Hukuk

Yetki Genişliği Nedir?

Yetki Genişliği Nedir?

Bir yerin veya bir hizmetin başında bulunan görevliye, aslında merkeze ait olan karar alma ve uygulama gibi kamu gücünden kaynaklanan yetkilerin tanınması durumu yetki genişliğini ifade etmektedir. Merkeziyetçiliğin sebep olduğu kırtasiyecilik, işlerin aksaması gibi sakıncaları önlemek için akla gelen olasılıklardan biri, taşra teşkilatı içerisindeki bir görevliye başkent adına karar alma gücünü devretmektedir. Yetki genişliği ilkesi sadece il genel idaresinin başı olan valiye tanınan bir yetkidir. 

Taşra örgütlerinin temel görevleri, merkezin emirlerini yerine getirmek ve merkezin görevlerini bulundukları coğrafyada uygulayarak nizamın sağlanmasına destek olmaktır. Taşra teşkilatı başkent teşkilatının hiyerarşik denetimi altındadır ve bir emir komuta zinciri içerisinde hareket edilmektedir. Ancak valiye bazı durumlarda merkeze sormadan ve danışmadan il sınırları içinde karar alma ve uygulama yetkisi verilmiştir.

Yetki genişliği ilkesi uyarınca, kendilerine verilen gücü kullanan kimseler, merkezin hiyerarşisine tabi olup, merkez örgütü içinde sayılmaktadır. Kamu kudreti aslında hala merkezi idarenin elinde bulunmaktadır; çünkü yetki genişliği verilen makam devlet tüzel kişiliğini kullanmaktadır.

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu