Gazi Üniversitesi İşletme

0
5147

Gazi Üniversitesi İşletme

Puan Türü: TM-2
Kontenjan: 170
Başarı Sırası: 81.100
En Küçük Puan: 355,000
Bu bilgiler 2013 ÖSYM verilerinden alınmıştır.

* Ek bilgi: Gazi Üniversitesi İşletme bölümü 1.öğretim hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Derslerinin %30’u İngilizce’dir. Fakat 2.öğretim öğrencilerinin hazırlığı bulunmamaktadır. Derslerinin tamamını Türkçe görmektedirler.

Ankara kışları çok soğuk yazları çekilmez sıcağıyla iklimi çok kötü olan bir şehirdir. Sahil kesimlerinden Ankara’ya okumaya geliyorsanız eğer alışmakta zorlanabilirsiniz çünkü deniz yok. Saat 22.00’dan sonra 7.cadde ve Kızılay dışında hayat duruyor; bunun nedeni memur kenti olmasındandır. Gezilecek çok az yeri olması sebebiyle onlarca büyük AVM bulunmaktadır. Politik anlamda kendinizi geliştirebilmek istiyorsanız Ankara ideal şehrinizdir. İzmir’den gelmiş biri olarak ilk başta alışmakta zorlansam da alıştığınız vakit Ankara’yı kendi eviniz gibi görmeye başlıyorsunuz.

Üniversiteyi kazandıktan sonra Kredi Yurtlar Kurumu’na başvurdum. Yedek 1100. sırada olmama rağmen devlet yurdu çıktı fakat gitmek istemedim. ( Yedek 5.000’e kadar yurt çıkar sadece 1 hafta beklemeniz gerekebilir –sadece Ankara şehri için konuşuyorum-) Devlet yurdunda odalar 6-8 kişilik, oda arkadaşlarının temizliği, ders çalışma ortamının olup olmaması gibi birçok neden yurt ortamından sizi uzaklaştırabilir. Aylık 120 TL civarı yurt ücretinin olması + yemeğinde ucuz olması yurt için seçilebilir bir nedendir. Ailenizin ekonomik durumuna göre eve de çıkabilirsiniz. Okula yakın olan 3. ve 5. cadde civarında 2+1 evler 700 3+1 evlerse 900-1000 TL civarındadır. Fakat Gazi Mahallesinde 2+1 evler 400-500, 3+1 evlerse 600 TL civarındadır.

Fakültemiz Beşevler metrosuna 2 dakika yürüme mesafesindedir. Ayrıca metro ulaşımı dışında Cebeci, Kurtuluş, Kızılay, Demirtepe, Maltepe güzergahını izleyen 220-221-222 numaralı otobüsler Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin hemen yanından geçmektedir. Bunun yanında Ankara’nın birçok semtinden otobüs ve dolmuş kampüse 2 dakka yürüme mesafesinde olan anayoldan geçmektedir. Gazi İİBF, Ankara’da ulaşımı en kolay fakültedir.
Fakülte bahçesi çok büyük, bunun yanında 2 büyük dış, 2 büyük iç kantin bulunmaktadır. İç kantinlerde buz hokeyi ve langırt masaları mevcuttur. Bunun dışında fakülte içerisinde büyük bir spor salonu vardır ( öğrencilere aylık üyelik 30 TL).

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi etrafında arkadaşlarımızla oturabileceğimiz bir çok güzel mekan vardır. Ayrıca Ankara’nın ünlü 7.caddesine 10 dakika yürüme mesafesindedir. Metronun yakın olması gidebileceğiniz yer seçeneklerini de çoğaltmaktadır.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuş ünlü ve siyasetçiler;

– MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli
– CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
– Demokrat Parti Eski Başkanı Aydın Menderes
– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
– Sunucu Kenan Işık

Ayrıca Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinden Yunus KIZILGÜNEŞ 2012 KPSS P 37 (Kaymakamlık ve TBMM Uzmanlığı) puan türünde 100 tam puan alarak Türkiye 1.’si olmuştur.

Gazi Üniversitesi İşletme bölümü 1.sınıfta aldığımız dersler aşağıdaki gibidir;

1. Yıl, 2. Dönem (Bahar)

Mikro İktisat (IKTI 299, 3 Kredi, Zorunlu): Giriş, iktisat biliminin konusu, temel kavramları, iktisat bilimi ve mikro iktisat, tüketim teorisi, (fayda fonksiyonu, tüketici optimizasyonu, talep fonksiyonu) üretim teorisi, (üretim fonksiyonu, üretim fonksiyonu ve iletmenin davranışı, maliyet fonksiyonu, arz fonksiyonu).

İşletme Bilimine Giriş I (ISLE 101, 3 Kredi, Zorunlu): İşletme ve yönetim biliminin evrimi, işletme ve çevresiyle ilişkileri, işletmeler arası birleşme ve anlaşmalar, işletmelerin hukuki şekilleri, işletmelerin kuruluşu ile ilgili konular, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisinin konu ve kavramları.

Muhasebe I (ISLE 121, 3 Kredi, Zorunlu): Muhasebenin tarihi gelişimi, Türkiye’deki mevzuat, Bilanço Kavramı ve temel muhasebe dengesi, Gelir tablosu kavramları ile faaliyet dönemi ve sonuç hesapları, aktif hesaplardan dönem varlıkların hazır ve menkul değerler, alacaklar ve stoklar ana başlıkları altında incelenmesi.

Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi, Zorunlu): Hukukun Temel Kavramları dersinin amacı sosyal bilim olan hukuk hakkında öğrencilere genel olarak hukuku ve hukuk dallarını tanıtmaktır. Bu amaçla her hukuk dalı ayrı ayrı, ancak kısa olarak ele alınmakta, ilgili kavramları açıklanmakta ve hukuk içerisindeki yeri belirlenmektedir.Bu derste, öğrencilerin hukuka ve hukuki kavramlara olan yabancılığını gidermek ve üst sınıflarda detaylı olarak görecekleri hukuk derslerine hazırlamak hedeflenmektedir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101,2 Kredi, Zorunlu): Kavramsal Açıklamalar / Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi / Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal’in Ulusal Mücadele Hareketleri / İç Ayaklanmalar / Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler / Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi / Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi, Zorunlu): Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.

Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi, Zorunlu)
Temel İngilizce I (YAD 103 , 3 Kredi, Zorunlu)
Mathematics I (3 Credits, Mandatory) BUAD 141 Matematik I
Statistics (3 Credits, Mandatory) ( ECON 199 İstatistik)

1. Yıl, 2. Dönem (Bahar)

Makro İktisat (IKTI 288, 3 Kredi, Zorunlu): İşsizlik ve istihdam, işsizlik türleri, enflasyon nedenleri ve sonuçları ve hızını belirleyen unsurlar. Açık ekonomilerde denge ve politikalar, ödemeler bilançosu dengesi, büyüme ve kalkınma, yeni makro iktisat reel denge etkisi. Klasik ve Keynesyen teorilerinin eleştirisi, portföy seçim teorisi, Parasalcılar : teorik temelleri veya Keynesyen Teorinin evrimi ve modelinin temelleri, yeni keynesyen Teorinin evrimi ve modelinin temelleri, yeni Keynesyen modelinin politika çıkarımları, iş çevirmeleri teorileri, reel çevirmenleri (RBC) modelleri ve sonuçları.

İşletme Bilimine Giriş II (ISLE 102, 3 Kredi, Zorunlu): İşletmenin üretim-Finansman ve pazarlama fonksiyonları ile personel yönetiminde temel bilgileri işletmede fonksiyonel yönetim, araştırma geliştirme faaliyetleri, halkla ilişkiler.

Ticari İşletme Hukuku (ISLE 104, 3 Kredi, Zorunlu): Ticaret Hukuku kavramı ve uygulama alanının tespiti, Türk Ticaret Kanununun özellikleri, Ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı, ticari işletme kavramı ve unsurları, tacir kavramı, tacir sıfatının hukuki sonuçları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler.

Muhasebe II (ISLE 122, 3 Kredi, Zorunlu): Aktif hesaplardan duran varlıkların mali, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ana başlıkları altında incelenmesi, pasif hesapların yabancı ve öz kaynaklar ana başlıkları adı altında incelenmesi, Nazım hesapların işleyişi ve maliyet hesaplarının incelenmesi.

Matematik II (ISLE 142, 3 Kredi, Zorunlu): İntegral matematiği ve integralin genel yapısı, integral alma kuralları, belirsiz integralin işletme ve ekonomi problemlerine uygulanması, alan hesaplamalarında kullanılan integral alma yöntemleri, integral almada ikamet yöntemi, parçalı integral, rasyonel kesirlerin integrali, çoklu integral alma yöntemi, Türevsel denklemler, bunların işletme problemlerine uygulanması, matris cebiri, doğrusal denklem sistemlerinin çözümünde determinantların kullanılması ve uygulamalar.

Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi, Zorunlu): Dersin konusunu, borçlar hukukunun genel hükümler kısmı oluşturmaktadır. Öğretiye uygun olarak derste öncelikle borcun kaynakları, sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme ayrı ayrı ve bütün unsurları ile anlatılmaktadır. Ardından borç ilişkilerindeki özel durumlar, müteselsil borç, alacağın temliki, borcun nakli, başkası lehine akit, cezai şart işlenmektedir. , Borç ilişkisine ilişkin açıklamalardan sonra ifa konusuna geçilmekte, ifa etmemenin sonuçları ve borcu ifa dışında sona erdiren tecdit, zaman aşımı, takas gibi müesseseler anlatılarak ders tamamlanmaktadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi, Zorunlu): Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılabı, Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri

Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi, Zorunlu): İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması.

Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi, Zorunlu)
Temel İngilizce II (YAD 104 , 3 Kredi, Zorunlu)
Mathematics II (BUAD 142 ,3 Credits, Mandatory) (İŞLE 142 Matematik II)


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim