Bölüm Tanıtımları

Gazi Üniversitesi Ekonometri İkinci Öğretim

Not: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ikinci öğretim programları kapatılmıştır.

Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü 2.öğretim Tanıtım Yazısı

Puan Türü: TM-1
Kontenjan: 82
Başarı Sırası: 112.000
En Küçük Puan: 331,000
Bu bilgiler 2013 ÖSYM verilerinden alınmıştır.

* Gazi Üniversitesi Ekonometri bölümü Marmara ve İstanbul Üniversitesi’nden sonra en yüksek puanlı 3.üniversitedir.

Ankara kışları çok soğuk yazları çekilmez sıcağıyla iklimi çok kötü olan bir şehirdir. Sahil kesimlerinden Ankara’ya okumaya geliyorsanız eğer alışmakta zorlanabilirsiniz çünkü deniz yok. Saat 22.00’dan sonra 7.cadde ve Kızılay dışında hayat duruyor; bunun nedeni memur kenti olmasındandır. Gezilecek çok az yeri olması sebebiyle onlarca büyük AVM bulunmaktadır. Politik anlamda kendinizi geliştirebilmek istiyorsanız Ankara ideal şehrinizdir. İzmir’den gelmiş biri olarak ilk başta alışmakta zorlansam da alıştığınız vakit Ankara’yı kendi eviniz gibi görmeye başlıyorsunuz.

Üniversiteyi kazandıktan sonra Kredi Yurtlar Kurumu’na başvurdum. Yedek 1100. sırada olmama rağmen devlet yurdu çıktı fakat gitmek istemedim. ( Yedek 5.000’e kadar yurt çıkar sadece 1 hafta beklemeniz gerekebilir –sadece Ankara şehri için konuşuyorum-) Devlet yurdunda odalar 6-8 kişilik, oda arkadaşlarının temizliği, ders çalışma ortamının olup olmaması gibi birçok neden yurt ortamından sizi uzaklaştırabilir. Aylık 120 TL civarı yurt ücretinin olması + yemeğinde ucuz olması yurt için seçilebilir bir nedendir. Ailenizin ekonomik durumuna göre eve de çıkabilirsiniz. Okula yakın olan 3. ve 5. cadde civarında 2+1 evler 700 3+1 evlerse 900-1000 TL civarındadır. Fakat Gazi Mahallesinde 2+1 evler 400-500, 3+1 evlerse 600 TL civarındadır.

Fakültemiz Beşevler metrosuna 2 dakika yürüme mesafesindedir. Ayrıca metro ulaşımı dışında Cebeci, Kurtuluş, Kızılay, Demirtepe, Maltepe güzergahını izleyen 220-221-222 numaralı otobüsler Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin hemen yanından geçmektedir. Bunun yanında Ankara’nın birçok semtinden otobüs ve dolmuş kampüse 2 dakika yürüme mesafesinde olan anayoldan geçmektedir. Gazi İİBF, Ankara’da ulaşımı en kolay fakültedir.

Fakülte bahçesi çok büyük, bunun yanında 2 büyük dış, 2 büyük iç kantin bulunmaktadır. İç kantinlerde buz hokeyi ve langırt masaları mevcuttur. Bunun dışında fakülte içerisinde büyük bir spor salonu vardır ( öğrencilere aylık üyelik 30 TL).

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi etrafında arkadaşlarımızla oturabileceğimiz bir çok güzel mekan vardır. Ayrıca Ankara’nın ünlü 7.caddesine 10 dakika yürüme mesafesindedir. Metronun yakın olması gidebileceğiniz yer seçeneklerini de çoğaltmaktadır.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuş ünlü ve siyasetçiler;

– MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli
– CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
– Demokrat Parti Eski Başkanı Aydın Menderes
– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
– Sunucu Kenan Işık

Ayrıca Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinden Yunus KIZILGÜNEŞ 2012 KPSS P 37 (Kaymakamlık ve TBMM Uzmanlığı) puan türünde 100 tam puan alarak Türkiye 1.’si olmuştur.

Gazi Üniversitesi Ekonometri bölümü 1.sınıfta gördüğümüz dersler;

1. Yıl, 1. Dönem (Güz)

İstatistik ve Olasılığa Giriş I (EKON 101, 3 Kredi, Zorunlu): Temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, indeksler.Olasılık, rassal değişkenler, bazı önemli dağılımlar, birlikte dağılımlar.

Matematik I (EKON 103, 3 Kredi, Zorunlu): Matematiksel model, Reel sayı sistemi,İlişki ve Fonksiyon Kavramları,Doğrusal Modeller ve Matris Cebiri,Limit ve Türev Kavramı, Türev Alma Kuralları,Karşılaştırmalı Durağanlık Çözümlemesi,Türevin Bazı İktisadi Uygulamaları

İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Kredi, Zorunlu): İktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, iktisatta farklı yaklaşımların tanıtımı.Mikro iktisadın temel kavramları, farklı piyasa türleri tam rekabet,monopol, monopolcü rekabet (oligopol), arz – talep arz ve talep esneklikleri, tüketici ve üretici dengesi, maliyet kavramlarının incelenmesi.

İşletme Bilimine Giriş I (ISLE 101, 3 Kredi, Zorunlu): İşletme ve yönetim biliminin evrimi, işletme ve çevresiyle ilişkileri, işletmeler arası birleşme ve anlaşmalar, işletmelerin hukuki şekilleri, işletmelerin kuruluşu ile ilgili konular, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisinin konu ve kavramları.

Muhasebe I (ISLE 121, 3 Kredi, Zorunlu): Muhasebenin tarihi gelişimi, Türkiye’deki mevzuat, Bilanço Kavramı ve temel muhasebe dengesi, Gelir tablosu kavramları ile faaliyet dönemi ve sonuç hesapları, aktif hesaplardan dönem varlıkların hazır ve menkul değerler, alacaklar ve stoklar ana başlıkları altında incelenmesi.

Sosyoloji (KAMU 199, 3 Kredi, Zorunlu): Bilim, bilimin sınırları ve sınırlılıkları, bilimsel bilginin felsefi bilgiden ve diğer bilgi türlerinden farklılıkları, sosyolojik düşüncenin gelişimi, sosyolojinin konusu ve sınırlılıkları, sosyolojinin sınırlarının tespitinde kullanılan üç yolun (tarihçi, ampirik, analitik) açıklanması ve bu çerçeveler esnasında sosyolojinin diğer bilimlerle olan ilişkisinin tespiti, sosyolojide yer alan farklı yaklaşımlar, farklı yaklaşımların sebepleri, karşılaştırılmalı toplum incelemelerinde problem kaynakları, sosyolojik temel kavram ve süreçlerin analizi, sosyoloji biliminin gelişim tarihi, dönem boyunca işlenen ana konulardır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi, Zorunlu): Kavramsal Açıklamalar / Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi / Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal’in Ulusal Mücadele Hareketleri / İç Ayaklanmalar / Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler / Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi / Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi, Zorunlu): Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.

Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi, Zorunlu)
Temel İngilizce I (YAD 101 , 3 Kredi, Zorunlu)

1. Yıl, 2. Dönem (Bahar)

İstatistik ve Olasılığa Giriş II (EKON 102, 3 Kredi, Zorunlu): Birlikte dağılımlar t, F ki-kare dağılımları, istatistiksel tahmin yöntemleri.Hipotez testleri, parametrik olmayan istatistik teknikleri

Matematik II (EKON 104, 3 Kredi, Zorunlu): Türevsel ve Uygulamaları, Kısmi Türev ve Uygulamaları, Jacobian Determinantları, Serbest ve Kısıtlamalı Optimizasyon ve Uygulamaları, Logaritmik ve Üssel Fonksiyonlar, İntegral Kavramı, İntegral Alma Kuralları, Belirli ve Belirsiz İntegral Uygulamaları 


İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Kredi, Zorunlu): 
Makro iktisadın kapsadığı konuların tanıtımı.Keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri.Tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması.Para piyasa dengesi, para arzı. para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması.

İşletme Bilimine Giriş II (ISLE 102, 3 Kredi, Zorunlu): İşletmenin üretim-Finansman ve pazarlama fonksiyonları ile personel yönetiminde temel bilgileri işletmede fonksiyonel yönetim, araştırma geliştirme faaliyetleri, halkla ilişkiler.

Muhasebe II (ISLE 122, 3 Kredi, Zorunlu): Aktif hesaplardan duran varlıkların mali, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ana başlıkları altında incelenmesi, pasif hesapların yabancı ve öz kaynaklar ana başlıkları adı altında incelenmesi, Nazım hesapların işleyişi ve maliyet hesaplarının incelenmesi.

Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi, Zorunlu): Hukukun Temel Kavramları dersinin amacı sosyal bilim olan hukuk hakkında öğrencilere genel olarak hukuku ve hukuk dallarını tanıtmaktır. Bu amaçla her hukuk dalı ayrı ayrı, ancak kısa olarak ele alınmakta, ilgili kavramları açıklanmakta ve hukuk içerisindeki yeri belirlenmektedir.Bu derste, öğrencilerin hukuka ve hukuki kavramlara olan yabancılığını gidermek ve üst sınıflarda detaylı olarak görecekleri hukuk derslerine hazırlamak hedeflenmektedir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi, Zorunlu): Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılabı, Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri

Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi, Zorunlu): İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması.


Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi, Zorunlu)
Temel İngilizce II (YAD 102 , 3 Kredi, Zorunlu)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu