Haberler

Uluay Çeviri Hizmet Kalitesi İle Zirvedeki Yerini Koruyor

Çeviri sektörü sahip olduğu büyük potansiyel sayesinde en hızlı büyüyen ve en çok gereksinim duyulan sektörler arasında ilk sıralarda gelir. Çeviri hem sözlü hem yazılı olarak verilebilen bir hizmet türüdür. Sözlü ve yazılı çeviri hizmetleri çok geniş bir yelpazede, çok çeşitli alt türlerle sunulur. Böylece farklı çeviri ihtiyaçları üst düzey kalite ile karşılanarak her alanda iletişimin doğru ve aksaksız bir şekilde ilerlemesi sağlanır. Ancak bazı durumlarda standart çeviri hizmetleri mevcut ihtiyaçları karşılamak için yeterli gelmez. Bu durumda devreye özel çeviri türleri girer. Özel çeviri türleri arasında en çok talep görenler arasında ilk sıralarda yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme gelir. Siz de yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme ihtiyaçlarınız için Uluay Çeviri ile iletişime geçerek profesyonel ve deneyimli çevirmenlerle çalışma ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Yeminli Tercüman Kimdir?

Yeminli tercüman yasal niteliğe sahip belgelerin tercümesini yapan ve yaptığı tercümelerin altına imzasını atma ve kaşesini basma yetkisine sahip olan kişidir. Yeminli tercümanlar tarafından yapılan çeviriler özel bir statüde bulunduğundan resmi belge niteliği taşırlar.

Yeminli tercümanlık hizmeti hali hazırda tercüman olarak hizmet vermekle birlikte mesleğini resmileştirmek, kamu alanında faaliyet göstermek, devlet kurum ve kuruluşlarındaki işlem süreçlerinde yer almak isteyen kişiler tarafından yapılabilir. Ancak bu tüm tercümanlar için geçerli değildir. Yeminli tercümanlık yapmak için

Noter nezdinde yetkinliğin kanıtlanması ve yeminli tercüman unvanı alınması gerekir.

Yeminli tercümanlık yapmak isteyen kişiler belirli şartlara haiz olmalıdır. Bu bağlamda yeminli tercümanlık yapmak isteyen kişilerin Mütercim Tercümanlık/Dil Bilimleri gibi bölümlerde eğitimlerini tamamlamış, yurt dışında aldıkları eğitime bağlı olarak yeterli düzeyde yabancı dil yetkinliği bulunan ya da yurt dışında uzun süre yaşamaları nedeniyle profesyonel çeviri yapacak düzeyde kaynak ve hedef dil hakimiyetine sahip olmaları beklenir. Bu kişilerin yeminli tercüman unvanı almak için başvurması mümkündür.

Noter nezdinde yaptıkları başvurudan sonra yeminli tercüman unvanı ve yeminli tercümanlık yapma hakkı alan tercümanlar, yaptıkları çevirilerin altına ıslak imzalarını atar ve kaşelerini basarlar. Bu işlemlerle birlikte yeminli tercümanlar tarafından yapılan çeviriler resmi kurumlar nezdinde geçerli bir hal alır. Yeminli tercüman unvanı bulunmayan çevirmenler tarafından yapılan çeviriler resmi niteliğe sahip ve resmi kurumlar nezdinde geçerli değildir.

Bu yüzden yaptıkları çeviriler için noter tasdiki alınamaz. Özellikle kabul şartları gereği noter tasdikli tercüme zorunlu olan kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek belgelerin çeviri ve noter tasdiki sürecinde herhangi bir aksaklıkla karşı karşıya kalınmaması adına çeviri sürecinde yeminli tercümanlarla çalışılması konusunda gereken özen gösterilmelidir. Aksi takdirde yapılan çeviri noter tarafından tasdik edilmez ve yeminli tercüman tarafından çevirinin gerçekleştirilmemesi nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlar tarafından kabul edilmemesi riski ortaya çıkar.

Kimler Yeminli Tercümanlık Yapabilir?

Yeminli tercümanlık hizmeti verecek olan kişilerin yerine getirmesi zorunlu olan birtakım kurallar vardır. Bunlar arasında kişinin istenilen vatandaşlık koşullarını sağlaması, çeviri hizmeti vereceği dildeki yeterliliğini belgelemesi, Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmaması, ikametgahının yeminli tercümanlık başvurunda bulunduğu noter ile aynı ilde olması gibi etkenler sayılabilir.

Yeminli tercüman unvanı almak için başvuruda bulunacak olan kişilerin Türk vatandaşı olması ya da Türk vatandaşlığından çıkmak için izin almış olması şartı aranır. Ya da Türk vatandaşı olmamalarına rağmen İçişleri Bakanlığı’ndan çalışma izni bulunan Türk soylu yabancı statüsünde olmaları gerekir.

Yeminli tercümanlık başvurusunda bulunan kişilerin profesyonel sözlü ve yazılı çeviri hizmeti verecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olması ve bu yetkinliklerini belgeleyebilmesi gerekir. Yeminli tercümanlık başvurusunda bulunan kişi Türk vatandaşıysa en az lisans mezunu olmalıdır. Aynı zamanda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgeler nitelikte diploma ve/veya dil sınav notu gibi belgeleri notere ibraz etmesi gerekir. Diğer yandan noterlerin büyük çoğunluğu bu aşamada yabancı dil sınav notu ibrazının yeterli olmadığı görüşündedir. Yeminli tercümanlık başvurusunda bulunan kişinin yabancı dil bilgisinin düzeyini gösterir nitelikteki belge ya da diploma yabancı dildeyse noter tasdikli yeminli tercümesi yapılmış bir şekilde noterliğe ibraz edilmesi gerekir.

Eğer yeminli tercümanlık başvurusunda bulunan kişi Türk vatandaşlığı ve bir başka ülke vatandaşlığına sahipse vatandaşı olduğu diğer ülkenin ana dilinde tercümanlık hizmeti verebilir. Bunun için vatandaşı bulunduğu diğer ülkenin tercüme hizmeti vermek istedikleri dilindeki okuma ve yazma yetkinliklerinin yeterli olduğunu belgelemelidirler. Diğer yandan diğer ülkede alınan eğitimin düzeyini gösterir nitelikteki diplomanın da noter tasdikli çevirisiyle birlikte ibraz edilmesi gerekir.

Yeminli tercümanlık unvanına ve yeminli tercüme hizmeti verme hakkına sahip olmak isteyen kişiler noterliğe yeminli tercümanlık başvurusunda bulunurken kendilerinen talep edilen belgeleri ibraz etmeleri gerekir. Yeminli tercümanlık başvurularının tercüme bürosu aracılığıyla yapılması ilgili noterliğin çeviri konusu dil çiftinde yeminli tercüman ihtiyacı olmaması halinde avantaj haline gelebilir.

İçindekiler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu