Sınavlar

2015 Adli Hakimlik Mülakat Soruları

1. İdari yargıda yetkiyi anlatınız.
2. Anayasa mahkemesi baskaninin görev suresi anlatınız.
3. Anayasa 36. maddeyi anlatınız.
4. Sigorta sözleşmesini açıklayınız.
5. HMK’daki yargılama ilkeleri nelerdir?
6. Temel cezanın belirlenmesi anlatınız.
7. Hukuka uygunluk sebeplerini nelerdir?Açıklayınız?
8. Haksız rekabet nedir?Anlatınız.
9. ***Haksiz rekabet : rakipler arasinda veya tedarik edenlerle muşteriler arasindaki iliskileri etkileyen aldatici veya durustluk kuralina diger sekillerdeki aykiri davranislar ile ticari uygulamalar haksiz ve hukuka aykiridir (ttk 54/2)
10. Dava takip ehliyetini açıklayınız.
11. Seçimlerin geriye bırakılması, ara seçimi anlatınız.
12. Yasama dokunulmazlığını anlatınız.
13. Tacir olmanın hüküm ve sonuclari nelerdir?
14. Teminat gösterilmesi gereken haller nelerdir?
15. HSYK nın soruşturma usulü anlatınız.
16. Babalık davası hakkında bilgi veriniz.
17. Kıymetli evrakta defiler hakkında bilgi veriniz.
18. Boşanma sebepleri nelerdir? Akıl hastalığına dayalı boşanma sebebini anlatınız.
19. Tam yargi davasının şartları nelerdir?
20. İdari eylemlerde dava açılmadan önce zorunlu başvuru suresi hakkında bilgi veriniz.
21. Kadastro askı süresi hakkında bilgi veriniz.
22. Sınırlı ehliyetsiz ve yasal temsilcisinin yapamayacağı işlemler nelerdir?
23. Hakimin reddi sebepleri nelerdir.(HMK-CMK)
24. İdari yargıda davanın ihbarı anlatınız.
25. İdari yargıda dava dilekçesinin unsurları nelerdir?
26. Temel hakların durdurulması, sınırlandırılmasını anlatınız.
27. Azınlık hükümeti nedir?
28. Sigorta türleri nelerdir?
29. Vasiyet çeşitleri nelerdir?Sözlü vasiyeti aciklayiniz.
30. Hâkimin Hukuki Sorumluluğu ve Devletin rücu hakkı hakkında bilgi veriniz.
31. Din ve Vicdan Özgürlüğü hakkında bilgi veriniz.
32. Danıştay Başsavcısının görevleri nelerdir?
33. HMK taraf değişikliğini anlatınız.
34. Yasal danışman hakkında bilgi veriniz.Kabul zorunluğu olanları ve red edebilecekleri anlatınız.
35. İYUK 20/A İvedi Yargılama Usulü hakkında bilgi veriniz.
36. Konut kiralarında tahliye sebeplerini anlatınız.
37. Tahliye taahhüdü hakkında bilgi veriniz.
38. Uyuşmazlık mahkemesinin oluşumu hakkında bilgi veriniz.
39. Danıştay üyelerinin nitelikleri hakkında bilgi veriniz.
40. Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar nelerdir.
41. Danıştay baskanlar kurulu ve baskanlik kurulu hakkında bilgi veriniz.Görevlerini nelerdir?
42. Police zaman asimi sureleri hakkında bilgi veriniz.
43. Mecliste Siyasi Parti Grup olmasının yararları-neticeleri nelerdir?
44. Soruşturulması izne tabi suçlar hakkında bilgi veriniz.
45. Adlı para cezasını açıklayınız.
46. İcra inkar tazminatı hakkında bilgi veriniz.
47. Yargı yerinin belirlenmesi anlatınız.
48. Kimler vasi olamaz ?
49. Senede karşı senetle ispatın istisnalari nelerdir?
50. Rehin açığı belgesi nedir?
51. Kiymetli evrak nedir? Türleri nelerdir, kaç tanedir?
52. Hakim ve savcıların soruşturulma usulü nasıldır?
53. Kesin yetki halleri hakkında bilgi veriniz.
54. Danıştay başkanının görevleri nelerdir?
55. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi hakkında bilgi veriniz.
56. Azmettiren ile yardım edenin farkları nelerdir?
57. Hüküm uyuşmazlığı nedir?
58. Reasürans sözleşmesi nedir?
59. TCK 61’e göre cezanın belirlenmesini anlatınız.
60. TCK da ki güvenlik tedbirlerinden (TCK 53) belli haklardan yoksun birakilma başlığında belirtilen haklar nelerdir?
61. Delil tespiti hakkında bilgi veriniz.
62. İdari yargıda yürütmenin durdurulması hakkında bilgi veriniz.
63. Anayasada Suç ve Cezalara iliskin esaslar nelerdir?
64. Poliçe hakkında bilgi veriniz.
65. Kişisel mallar nelerdir ve mal rejimlerini kaç tanedir?
66. Ayrıca yemin verdirilemeyecek kişiler kimlerdir?
67. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması hakkında bilgi veriniz.
68. Yetki sözleşmesi nedir?
69. Tehdit suçu anlatınız.Şantajdan farkları nelerdir?
70. Kusur yeteneğini etkileyen durumlar nelerdir ve yaş küçüklüğü nasıl etkiler?
71. CMK’da hüküm çeşitleri ve ceza verilmesine yer olmadığına dair karar hangi hallerde verilir?
72. Anonim şirketlerde yönetim kurulu ve genel kurulun devredemeyeceği yetkiler nelerdir?
73. Üst hakkı nedir? İntifa hakkı sahibi taşınmaz üzerine bina inşa edebilir mi?
74. HMK ve CMK’ya göre yemin verdirilemeyecekler kimlerdir?
75. HMK’ya göre taraf yemini hakkında bilgi veriniz?
76. Yargılama sonunda hakimin verebileceği kararlar hakkında bilgi veriniz?
77. Arkadaşlar bana tam yargı davalarında yetki hakkında bilgi veriniz.
78. Sulh hukuk mahkemesinin görev alanı hakkında bilgi veriniz.
79. Kıymetli evrakın iptali hakkında bilgi veriniz.
80. Adli kolluk hakkında bilgi veriniz.
81. İdari yargıda verilen kararın etkisi hakkında bilgi veriniz.
82. İdare hukukunda bir işlemin yokluk yaptırımı anlatabilir misiniz?
83. İdari merci tayini hakkında bilgi veriniz.
84. Yazılı yargılama hakkında bilgi veriniz.
85. İdari yargıda tek dilekçe ile birden fazla kişinin dava açması ile bir kisinin tek dilekce ile iki davayı nasıl açacağı hakkında bilgi veriniz?
86. HMK ve CMK’ya göre tanıklıktan çekinme sebepleri nelerdir?
87. CMK’da arama, adli kontrol tedbirleri hakkında bilgi veriniz.
88. Özel hukukta kanunların geçmişe yürümesi nedir
89. HMK dava şartları nelerdir?
90. HMK’ya göre tarafta iradi değişiklik ve hangi durumlarda karşı tarafın rızası olmasa dahi değişiklik mümkündür?
91. HMK’ya göre hakimin sorumluluğu hakkında bilgi veriniz.
92. CMK’ya göre davanın naklini anlatınız.
93. Sernest Pratika nedir?
94. CMK uzlaşma hakkında bilgi veriniz.
95. İdari yargı aynı dava dilekçesi ile birden fazla kişinin dava açmasını anlatınız.
96. Danıştay idari dava daireleri kurulunun oluşumunu ve görevlerini anlatınız.
97. Soruşturması ve kovuşturması izne bağlı suçlar hakkında bilgi veriniz.
98. Cumhurbaşkanına hakaret suçunun soruşturulması hakkında bilgi veriniz.
99. Ceza zamanaşımı nedir dava ve ceza zaman aşımı ne zaman başlar?
100.Sulh hukuk mahkemesinin görevleri nelerdir?
101.Hükmün açıklanmasının geri bırakılması hakkında bilgi veriniz.
102.İdare hukukunda tek dilekçeyle birden fazla dava açmak mümkün müdür?


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu