Bölüm Tanıtımları

Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İkinci Öğretim

Not: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ikinci öğretim programları kapatılmıştır.

Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ( 2.Öğretim) Tanıtım Yazısı

Gazi Üniversitesi ÇEKO bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin yedi bölümünden biridir. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  bölümü TM-1 puan türünden öğrenci almaktadır. Bölümün kontenjanı 113’tür. 2010 yılında bölümün en küçük puanı 377’dir. Bölümün 2011 yılındaki en küçük puanıysa 365’tir. Üniversite sınavlarının yıllara göre zorluk derecesi, vakıf üniversitelerinin giderek çoğalması, devlet üniversitelerinin kontenjanlarının arttırılması gibi etkenleri düşünürsek puan bazlı yorum yapmak bizi yanıltabilir. Bunun için üniversitelerin başarı sıralamalarını değerlendirmemiz daha isabetli kararlar verebilmemizi sağlayacaktır. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (2.öğretim) bölümünün başarı sırası 115.000’dir.
2011 yılındaki başarı sırası ise 121.000’dir.

     Ankara kışları çok soğuk; yazlarıysa bunaltıcı sıcaklığa sahiptir. Sahil kentlerinden Ankara’ya okumaya geliyorsanız eğer alışmakta zorlanabilirsiniz çünkü deniz yok. Saat 22.00’dan sonra 7.cadde ve Kızılay dışında hayat duruyor; bunun nedeni memur kenti olmasındandır. Gezilecek çok az yeri olması sebebiyle onlarca büyük AVM bulunmaktadır. Politik anlamda kendinizi geliştirebilmek istiyorsanız Ankara ideal şehirdir. İzmir’den gelmiş biri olarak ilk başta alışmakta zorlansam da alıştığınız vakit Ankara’yı kendi eviniz gibi görmeye başlıyorsunuz.

Fakültemiz Beşevler metrosuna 2 dakika yürüme mesafesindedir. Ayrıca metro ulaşımı dışında Cebeci, Kurtuluş, Kızılay, Demirtepe, Maltepe, Tandoğan, Beşevler güzergahını izleyen 220-221-222 numaralı otobüsler Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin hemen yanından geçmektedir. Bunun yanında Ankara’nın birçok semtinden otobüs ve dolmuş kampüse 2 dakika yürüme mesafesinde olan anayoldan geçmektedir. Gazi İİBF, Ankara’da ulaşımı en kolay fakültedir.

Fakültemizin bahçesi çok büyüktür, 2 büyük dış kantin, 2 büyük iç kantin bulunmaktadır. İç kantinlerde buz hokeyi ve langırt masaları mevcuttur. Bunun dışında fakülte içerisinde büyük bir spor salonu vardır. Öğrenciler için aylık üyelik ücreti 30 TL’dir.

Üniversiteyi kazandıktan sonra Kredi Yurtlar Kurumu’na başvurun. Eğer yedeklerdeyseniz de ümitsizliğe kapılmayın. Yurt başvurusu yapan birçok öğrenci yurtlarda kalmıyor. Boşalan kontenjanlar da yedek öğrencilere yarıyor. Yedek 5000. sıraya kadar yurt çıkma şansı vardır. Yalnızca 10 gün yurdun misafirhanesinde beklemek zorunda kalır; daha sonra kendi odanıza geçebilirsiniz. Devlet yurtlarında odalar 6-8 kişiliktir. Oda arkadaşlarınızın temizliği, ders çalışma ortamınızın olup olmaması gibi birçok neden yurt ortamından sizi uzaklaştırabilir. Devlet yurtlarının aylık ücreti 120 TL’dir. Ayrıca her gün belirli bir miktar ücretsiz yemek fişi de verilmektedir. Gazi Üniversitesi İİBF yakınında ev kiraları çok pahalıdır. 3.cadde ve 5.cadde civarında 3+1 ev kiraları 1000 TL civarındadır. Gazi Mahallesi’nde ise 3+1 evlerin kiraları 650 TL civarındadır.

Gazi İİBF Bilgi Paylaşım Platformu facebook grubu öğrencilerin dersler hakkında bilgi alış-verişi yaptığı gruptur.  http://www.facebook.com/groups/gaziconsulting/

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi etrafında arkadaşlarımızla oturabileceğimiz bir çok güzel mekan vardır. Ayrıca Ankara’nın ünlü 7.caddesine 10 dakika yürüme mesafesindedir. Metronun yakın olması gidebileceğiniz yerleri de çoğaltmaktadır.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi liderler yetiştiren bir gelenektir.

– MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli
– CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
– Demokrat Parti Eski Başkanı Aydın Menderes
– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur.

Ayrıca Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinden Yunus KIZILGÜNEŞ 2012 KPSS P 37 (Kaymakamlık ve TBMM Uzmanlığı) puan türünde 100 tam puan alarak Türkiye 1.’si olmuştur.

Üniversitemizde çok iyi bir İngilizce eğitim olmadığı için özel sektörde iş bulma imkanı çok az. Bu yüzden devlet kademelerinde KPSS’ye girerek alacağınız puana göre memur olarak bir devlet dairesinde işe başlayabilirsiniz .Çoğu kurum Kamu Personeli Dil Sınavı KPDS’de en az 70 puan istiyor. 2.sınıfın sonuna kadar dil sorununu 3 ve 4.sınıfta da KPSS  sınavına hazırlandığınız sürece güzel bir mesleğe sahip olabilirsiniz. Paralo düzenli çalışmadır. Diploma sahibi olmak için değil güzel bir meslek sahibi olabilmek için üniversite okumalıyız.

Gazi Üniversitesi Çevre Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümünün hazırlık sınıfı yoktur. 4 sene boyunca ÇEKO öğrencilerinin göreceği dersler aşağıda listelenmiştir:

1. Yıl, 1. Dönem (Güz)

Sosyal Politika (3 kredi): Sanayi devriminden günümüze ekonomik ve sosyal hayatta işçi-işveren ve toplum katmanlarında ortaya çıkan problemler, bu problemlerin sosyal yapı üzerindeki etkileri, çözüm yolları ve politikaları, sosyal politikanın dar ve geniş yorumu, işgücü piyasası, çalışma hayatı, uluslararası sosyal politika sorunları ve çözüm yolları.

Sosyal Psikoloji (3 kredi): Sosyal psikolojinin bir bilim dalı olarak gelişimi, bilgi toplama metot ve teknikleri, grup dinamiği ve süreci (grupların oluşumu, türleri, bireylerin verimliliğine ve doyumuna etkileri, uyma davranışı ve türleri, saldırganlık, kent yaşamının psiko sosyal analizi,tutumların oluşumu ve fonksiyonları, tutum değişim kuramları, kültür kişilik ilişkileri,iletişim temel bilgileri ve propaganda.)

Matematik I (3 kredi): Matematiksel model, Reel sayı sistemi,İlişki ve Fonksiyon Kavramları,Doğrusal Modeller ve Matris Cebiri,Limit ve Türev Kavramı, Türev Alma Kuralları,Karşılaştırmalı Durağanlık Çözümlemesi,Türevin Bazı İktisadi Uygulamaları

İktisada Giriş I (3 kredi): İktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, iktisatta farklı yaklaşımların tanıtımı.Mikro iktisadın temel kavramları, farklı piyasa türleri tam rekabet,monopol, monopolcü rekabet (oligopol), arz – talep arz ve talep esneklikleri, tüketici ve üretici dengesi, maliyet kavramlarının incelenmesi.

Anayasa Hukuku (3 kredi): Anayasa kavramı, anayasacılık hareketleri ve yazılı anayasaların doğuşu, anayasaların çeşitli açılardan sınıflandırılması, modern devletin ortaya çıkışı, kuvvetler ayrılığı ve hükümet sistemleri, devletin sınırlandırılması, demokrasi, anayasa yargısı, kamu özgürlükleri.

Hukukun Temel Kavramları (3 kredi): Hukukun Temel Kavramları dersinin amacı sosyal bilim olan hukuk hakkında öğrencilere genel olarak hukuku ve hukuk dallarını tanıtmaktır. Bu amaçla her hukuk dalı ayrı ayrı, ancak kısa olarak ele alınmakta, ilgili kavramları açıklanmakta ve hukuk içerisindeki yeri belirlenmektedir. Bu derste, öğrencilerin hukuka ve hukuki kavramlara olan yabancılığını gidermek ve üst sınıflarda detaylı olarak görecekleri hukuk derslerine hazırlamak hedeflenmektedir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  (2kredi): Kavramsal Açıklamalar / Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi / Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal’in Ulusal Mücadele Hareketleri / İç Ayaklanmalar / Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler / Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi / Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

Türk Dili I (2 kredi): Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.


Enformatik I (2 kredi)
Temel İngilizce I (3 kredi)


1. Yıl, 2. Dönem (Bahar)

Çalışma Ekonomisine Giriş (3 kredi): Ekonominin temel kavramları, işgücü arzı, işgücü talebi, Türkiye işgücü piyasası, arz talep dengesini etkileyen hususlar

Sosyoloji (3 kredi): Sosyolojinin tanımı, doğuşu ve gelişimi, sosyoloji ve diğer bilim dalları arasındaki ilişkiler, sosyoloji biliminde metot ve tarihsel süreçte metot tartışmaları, toplum, sosyal olay ve olgu, sosyal kurum, sosyo – kültürel yapı, sosyalleşme kavramları, aralarındaki ilişkiler, sosyal değişme, sosyal gelişme, sosyal bütünleşme.

Matematik II (EKON 3 kredi): Türevsel ve Uygulamaları, Kısmi Türev ve Uygulamaları, Jacobian Determinantları, Serbest ve Kısıtlamalı Optimizasyon ve Uygulamaları, Logaritmik ve Üssel Fonksiyonlar, İntegral Kavramı, İntegral Alma Kuralları, Belirli ve Belirsiz İntegral Uygulamaları

İktisada Giriş II (3 kredi): İşletme ve yönetim biliminin evrimi, işletme ve çevresiyle ilişkileri, işletmeler arası birleşme ve anlaşmalar, işletmelerin hukuki şekilleri, işletmelerin kuruluşu ile ilgili konular, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisinin konu ve kavramları Makro iktisadın kapsadığı konuların tanıtımı.Keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri.Tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması.Para piyasa dengesi, para arzı. para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması.

İdare Hukuku (KAMU 3 kredi): İdare hukuku dersi kapsamında idare, idare hukuku, kamu hizmeti ve benzer kavramların açıklamaları, idare hukukunun doğuşu ve kaynakları, başta anayasa olmak üzere yasalardaki idare ve idare hukukuna ilişkin temel ilke ve kurallar, idare ile hukuk devleti arasındaki ilişkiler, idarenin yetki, görev ve işlemleri, idarenin mali sorumluluğu gibi temel konular olarak ele alınmaktadır.Diğer yandan, Türkiye’nin idari teşkilatı kapsamında merkezi idare ve yardımcı kuruluşları ile yerel idareler ele alınmaktadır. Merkezi idare olarak Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar, yardımcı kuruluş olarak Devlet Planlama Teşkilatı, Danıştay, Sayıştay ve Milli Güvenlik Kurulu’nun hukuki statüleri, görev ve yetkileri ile personeli ve malları incelenmektedir. Yerel yönetimler olarak il özel idareleri, belediyeler ve köyler, hizmet yerinden yönetim kuruluşları da teşkilat kapsamında genel özellikleri ile ele alınan temel konulardır.İdare hukuku dersinin kapsamında memur hukuku da yer almaktadır. 


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 kredi): 
Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılabı, Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. 


Türk Dili II (2 kredi): İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması.

 


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu