Haberler

Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin GSS Durumu

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler 5510 sayılı Kanunun 60. maddedeki şartlar aranmadan ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları halinde GSS’li olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince GSS hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 82. Maddeye göre belirlenen PEK günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden GSS primi ödenir.

  • Yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğretime ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde yapacakları yazılı talepleri halinde GSS tescilleri talep tarihini takip eden günden başlar ve GSS tescilleri birer yıllık periyotlar halinde yapılır.
  • Yabancı uyruklu öğrencilerin GSS tescili ikametlerinin bağlı olduğu SGM tarafından yapılır.
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için “mütekabiliyet esası dikkate alınmak şartıyla yabancı ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmaması” şartı aranmaz.
  • Yabancı uyruklu öğrencilerin GSS’den faydalanması için “Türkiye’de kesintisiz ikamet süresinin 1 yılı doldurma” şartı aranmaz.
  • Yabancı uyruklu öğrenciye bakmakla yükümlü kişi kaydı oluşturulamaz.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Ne Kadar GSS Primi Öder?

Yabancı uyruklu öğrencilerin GSS primi hesabına esas PEK’leri asgari ücretin 1/3’üdür. GSS prim oranı ise %12’dir. Özetle yabancı uyruklu öğrenciler güncel asgari ücretin %4’ü kadar GSS primi öderler.

Örneğin 2021 yılında brüt asgari ücret 3.577,50 TL.
PEK tutarı: 3.577,50 x 1/3 = 1.192,50 TL
Yabancı uyruklu öğrencilerin 2021’de ödeyeceği prim: 1.192,50 x %12 = 143,10 TL’dir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin GSS tescilleri ikametlerini yurtdışına almaları, GSS kapsamı dışına çıkmaları, 60. maddenin diğer bentlerine geçmeleri, bakmakla yükümlü olunan kişi statüsüne girmeleri halinde sonlandırılır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu