Hukuk

Yenilik Doğuran Haklar Nelerdir?

Kullanılmalarıyla yeni bir hukuki durumu kıran, var olan hukuki durumu ortadan kaldıran veya değiştiren haklara yenilik doğuran haklar denir. Yenilik doğuran haklar kurucu, bozucu ve değiştirici olmak üzere üçe ayrılır.

Kurucu yenilik doğuran haklar: Önalım (şufa), alım (iştira), geri alım ve kabuldür.

Bozucu yenilik doğuran haklar: İstifa, azil, iptal, fesih, mirasın reddi, takastır.

Değiştirici yenilik doğuran haklar: Kanunen sahip olunan hakkın yerine kullanılabilecek seçimlik hakları ifade eder. Örnek: Ayıplı malın iadesi.

Yenilik doğuran hakların özellikleri

* Tek taraflı irade açıklamasıyla kullanılırlar.
* Kayıt ve şarta bağlanamazlar.
* Bir kez kullanılmakla tükenirler.
* Dava yoluyla da kullanılabilirler. Kural olarak dava yoluyla kullanılmazlar ancak şufa hakkı, mirasın reddi gibi haklar dava yoluyla kullanılırlar.

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu