretiyle yürütülen “siyasal temizlik” hareketine verilen ad nedir?

a) Esnek Karşılık
b) Teatcherism
c) Arınma
d) McChartyism
e) Wilsonism

20) Avrupalı Yahudilerin kitle halinde öldürülmesine Naziler tarafından verilen ad hangisidir?

a) Holocaust
b) Arileşme
c) Temizlenme
d) Soykırım
e) Nihai Çözüm


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim